Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Zamknięty Dotacje

Design dla przedsiębiorców

Rodzaj finansowania

Dotacja

Dla kogo

Startupy, Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)

Kwota wsparcia

do 1,125 mln pln

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska z wyłączeniem Polski Wschodniej

Data dostępności

31.05.2019

Diamond icon

Co zyskujesz

Dzięki inicjatywie skorzystasz z profesjonalnej pomocy projektanta i opracujesz strategię wzorniczą dla swojej firmy

Co musisz wiedzieć?

Celem konkursu Design dla przedsiębiorców jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie:

 • wdrożenie przez Twoją firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi,
 • sfinansowanie niezbędniej inwestycji do jego wdrożenia.

Co zyskasz?

Biorąc udział w programie, możesz uzyskać wsparcie finansowe na:

usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:

 • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego,
 • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego,
 • usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania,
 • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
 • realizację inwestycji, w tym:
  • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu,
  • zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu

Możesz otrzymać maksymalnie 1 125 000 PLN,

 • Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu,
 • Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu. Szczegółowe zasady finansowania projektów znajdziesz w dokumentach konkursowych. Jakie są wymagania? 
 • Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski poza Polską Wschodnią (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim),
 • Szczegółowe kryteria wyboru projektów znajdziesz w dokumentach konkursowych.

Jakie są etapy działania?

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach.

Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

 • Runda I: start: 04.03.2019, zakończenie: 15.04.2019
 • Runda II: start: 16.04.2019, zakończenie: 31.05.2019

Co dalej?

 • Zapoznaj się z dokumentami konkursowymi i zasadami udzielania dofinansowania,
 • Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego (lista dokumentów).
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator Wniosków),
 • Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Warunki RODO

Warunki RODO