Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 19)

Andrzej Kochman
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 19)

Ze względu na standardowe opóźnienie w sprawozdawczości makroekonomicznej aktualnie dostępne dane nie odzwierciedlają faktycznego stanu gospodarek Europy w obliczu pandemii COVID-19. Jedną z niewielu dostępnych danych, które mogą obrazować skalę zmian w aktywności gospodarczej poszczególnych krajów, jest informacja o dziennym zużyciu energii elektrycznej.

Tydzień 19 2020 r.

Średnie zapotrzebowanie na prąd w Polsce w 19. tygodniu br. zmniejszyło się w porównaniu do analogicznego tygodnia roku poprzedniego o 9,9%. W 18. tygodniu spadek wynosił 2,6%.

W pierwszych 19 tygodniach 2020 r. średnie zapotrzebowanie na prąd w Polsce było o 4,7% niższe niż w analogicznym okresie 2019 r.

Największy spadek zapotrzebowania na energię elektryczną w pierwszych 19 tygodniach 2020 w porównaniu do 2019 odnotowano we Włoszech (-11%), a wzrost w Danii (+2%).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu "Zużycie energii jako przybliżenie aktywności gospodarczej".

Andrzej Kochman
Poprzedni Poprzedni
Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków - maj 2020 r.
Zużycie energii jako przybliżenie aktywności gospodarczej (tydzień 18)
Następny Następny

Zainteresują Cię również

Przegląd gospodarek europejskich

Andrzej Kochman

23 września 2020

Przegląd gospodarek europejskich

Michał Kolasa

16 września 2020

Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej (tydzień 36)

Warunki RODO

Warunki RODO