Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Szkolenia

Akademia menedżera MŚP

Rodzaj finansowania

Dofinansowanie szkoleń

Dla kogo

Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

Wstrzymany

Diamond icon

Co zyskujesz

Akademia Menedżera MSP - konkurs na dofinansowanie, które możesz przeznaczyć na wsparcie szkoleniowe i doradcze w obszarze zarządzania.

Co musisz wiedzieć?

 • otrzymasz dofinansowanie na Usługi rozwojowe w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej z Bazy Usług Rozwojowych PARP,
 • możesz otrzymać nawet 80% wartości projektu,
 • kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od Makroregionu. Szczegółowych informacji udzielają Operatorzy,
 • pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.),
 • usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Co zyskasz?

Biorąc udział w konkursie pozyskasz środki na sfinansowanie usług doradczych i szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych PARP, które pozwolą:

 • Zdiagnozować potrzeby MSP oraz luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego,
 • Przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP.

Jakie są wymagania

W programie mogą wziąć udział mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy:

 • planują przeszkolić osoby na stanowiskach kierowniczych lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze,
 • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej,
 • zobowiązują się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Jakie są etapy działania?

Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski w podziale na pięć Makroregionów przez wybranych Operatorów:

 • w Makroregionie 1 obsługiwane są województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie; Operator: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
 • w Makroregionie 2 obsługiwane są województwa: mazowieckie, lubelskie; Operator: HRP Group Sp. z o.o.
 • w Makroregionie 3 obsługiwane są województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie; Operator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • w Makroregionie 4 obsługiwane są województwa: opolskie, łódzkie, śląskie; Operator: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • w Makroregionie 4 obsługiwane są województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie; Operator: MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o.

W ramach konkursu przewidziano następujące terminy zgłoszeń:

Makroregion 1, 2 i 5:

 • Start: 1.03.2019,
 • Zakończenie: 30.06.2021

Makroregion 3:

 • Start: 1.03.2019,
 • Zakończenie: 31.07.2022.

Makroregion 4:

 • Start: 1.03.2019,
 • Zakończenie: 31.07.2022.

Twoje zgłoszenie będzie obsługiwane przez jednego z Operatorów realizujących projekt w Makroregionie, w którym znajduje się siedziba główna przedsiębiorstwa. Operator skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikowalności do projektu.

Co dalej?

W jaki sposób możesz skorzystać z możliwości Konkursu?

 • Zgłoś się do operatora poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP,
 • Przekaż Operatorowi wymagane dokumenty; Operator zweryfikuje Twoją kwalifikowalność do projektu i zawarcia umowy wsparcia,
 • Zdiagnozuj potrzeby i otrzymaj rekomendacje; określ również luki kompetencyjne i potrzeby edukacyjne kadry menadżerskiej wynikające z planów rozwoju firmy,
 • Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych usługi, które będą odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie potrzeby kadry zarządzającej.

Warunki RODO

Warunki RODO