Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Dotacje

Bony na innowacje dla MŚP – etap 2 inwestycyjny

Rodzaj finansowania

Dotacja

Dla kogo

Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)

Kwota wsparcia

do 560 tys. Pln

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

07.01.2020

Diamond icon

Co zyskujesz

Sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług badawczo – rozwojowych opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe.

Co musisz wiedzieć?

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: usługowy i inwestycyjny,

Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu,

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową,
 • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Program jest mechanizmem łączącym przedsiębiorców – którzy posiadają innowacyjne pomysły biznesowe – z jednostkami naukowymi – które z kolei mają wiedzę i zasoby techniczne niezbędne do opracowania szczegółów rozwiązania – poprzez finansowanie usług świadczonych przez te ostatnie. Co zyskasz?

Konkurs umożliwi Ci zdobycie grantu w wysokości maksymalnie 560 tys. PLN.

Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu. Szczegółowe zasady finansowania projektów znajdziesz w dokumentach konkursowych.

Jakie są wymagania?

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,
 • z sukcesem zakończyły I etapu Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową.

Jakie są etapy działania?

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Runda I

 • Start: 17.04.2019
 • Zakończenie: 17.06.2019

Runda II

 • Start: 18.06.2019
 • Zakończenie: 18.08.2019

Runda III

 • Start: 19.08.2019
 • Zakończenie: 19.10.2019

Runda IV

 • Start: 20.10.2019
 • Zakończenie: 07.01.2020

Co dalej?

 • Zapoznaj się z dokumentami konkursowymi i zasadami udzielania dofinansowania,
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy online,
 • Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów,
 • Złóż dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie i podpisz umowę.

Warunki RODO

Warunki RODO