Raport biura analiz Innowacyjność Polski TDC high tech innowacje rozwój wydajność eksport

Innowacyjność Polski - Zestawienie - czerwiec 2024

Michał Kolasa
Innowacyjność Polski - Zestawienie - czerwiec 2024
  1. Według najnowszej edycji badania Głównego Urzędu Statystycznego udział przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w Polsce w latach 2020-2022 w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych wyniósł 36,1% (w porównaniu do 26,3% z poprzedniej edycji badania), a w usługach – 34,2% (22,2% w latach 2019-2021).

  • Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia, największy odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie, zarówno jeśli chodzi o przemysł jak i usługi, odnotowano wśród podmiotów zatrudniających ponad 250 osób;
  • Największe skupienie przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie odnotowano w województwach: Podkarpackim (44,7%), Lubelskim (42,4%) i Podlaskim (38,9%);
  • Największe skupienie przedsiębiorstw usługowych aktywnych innowacyjnie odnotowano w województwach: Dolnośląskim (44,2%), Podkarpackim (42,7%) i Mazowieckim (41,9%).
  1. W Polsce odsetek przedsiębiorstw o wysokim lub bardzo wysokim wskaźniku intensywności cyfrowej wyniósł na koniec 2023 r. 21,2%, co było 21. wynikiem spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

  • Kraje o najbardziej rozwiniętych cyfrowo przedsiębiorstwach to Finlandia (51,9%), Holandia (47,6%) i Malta (45,3%). Z kolei na drugiej stronie skali znalazła się Rumunia (9,2%), Bułgaria (9,7%) i Grecji (15,9%).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Przegląd gospodarek europejskich - czerwiec 2024 r.
Zestawienie danych o rynku energii - czerwiec 2024 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO