Dostępność: Dostępny Wsparcie finansowe Rozwój PARP

Akademia menedżera MŚP

Rodzaj wsparcia

Dofinansowanie szkoleń

Dla kogo

Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

Nabór do 31.07.2022 r.

Diamond icon

Co zyskujesz

Weź udział w konkursie i odbierz dofinansowanie na wsparcie szkoleniowe i doradcze w obszarze zarządzania.

Co musisz wiedzieć?

Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski w pięciu Makroregionach. Twoje zgłoszenie będzie obsługiwane przez Operatora realizującego projekt w Makroregionie, w którym znajduje się siedziba główna Twojego przedsiębiorstwa. Operator skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikowalności do projektu.

Program zapewnia:

  • dofinansowanie na rozwój w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej – oferty z Bazy Usług Rozwojowych PARP;
  • wsparcie nawet do 80% wartości projektu (kwota uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i zróżnicowana w zależności od Makroregionu).

Pierwszeństwo mają przedsiębiorcy (lub ich pracownicy), którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

Jakie wymagania musisz spełnić?

W programie mogą wziąć udział mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy:

  • planują przeszkolić osoby na stanowiskach kierowniczych lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
  • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
  • zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Jak skorzystać z produktu?

  1. Zgłoś się do operatora i wypełnij Formularz Rejestracyjny dostępny na stronie PARP,
  2. Przekaż Operatorowi wymagane dokumenty,
  3. Zdiagnozuj potrzeby i odbierz rekomendacje,
  4. Wybierz z Bazy Usług Rozwojowych wszystkie propozycje, które odpowiadają na potrzeby, które zdiagnozowałaś/-eś.

Dodatkowe informacje

Terminy naborów dla poszczególnych Makroregionów można sprawdzić tutaj. Szczegółowych informacji udzielają Operatorzy. Możesz też zadzwonić na infolinię (22 574 07 07 oraz 0 801 332 202) lub wejść na stronę internetową.

Warunki RODO

Warunki RODO