Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - lipiec 2020 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - lipiec 2020 r.

Raport powstał w związku z niezwykle ważną rolą jaką Grupa PFR odgrywa w programie Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Materiał składa się z czterech części:

  1. Przedstawienia poszczególnych składników aktywów finansowych gospodarstw domowych – ich wartości oraz udziału w całości aktywów - oraz porównania z innymi krajami Unii Europejskiej;
  2. Analizy zagregowanych składników aktywów finansowych gospodarstw domowych;
  3. Oszczędności emerytalnych – średni stan emerytalnych, statystyki dot. OFE, IKE i IKZE, porównanie Polski do krajów OECD.
  4. Analiza oszczędności – w której m.in. porównujemy stopę oszczędności gospodarstw domowych w krajach UE i analizujemy ją pod kątem PKB per capita.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Od listopada 2016 r. czyli od 42 miesięcy, średnie oprocentowanie depozytów jest niższe od wskaźnika inflacji. Dane z maja 2020 r. wskazują na średnie oprocentowanie na poziomie 0,4% przy inflacji sięgającej 2,9%
  • Według danych Banku Światowego, na koniec 2019 r oszczędności krajowe brutto, wyrażone jako PKB, wyniosły w Polsce około 20%. Wynik ten był niższy niż w przypadku średniej krajów Unii Europejskiej, o 4,9 p.proc, ale także od średniej państw Europy Środkowej, o 2,5 p. proc.
  • Na koniec maja 2020 r. wartość aktywów netto zgromadzonych w OFE wyniosła 127.960 mln PLN. Kwota ta była o 2,1% większa niż w kwietniu, a jednocześnie o 18,1% mniejsza niż w maju 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu o oszczędnościach Polaków.

Michał Kolasa
Poprzedni Poprzedni
Producenci baterii i akumulatorów - zestawienie podstawowych danych statystycznych (lipiec 2020)
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 27)
Następny Następny

Zainteresują Cię również

Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 48)

Michał Kolasa

1 grudnia 2020

Raport specjalny - Polskie jabłka

Michał Kolasa

26 listopada 2020

Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - listopad 2020

Warunki RODO

Warunki RODO