Dostępny Wsparcie mieszkalnictwa Finasowanie mieszkalnictwa Dotacje BGK

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

Bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat

Dla kogo

Dla kogo

Samorząd

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Do kiedy

Do kiedy

Bezterminowo

Co zyskujesz

Z bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat mogą korzystać gminy, spółki gminne, powiaty, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Co musisz wiedzieć?

Bezzwrotne wsparcie budownictwa może objąć nawet do 80% wartości inwestycji (bez oceny zdolności kredytowej i obciążania wskaźnika długu gminy). Wsparcie umożliwia finansowanie mieszkań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z wyjątkiem gruntu.

Wsparcie z Funduszu Dopłat może być przeznaczone na:

  • tworzenie i remont mieszkań na wynajem dla osób o niskich lub umiarkowanych dochodach,
  • tworzenie i remont lokali mieszkalnych zwiększających mieszkaniowy zasób gminy,
  • tworzenie i remont mieszkań chronionych,
  • tworzenie i remont noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i pomieszczeń tymczasowych,
  • budowę i przebudowę komunalnej infrastruktury technicznej i społecznej.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Wsparcie z Funduszu Dopłat skierowane jest do:

  • gmin i ich związków,
  • spółek ze 100% udziałem gmin,
  • powiatów,
  • organizacji pożytku publicznego,
  • podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Warunkiem przyznania finansowego wsparcia jest złożenie kompletnego i poprawnie sporządzonego wniosku o finansowe wsparcie w BGK. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie.

Jak skorzystać z produktu?

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą wsparcia budownictwa społecznego skontaktuj się z Departamentem Funduszy Mieszkaniowych w Pionie Programów Mieszkaniowych BGK:
sekretariatDFM@bgk.pl lub 0-22 475 96 10

 

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO