Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - listopad 2023 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - listopad 2023 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Wartość aktywów finansowych ogółem gospodarstw domowych wyniosła na koniec drugiego kwartału 2023 r. 2.913.865 mln PLN, co było kwotą o 8,7% wyższą niż na koniec II kw. 2022 r. i  jednocześnie o 2,1% większa niż na koniec pierwszego kwartału 2023 roku. Wartość aktywów finansowych netto gospodarstw domowych (aktywa pomniejszone o zobowiązania) wyniosła na koniec Q2 2023 2.108.235 mln PLN, co było kwotą o 15% wyższą niż na koniec II kw. 2022 r. i o 3,7% większą niż w I kwartale 2023 r.
  • Największą pozycją w aktywach finansowych gospodarstw domowych są depozyty bieżące rozliczeniowe, które odpowiadały za 27,1% aktywów. Drugim najważniejszym składnikiem aktywów były pozostałe udziały kapitałowe, których udział w całości aktywów wyniósł 13,6%. Na trzecim miejscu znalazły się pozostałe depozyty, które odpowiadała za 13,1% aktywów finansowych.
  • Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2023 r. 18.117 mln PLN. Wartość aktywów netto w ramach PPK rośnie nieprzerwanie od rozpoczęcia programu – w III kwartale bieżącego roku wzrost wyniósł 8,6% w ujęciu kwartalnym i 89,1% w ujęciu rocznym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - listopad 2023
Przegląd gospodarek europejskich - listopad 2023 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO