Dostępność: Dostępny Innowacje Promocja i Ekspansja zagraniczna PFR S.A.

Akcelerator Innowacji i Ekspansji

Rodzaj wsparcia

Doradztwo

Dla kogo

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), Duże przedsiębiorstwa

Zasięg terytorialny

Polska

Wkład własny

Nie

Kwota wsparcia

Wsparcie pozafinasowe

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Akceleratory branżowe to inicjatywy służące zdynamizowaniu obszarów, w których polskie przedsiębiorstwa mają szansę zaistnieć na międzynarodowych rynkach. Są to projekty adresowane do firm, które eksportują lub planują ekspansję na rynki zagraniczne.

Co musisz wiedzieć? 

Programy skierowane są do firm posiadających potencjał do internacjonalizacji lub planujących ekspansję zagraniczną.

Akcelerator pomoże Twojej firmie zdynamizować ekspansję zagraniczną w oparciu o narzędzia dostępne w ramach oferty Grupy PFR oraz współpracę z instytucjami publicznymi w dialogu służącym rozwojowi branży:

 • Biorąc udział w Akceleratorze Innowacji i Ekspansji dla Twojej branży, dowiesz się, jak możesz zwiększyć innowacyjność swojej firmy i wdrażać nowatorskie rozwiązania, które uczynią Twoje przedsiębiorstwo bardziej konkurencyjnym;
 • Poznasz też pionierskie koncepcje i strategie działania, które zainspirują Twoich pracowników i pomogą podnieść efektywność Twojej firmy.

Udział w akceleracji jest bezpłatny – uczestnicy muszą pokryć jedynie koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia.

Etapy Akceleratora Innowacji i Ekspansji:

 1. „Strefa Rozwiązań” – dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego przedsiębiorcy dowiedzą, się jak wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swojej firmie oraz uzyskają praktyczną wiedzę o funduszach inwestycyjnych i narzędziach służących rozwojowi eksportu oferowanych przez Grupę PFR oraz podmioty współpracujące z Akceleratorem (PFR S.A., Ministerstwo Rozwoju, BGK, PAIH, PARP, KUKE, KUKE Finance, PFR TFI, ARP).
 2. „Strefa Dialogu” – jednodniowe spotkanie, w ramach którego przedsiębiorcy będą mieli wpływ na kreowanie nowych rozwiązań dla wsparcia innowacyjności i eksportu. We współpracy z biznesem, administracją publiczną i ekspertami przeprowadzimy dialog, prowadzący do zidentyfikowania barier rozwoju w danej branży, aby umożliwić firmom wdrażanie nowatorskich projektów oraz skalowanie swojej działalności.
 3. „Strefa B2B” – spotkania B2B z instytucjami z Grupy PFR, których celem jest wspólne opracowanie koncepcji rozwoju innowacji, i wsparcia eksportu danej firmy oraz indywidualny dobór narzędzi finansowych.

Co zyskują uczestnicy Akceleratora Innowacji i Ekspansji:

 • indywidualnie dobrane narzędzia, które odpowiadają potrzebom Twojej firmy, bez konieczności samodzielnego organizowania konsultacji z poszczególnymi podmiotami Grupy PFR;
 • doradztwo w zakresie wdrażania innowacyjnych projektów i strategii;
 • wiedzę o narzędziach wsparcia eksportu oraz funduszach inwestycyjnych dostępnych w ramach Grupy PFR;
 • osobisty wpływ na kreowanie nowych i ulepszanie istniejących rozwiązań dla eksportu we współpracy z administracją publiczną.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Program skierowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które:

 • prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • mogą być spółkami notowanymi na giełdzie;
 • posiadają w swoich zasobach dominujący udział kapitału krajowego;
 • koncentrują się głównie na działalności w branży, której dotyczy dany Akcelerator;
 • eksportują lub dopiero planują swoją ekspansję na rynki zagraniczne.

Jak skorzystać z produktu?

Aby wziąć udział w akceleracji:

Dodatkowe informacje

Zapoznaj się z materiałami z poprzednich edycji: