Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Szkolenia

Early Warning - wsparcie dla firm w trudnościach

Rodzaj finansowania

Doradztwo

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Kwota wsparcia

Wsparcie pozafinansowe

Wkład własny

Nie

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

System wsparcia przedsiębiorstw w trudnościach, który ma na celu pomoc firmie i przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych.

Co musisz wiedzieć?

 • Celem Projektu Early Warning jest pomoc przedsiębiorcom w trudnościach,
 • Pomoc w ramach Projektu podzielona jest na bezpłatną i odpłatną,
 • Nabór wniosków w Projekcie ma formę ciągłą.

Co zyskasz?

Pomoc jest bezpłatna - biorąc udział w programie, możesz liczyć na:

 • Wsparcie konsultanta, którego zadaniem jest:
  • przeprowadzenie diagnozy sytuacji przedsiębiorcy,
  • określenie priorytetów i obszarów do rozwoju wraz z rekomendacjami, lub
  • przekazanie przedsiębiorcy do dalszej pracy z mentorem, lub
  • skierowanie przedsiębiorcy do doradcy, który pomoże przeprowadzić restrukturyzację, a w skrajnych przypadkach zasugeruje zamknięcie firmy.

W uzasadnionych przypadkach cześć przedsiębiorców może być skierowana do pracy z mentorem, który swoim doświadczeniem, wiedzą, znajomością branży i jej problemów, będzie wspierał przedsiębiorcę w procesie wychodzenia firmy z sytuacji kryzysowej.

Pomoc płatna - w ramach pomocy odpłatnej możesz liczyć na współpracę z doradcą restrukturyzacyjnym gdy wynik diagnozy wskazuje na konieczność przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego przedsiębiorcy.

Uwaga! W ramach odpłatnej usługi, tylko 2 godziny wsparcia są nieodpłatne. Koszty kolejnych godzin pracy będą ustalane bezpośrednio przez przedsiębiorcę z doradcą restrukturyzacyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc na infolinię +48 664 316 709 lub wysyłając e-mail na adres ewe@parp.gov.pl.

Jakie są wymagania?

Z projektu mogą skorzystać przedsiębiorcy MMŚP (mikro, mali i średni), którzy:

 • utracili sprawność prowadzenia biznesu,
 • w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

Jakie są etapy działania?

Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego i skontaktuj się z konsultantem który przeprowadzi diagnozę sytuacji przedsiębiorstwa. Jeżeli cenisz sobie osobisty kontakt, możesz porozmawiać bezpośrednio z wybranym konsultantem, bez konieczności wypełniania formularza.

Sylwetki wszystkich konsultantów są dostępne na dedykowanej stronie internetowej.

W kolejnym kroku:

 • możesz być skierowany do mentora, który będzie wspierał przedsiębiorcę w procesie wychodzenia firmy z sytuacji kryzysowej - na zakończenie Twojej pracy z mentorem, otrzymasz wyniki Waszej współpracy w postaci planu działania i zaproponowanych rozwiązań.

lub

 • zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, Przedsiębiorcy rekomendowana będzie współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym posiadającym licencję Ministerstwa Sprawiedliwości.

Warunki RODO

Warunki RODO