Dostępność: Wstrzymany Wsparcie finansowe Rozwój PARP

Design dla przedsiębiorców

Rodzaj wsparcia

Dotacja

Dla kogo

Startupy, Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)

Kwota wsparcia

do 1,125 mln pln

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska z wyłączeniem Polski Wschodniej

Data dostępności

31.05.2019

Diamond icon

Co zyskujesz

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy projektanta i opracuj skuteczną strategię wzorniczą dla swojej firmy.

Co musisz wiedzieć?

Produkt dostępny w dwóch wariantach:

 • Design dla Przedsiębiorców;
 • Design dla Przedsiębiorców – Dostępność Plus.

Celem konkursu jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez Twoją firmę nowego, ulepszonego produktu (w wersji Dostępność Plus przeznaczonego na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi – fizycznymi i poznawczymi) oraz sfinansowanie niezbędnej inwestycji do jego wdrożenia.

Biorąc udział w programie, możesz uzyskać wsparcie finansowe na:

 • usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:
  - usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego;
  - usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego;
  - usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania;
  - usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.
 • realizację inwestycji, w tym:
  - zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu;
  - zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (poza Polską Wschodnią, tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Dodatkowe informacje

Znajdziesz na stronie internetowej.

Warunki RODO

Warunki RODO