Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki

Oferty pracy w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju

 • Stanowisko
 • Lokalizacja
 • Spółka
 • Forma zatrudnienia
 • Data ważności
 • Specjalista – Broker technologii Warszawa ARP Umowa o pracę 18 grudnia 2019

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka ARP
  • Forma zatrudnienia Umowa o pracę
  • Data ważności 18 grudnia 2019

  Obecnie poszukujemy 2 osób do Biura Rozwoju i Innowacji w projekcie Sieć Otwartych Innowacji: 

  CZYM ZAJMUJEMY SIĘ w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji?

  Brokerzy technologii wspierają przedsiębiorców w wyborze najlepszej ścieżki rozwoju i przejściu przez proces złożenia wniosku o grant na transfer technologii. Prowadzone doradztwo biznesowe świadczone jest do momentu złożenia wniosku. Brokerzy koordynują innowacyjne projekty z różnych branż przemysłu.

  Główne zadania:

  • wstępna weryfikacja potencjału innowacyjnego zgłaszanych projektów, ocenę ekspercką rozwiązań technologicznych,
  • weryfikacja kształtu zgłaszanych projektów pod kątem wytycznych do projektu Sieć Otwartych Innowacji (m.in. zakres prac, kwalifikowalność kosztów) w celu zwiększenia szans na pozyskanie dotacji,
  • doradztwo biznesowe w zakresie zarządzania transferem technologii (m.in. identyfikacja ryzyk, precyzowanie warunków transferu technologii),
  • pełne wsparcie informacyjne w zakresie zasad funkcjonowania i otrzymywania środków grantowych,
  • udział w spotkaniach biznesowych, poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesowymi,
  • nawiązywanie kontaktu pomiędzy twórcami innowacyjnych rozwiązań, a środowiskiem biznesowym,
  • wykonywanie prac administracyjnych związanych z realizacją projektu Sieć Otwartych Innowacji,
  • udział w krajowych konferencjach i targach z zakresu innowacyjnych technologii i wynalazczości.

  Oczekiwania:

  • wykształcenie wyższe inżynierskie lub wyższe z zakresu zarządzania innowacjami, min. 2 lata doświadczenia zawodowego,
  • wiedza z zakresu nowoczesnych technologii, rozumienie koncepcji Przemysłu 4.0/ Internetu Rzeczy,
  • umiejętność wyszukiwania informacji, zdolność analitycznego myślenia,
  • doświadczenie w obsłudze i pozyskiwaniu klientów biznesowych (B2B),
  • doświadczenie w prowadzeniu negocjacji,
  • komunikatywność,
  • wysokie zdolności interpersonalne,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
  • gotowość do częstych wyjazdów służbowych (delegacje krajowe).

  Mile widziane:

  • znajomość zagadnień z zakresu systemów grantowych w sektorze badawczo-rozwojowym, znajomość dofinansowań oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  • wiedza na temat ochrony i zarządzania własnością intelektualną, aspektów komercjalizacji wiedzy,
  • kursy lub szkolenia z zakresu innowacyjności, przedsiębiorczości, transferu technologii, ochrony własności intelektualnej lub finansowania działalności innowacyjnej,
  • doświadczenie w opracowywaniu analiz eksperckich.

  Wybranemu kandydatowi oferujemy:

  • umowę o pracę
  • pracę w dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, ciekawe i rozwojowe projekty
  • bogaty pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie na życie, fundusz socjalny
  • szkolenia
  • naukę języków obcych

  Dodatkowe informacje:

  Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie za pomocą przycisku APLIKUJ:

  Aplikuj

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

  „Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

  Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

  Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12.”

 • Junior Developer .Net Developer Warszawa ARP Umowa o pracę 20 grudnia 2019

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka ARP
  • Forma zatrudnienia Umowa o pracę
  • Data ważności 20 grudnia 2019

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna w szczególności za:

  • implementację i rozwój systemów w technologii .NET (C#)
  • wiedza na temat tworzenia aplikacji webowych (ASP .NET, JavaScript, HTML, CSS, MVC, .NET Core, Entity Framework)
  • tworzenie dokumentacji technicznej

  Oczekiwania:

  • znajomość języków i środowisk .NET (#C)
  • dobrej znajomości HTML, CSS, JavaScript, jQuery
  • znajomość relacyjnych baz danych, w szczególności Microsoft SQL
  • umiejętność konstrukcji zapytań SQL i procedur składowanych
  • podstawowa znajomość systemu kontroli wersji GIT
  • minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku

  Mile widziane

  • znajomość platformy Microsoft Sharepoint 2010/2013

  Wybranemu kandydatowi oferujemy:

  • przyjazne środowisko pracy o dużym potencjale rozwojowym
  • elastyczne formy zatrudnienia
  • możliwości rozwoju
  • elastyczny czas pracy
  • dogodną lokalizację w centrum Warszawy

  Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie za pomocą przycisku APLIKUJ.

  Aplikuj

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARP Informatyka Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w ARP Informatyka Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest ARP Informatyka Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa”.

  Dane osobowe mogą być przekazywane Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

  Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do nawiązania kontaktu. W oparciu o dane osobowe ARP Informatyka Sp. z o.o. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.”

 • Specjalista ds. sponsoringu i koordynacji projektów Warszawa Fundacja PFR Umowa o pracę 20 grudnia 2019

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka Fundacja PFR
  • Forma zatrudnienia Umowa o pracę
  • Data ważności 20 grudnia 2019

  Do zadań kandydata będzie należało:

  • Rozwijanie biznesu komercyjnego Centralnego Domu Technologii, prowadzenie projektów z partnerami komercyjnymi, przygotowanie i negocjowanie pakietów sponsorskich, zawieranie umów sponsorskich oraz ich realizacja, przygotowywanie sprawozdań dla sponsorów.
  • Koordynacja i realizacja procesu komunikacji Fundacji, reprezentowanie Fundacji we współpracy z Zarządem Fundacji w kontaktach z mediami, prowadzenie bieżącej obsługi zapytań medialnych, przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.
  • Inicjowanie, przygotowywanie, realizacja oraz rozliczanie projektów społecznych Fundacji w tym wolontariatu
  • Obsługa wpływających do Fundacji wniosków o darowiznę, partnerstw, współpracy sponsoringowej. Przygotowywanie umów, wsparcie przy realizacji, egzekwowanie rozliczenia i sprawozdawczości.
  • Przygotowywanie wniosków zakupowych, wniosków i prezentacji na Zarząd, nadzór nad obiegiem dokumentów dotyczących realizowanych projektów, we współpracy z zespołem Fundacji PFR

  Od kandydata oczekujemy:

  • Kilkuletniego doświadczenia zawodowego w obszarze koordynacji projektami
  • Znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel i Word);
  • Wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu relacji biznesowych.
  • Rzetelności, sumienności oraz zaangażowania w powierzone zadania.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia;
  • Przyjazną atmosferę w pracy;

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: fundacja@pfr.pl

  Aplikuj

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację PFR ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji."

  albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację PFR ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację PFR.”

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: Fundacja PFR jest Fundacją zależną Polskiego Funduszu Rozwoju, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. Fundacja PFR dąży do wypełnienia luk w wymiarze społecznym. W tym celu prowadzi długofalowe działania z zakresu m.in. edukacji, innowacji, kultury i sztuki. Wykorzystując ekspercką wiedzę, doświadczenie i nowoczesne instrumenty rozwoju, jakie skupia Grupa PFR, wciela w życie wartościowe i ambitne inicjatywy. Administrator danych W związku z przystąpieniem do rekrutacji, administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Fundacja PFR z siedzibą w Warszawie, które w powyższym celu będzie przetwarzało dane.

 • Specjalista ds. Budżetowania Warszawa PFR Nieruchomości Umowa o pracę 25 grudnia 2019

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Nieruchomości
  • Forma zatrudnienia Umowa o pracę
  • Data ważności 25 grudnia 2019

  Główne zadania:

  Przygotowanie Produkcji Inwestycji – w zakresie przygotowania założeń budżetowych projektu i realizacji budowy osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

  • Sporządzenie przedmiarów dla inwestycji
  • Sporządzenie kosztorysu i budżetu inwestorskiego, analiza dokumentacji technicznej i przygotowanie optymalnych rozwiązań projektowych
  • Opracowanie dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacji robót budowlanych, dostaw
  • Współpraca z architektami, specjalistami branżowymi i biurami projektowymi
  • Nadzór nad jakością i terminowością przygotowania i realizacji Projektu
  • Współpraca przy planowaniu budżetu Projektu z architektami i biurami projektowymi
  • Kontrola jakości dokumentacji projektowej oraz zgodności z wytycznymi, standardami i warunkami zawartych umów
  • Analiza i wdrażanie rozwiązań technicznych, organizacyjnych, prawnych, skutecznych do celowego przygotowania i realizacji Projektu
  • Opracowanie i bieżąca kontrola harmonogramów
  • Kontrola procesu realizacji Projektu, jakości wykonania, zgodności z przyjętymi założeniami, formalnymi warunkami wykonania i budżetem
  • Nadzór nad zakupami, współpraca z dostawcami, kontrola jakości i terminowości dostaw
  • Koordynacja uczestników procesu inwestycyjnego
  • Wdrażanie standaryzacji procesu

  Oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego, technicznego budowlanego
  • Minimum 5 lat doświadczenia w sporządzaniu budżetów dla projektu/inwestycji
  • Umiejętności wyszukiwania, analizy i porównania informacji
  • Mile widziane doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów osiedli mieszkaniowych
  • Znajomości procesu inwestycyjnego i budowlanego
  • Znajomości techniki budowlanej w budynkach mieszkaniowych i infrastrukturze
  • Znajomości obowiązujących przepisów
  • Zdecydowania, samodzielności i efektywności w działaniu
  • Umiejętności pracy pod presją czasu, umiejętności efektywnego zarządzania czasem pracy
  • Dobrej znajomości MS Office – szczególnie MS Project, MS Excel, MS Word
  • Dobrej znajomości Auto CAD lub ZW Cad oraz Norma

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie - adekwatne do posiadanego doświadczenia
  • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
  • Przyjazną atmosferę w pracy
  • Praca w organizacji wyznającej zasadę Work-Life Integration

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji:

  Aplikuj

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji, a których obowiązek podania nie wynika z Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji.

  albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji, a których obowiązek podania nie wynika z Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Nieruchomości S.A.”

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
  PFR Nieruchomości S.A. jest spółką zależną Polskiego Funduszu Rozwoju, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. PFR Nieruchomości S.A. wzmacnia potencjał ogólnopolskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Naszą misją jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin. Działamy na zasadach komercyjnych, bez angażowania pieniędzy podatników.

  Administrator danych
  W związku z przystąpieniem do rekrutacji, administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, które w powyższym celu będzie przetwarzało dane.

 • Ekspert ds. HR Warszawa PFR Nieruchomości Umowa o pracę 25 grudnia 2019

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Nieruchomości
  • Forma zatrudnienia Umowa o pracę
  • Data ważności 25 grudnia 2019

  Główne zadania:

  • Bieżące wsparcie HR dla przydzielonych jednostek organizacyjnych w tym planowanie zatrudnienia;
  • Projektowanie i koordynowanie działań rozwojowych pracowników (plany rozwojowe, identyfikacja i analiza potrzeb, organizacja szkoleń i warsztatów, ewaluacja ich efektywności);
  • Współudział w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań z zakresu HR;
  • Aktywne budowanie kultury organizacyjnej firmy;
  • Projektowanie i powadzenie działań związanych z budowaniem zaangażowania Pracowników, wspieranie kluczowych wartości firmy;
  • Analiza wskaźników efektywności HR;
  • Sporządzanie raportów i zestawień dotyczących spraw pracowniczych;
  • Realizacja innych standardowych procesów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
  • Współpraca przy wybranych projektach rekrutacyjnych;
  • Współpraca przy adaptacji pracowników;

  Oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego (preferowana psychologia, ekonomia lub zarządzanie zasobami ludzkimi);
  • Wiedzy z zakresu nowoczesnych narzędzi HR;
  • Podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy;
  • Minimum 3 letniego doświadczenia w dziale HR na samodzielnym stanowisku;
  • Doświadczenia w prowadzeniu rekrutacji;
  • Zdolności do szybkiej adaptacji do nowych zadań / nowego środowiska pracy;
  • Umiejętności budowania dobrych relacji z ludźmi, doskonałej komunikacji w mowie i piśmie;
  • Inicjatywy w działaniu, konstruktywnego podejście do problemów, kreatywności, pomysłowości, poczucia humoru;
  • Umiejętności negocjacyjnych, odwagi w prezentowaniu swojego zdania;
  • Bardzo dobrej organizacji czasu pracy i wyznaczania priorytetów;
  • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
  • Wysokiej motywacji do pracy;

  Dodatkowymi atutami będą:

  • Umiejętność integrowania celów HR z wyzwaniami biznesu; 
  • Doświadczenie w prowadzeniu rozmów z klientami wewnętrznymi i ustalaniu ich potrzeb rekrutacyjnych, szkoleniowych i rozwojowych;
  • Dostępność od 1 stycznia.

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie - adekwatne do posiadanego doświadczenia
  • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy 
  • Przyjazną atmosferę w pracy
  • Praca w organizacji wyznającej zasadę Work-Life Integration

  Aplikuj

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji, a których obowiązek podania nie wynika z Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji.

  albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji, a których obowiązek podania nie wynika z Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Nieruchomości S.A.”

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
  PFR Nieruchomości S.A. jest spółką zależną Polskiego Funduszu Rozwoju, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. PFR Nieruchomości S.A. wzmacnia potencjał ogólnopolskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Naszą misją jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin. Działamy na zasadach komercyjnych, bez angażowania pieniędzy podatników.

  Administrator danych
  W związku z przystąpieniem do rekrutacji, administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, które w powyższym celu będzie przetwarzało dane. 

  Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem

 • Główny Specjalista ds. sprawozdawczości Warszawa ARP Umowa o pracę 27 grudnia 2019

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka ARP
  • Forma zatrudnienia Umowa o pracę
  • Data ważności 27 grudnia 2019

  Główne zadania:

  Do zadań pracownika będą należały m.in.:

  • Współudział w sporządzaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • współpraca z oddziałami ARP oraz ze spółkami Grupy ARP
  • współudział w pracach dotyczących rozliczeń podatku CIT i wpłaty z zysku
  • weryfikacja umów w zakresie księgowo-podatkowym
  • współpraca z organami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

  Oczekiwania:

  • Wyksztalcenie wyższe z zakresu księgowości lub finansów
  • Min. 3 lata pracy w obszarze sprawozdawczości finansowej i rozliczeń CIT
  • Wiedza z zakresu rachunkowości, podatków (CIT)
  • znajomość programów klasy ERP, znajomość Excela na poziomie średniozaawansowanym
  • Myślenie analityczne, samodzielność, odpowiedzialność i inicjatywa
  • Umiejętność pracy pod presją czasu

  Mile widziane:

  • praktyczna znajomość konsolidacji sprawozdań finansowych
  • dobra organizacja pracy,
  • współpraca w zespole,
  • gotowość uczenia się i zmian

  Wybranemu kandydatowi oferujemy:

  • umowę o pracę
  • pracę w dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w nowocześnie zaprojektowanym biurze w dogodniej lokalizacji w centrum miasta (Rondo de Gaulle’a)
  • ciekawe i rozwojowe projekty
  • pakiet socjalny do wyboru: prywatna opieka medyczna, karta MultiSport z dofinansowaniem, ubezpieczenie na życie, fundusz socjalny
  • bibliotekę, z której można wypożyczać książki
  • szkolenia, lekcje języka angielskiego
  • elastyczny czas pracy

  Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie za pomocą przycisku APLIKUJ.

  Aplikuj

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

  „Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

  Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

  Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12.”

 • Analityk Inwestycyjny/Associate Warszawa PFR Ventures Umowa o pracę 31 grudnia 2019

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Ventures
  • Forma zatrudnienia Umowa o pracę
  • Data ważności 31 grudnia 2019

  Główne zadania:

  • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:
   • Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert,
   • Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC),
   • Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
  • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC,
  • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji,
  • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności,
  • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych,
  • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC,
  • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures,
  • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC,
  • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures. 

  Oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego,
  • Co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji,
  • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity),
  • Znajomości KSH,
  • Biegłej znajomości języka angielskiego.

  Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • pakiet prywatnej opieki medycznej,
  • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR,
  • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:
  Aplikuj

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

  albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Ventures Sp. z o.o”.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

  Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Grupa kapitałowa Polskiego Funduszu Rozwoju

450 m

to odległość z siedziby do stacji Metro Centrum

250 +

osób pracuje w grupie kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju

50 kroków

dzieli nas od ścisłego centrum Warszawy

0,5 kg

owoców przypada na jednego pracownika każdego dnia

531

filiżanek kawy wypijamy codziennie

4 piętra

zajmujemy w głównej siedzibie przy ul. Kruczej

Wybrane benefity dla naszych pracowników

Prywatna opieka zdrowotna

Prywatna opieka zdrowotna

Możliwość korzystania z dodatkowej opieki medycznej. Bogatą ofertę świadczeń zdrowotnych przygotowała jedna z wiodących na polskim rynku firm świadczących usługi medyczne.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to dodatkowa ochrona zdrowia i życia. Oferta przygotowana specjalnie dla naszych pracowników, a finansowana w całości przez pracodawcę.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki z tego funduszu mogą być przeznaczone m.in. na produkty kafeterii benefitów, świadczenia okazjonalne czy zapomogi losowe.

Kafeteria MyBenefit

Kafeteria benefitów

Kafeterie benefitów do to internetowe platformy z tysiącami produktów. To Ty wybierasz, z których skorzystasz, jak i kiedy chcesz! 

Karta Multisport

Karta sportowa

Karta umożliwia korzystanie z blisko 4 tysięcy obiektów sportowych na terenie całej Polski. Dzięki niej codziennie możesz odkrywać nowe aktywności.

Świeże owoce i warzywa

Świeże owoce i warzywa

Codziennie czeka na Ciebie świeża porcja owoców i warzyw. W ciągu miesiąca w naszej siedzibie pojawia się ponad tona owoców, co daje średnio 0,5 kg zdrowia dla Ciebie każdego dnia!

Dlaczego warto pracować razem z nami?