Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa (IV kwartał 2019 r.)

Andrzej Kochman
Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa (IV kwartał 2019 r.)

Polski eksport mebli i jego dynamika roczna rośnie. Po pierwszym kwartale 2019 r roczna dynamika eksportu polskiego meblarstwa wynosiła 2,8%. Drugi kwartał przyniósł obniżenie wartości przedmiotowego wskaźnika do poziomu 0,9%. Po wrześniu dynamika eksportu branży meblarskiej uległa wzrostowi do wartości 2,8%.

W segmencie producentów mebli zatrudniających 50 i więcej osób w bieżącym roku sprzedaż mebli przyspieszyła po raz pierwszy od pięciu lat. Poprawie uległa również rentowność. Od roku wzrasta natężenie upadłości w polskiej branży meblowej.

Liczba pozwoleń na budowę nowych mieszkań cały czas kształtuje się na poziomie 240 - 260 tys pozwoleń rocznie. Średnia dynamika udzielonych pozwoleń na budowę mieszkań z ostatnich 12 miesięcy zmalała po październiku do poziomu 1,4% (9,2% w analogicznym okresie roku poprzedniego), w przypadku rozpoczętych budów przedmiotowa dynamika wyniosła 5,8% (13,7% w analogicznym okresie roku poprzedniego), a mieszkań oddanych do użytkowania 5,9% (8,1% w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Polska produkcja mebli kierowana jest głównie na eksport. Dynamiczny jej wzrost nie jest połączony ze skokowym wzrostem eksportu. Wskaźnik pokrycia wewnętrznego popytu przez produkcję spadł o ok połowę.

Jest to potwierdzenie wzrostu popytu wewnętrznego spowodowanego przez poprawę kondycji budżetów gospodarstw domowych. Dynamicznie rośnie liczba producentów mebli w Polsce. Rośnie również liczba osób zatrudnionych u producentów mebli. Warto zauważyć, iż inwestycje na pracownika rosną. Średnia sprzedaż w relacji do kosztów pracowniczych spada.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełna wersją naszego raportu:

Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa, oraz wybrane informacje o rynkach zagranicznych - IV kw. 2019

Andrzej Kochman
Poprzedni Poprzedni
Polski Fundusz Rozwoju wraz z Google prezentują raport "Kompetencje przyszłości"
Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa (III kwartał 2019 r.)
Następny Następny

Zainteresują Cię również

Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 48)

Michał Kolasa

1 grudnia 2020

Raport specjalny - Polskie jabłka

Michał Kolasa

26 listopada 2020

Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - listopad 2020

Warunki RODO

Warunki RODO