Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Na koniec 2017 roku udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w Polsce wynosił 11%. Zgodnie z ustaleniami w ramach Unii Europejskiej z 2010 roku, Polska zobligowała się do osiągnięcia poziomu 15% do 2020 roku.

Polski Fundusz Rozwoju chce wesprzeć realizację tego ambitnego celu. Dlatego w naszej ofercie znajdują się narzędzia wspierające inwestycje w:

 • projekty budowy instalacji OZE („Projekty OZE”),
 • projekty clean-tech np. polskich producentów w sektorze OZE oraz właścicieli technologii wykorzystywanych w realizacji Projektów OZE,
 • przystosowanie oraz modernizację niezbędnej infrastruktury wspierającej rozwój Projektów OZE,
 • realizację samorządowych inicjatyw OZE zwłaszcza, ale nie tylko, w obszarze ciepłownictwa.

Rozważając inwestycję w OZE bierzemy pod uwagę następujące kryteria:

 • zwiększenie niezależności energetycznej kraju bez wypierania rodzimych nośników energii,
 • promowanie, w miarę możliwości, technologii umożliwiających maksymalizację rzeczywistej dostępności źródła OZE względem jego mocy zainstalowanej oraz bazujących na krajowych nośnikach energii,
 • budowa oraz utrzymanie i wzmocnienie niezbędnych kompetencji w kraju umożliwiających długoterminowe wsparcie inwestycyjne dla projektów OZE,
 • rozwój rodzimego rynku producentów oraz dostawców usług związanych w sposób pośredni oraz bezpośredni z segmentem OZE.

 

Przykładowe technologie, w które chcemy inwestować:

 

 

Ciepłownictwo i chłodnictwo
kotły biomasowe, elektrociepłownie (RDF), instalacje biogazowe / biometanowe / biowodorowe

 

Transport
instalacje HVO, instalacje biometanowe (również bio-CNG oraz bio-wodór)

 

Elektroenergetyka
farmy wiatrowe (morskie i lądowe), instalacje fotowoltaiczne, instalacje skojarzone wiatrowo-fotowoltaiczne, instalacje biogazowe (kogeneracja) i biometanowe

#PFRGreenHub

Program strategiczny PFR dla rozwoju czystych technologii, energii odnawialnej i jakości życia Polaków.

Kliknij tutaj, aby pobrać prezentację.

 

Naszą ofertę kierujemy do:

 • inwestorów finansowych,
 • inwestorów branżowych,
 • inwestorów indywidualnych,
 • deweloperów projektów OZE,
 • firm budowlanych mających doświadczenie w realizacji projektów OZE,
 • wytwórców/właścicieli technologii OZE lub związanych z OZE
 • samorządów (w kwestii zabezpieczenia potrzeb energetycznych/ciepłowniczych mieszkańców, jak również w ramach utylizacji odpadów),
 • operatorów instalacji OZE.

Zapraszamy do współpracy!

 

Warunki RODO

Warunki RODO