raport biura analiz Oszczędności Polaków

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - lipiec 2024 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - lipiec 2024 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

 • Z danych NBP o podaży pieniądza M3 wynika, że wartość depozytów gospodarstw domowych w maju 2024 r. ukształtowała się na poziomie 882.420 mln PLN.
  • Wartość depozytów w ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 0,2%, a w ujęciu rocznym o 13,0%.
  • Był to siódmy z rzędu wzrost wartości depozytów w ujęciu miesięcznym, w ujęciu rocznym depozyty wzrosły 10. miesiąc z rzędu.
 • Zgodnie z wstępnymi danymi OECD prywatne aktywa emerytalne, wyrażone jako % PKB, wyniosły w Polsce na koniec 2023 r. 6,1%.
  • Najwyższy wynik odnotowano w Danii, gdzie prywatne aktywa emerytalne stanowiły około 200% tamtejszego PKB.
  • W Polsce w 2023 r. ponad 90% aktywów lokowanych było w akcje, co stanowi największy odsetek spośród krajów OECD
 • Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych w maju 2024 r. wzrosły czwarty miesiąc z rzędu.
  • Wartość aktywów netto OFE wyniosła na koniec piątego miesiąca roku 227.829 mln PLN i była o 1,0% większa niż miesiąc wcześniej.
  • W ujęciu rocznym aktywa były o 35,9% większe, co było 14. wzrostem rok do roku z rzędu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zestawienie danych o rynku energii - lipiec 2024 r.
Rynek transportu w Polsce i na świecie – czerwiec 2024 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO