Kompendium wiedzy o handlu zagranicznym Polski - luty 2020

Michał Kolasa
Kompendium wiedzy o handlu zagranicznym Polski - luty 2020

Wiedząc jak ważną rolę odgrywa eksport w polskiej gospodarce i jak istotna jest rola Grupy PFR dla rozwoju i promocji eksportu, postanowiliśmy przygotować Kompendium handlu zagranicznego Polski.

Kompendium jest jednym z najbardziej kompletnych opracowań dostępnych na polskim rynku – dodatkowo, będzie cyklicznie ulepszane i powiększane. W opracowaniu znajdują się nie tylko dane roczne, ale także bardziej aktualne dane miesięczne, w ujęciu sumy rocznej kroczącej. Uwagę poświęcamy nie tylko twardym danym o sprzedaży zagranicznej towarów i usług, ale również wynikom badań koniunktury dotyczącym ocenie bieżących i prognozie przyszłych stanów zamówień zagranicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z Kompendium wiedzy o handlu zagranicznym Polski - luty 2019.

Michał Kolasa
Poprzedni Poprzedni
Branża produkcji baterii i akumulatorów w liczbach
Kompendium wiedzy o handlu zagranicznym Polski
Następny Następny

Zainteresują Cię również

Zmiana zużycia energii jako przybliżenie trendów aktywności gospodarczej podczas pandemii COVID-19 w Europie (tydzień 21)

Andrzej Kochman

26 maja 2020

Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 20)

Andrzej Kochman

21 maja 2020

Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków - maj 2020 r.