Dostępność: Dostępny Finansowanie Należności KUKE Finance

Faktoring

Rodzaj wsparcia

Faktoring

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Wkład własny

Nie

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Zdobądź zewnętrzne finansowanie bieżącej działalności firmy.

Co musisz wiedzieć?

Faktoring dostarczy Ci natychmiastowego zastrzyku gotówki poprzez uwolnienie środków zablokowanych w niezapłaconych fakturach.

Oferta KUKE Finance S.A. obejmuje finansowanie krajowych i zagranicznych należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Nasza usługa może poprawić płynność finansową Twojej firmy. Oszczędzisz czas i zredukujesz koszty związane z zarządzaniem należnościami.

Faktoring pozwoli Ci uwolnić się od pracochłonnych i uciążliwych czynności związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności. Zadania te przejmie na siebie faktor, a Ty skoncentrujesz się na swojej podstawowej działalności.

Zwiększysz również bezpieczeństwo współpracy z odbiorcami. Faktor przejmie bowiem ryzyko ich niewypłacalności.

Warto pamiętać, że faktoring to łatwo dostępna forma finansowania. W porównaniu z tradycyjnymi formami, takimi jak kredyt obrotowy, faktoring nie wymaga od firmy przedstawiania zabezpieczeń materialnych. Obowiązują tu również elastyczne procedury przyznawania finansowania i szybka dostępność środków pieniężnych.

Faktoring nie obciąża bilansu firmy w przeciwieństwie np. do kredytu obrotowego (dotyczy faktoringu pełnego). Pozwala na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa – możesz zaoferować odbiorcom konkurencyjne terminy płatności przy zachowaniu optymalnej płynności finansowej.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Jest to oferta adresowana do przedsiębiorców zainteresowanych kompleksowym pakietem zarządzania należnościami obejmującym finansowanie, administrowanie, monitoring i windykację należności, a także ochronę przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta.

Faktoring ma zastosowanie we wszystkich branżach i segmentach rynku. Usługa faktoringu to optymalne rozwiązanie dla firm, które:

 • potrzebują elastycznego i dopasowanego do bieżących potrzeb źródła finansowania;
 • stosują odroczone terminy płatności (kredyt kupiecki);
 • prowadzą cykliczną sprzedaż do stałego grona odbiorców;
 • poszukują innych niż kredyt obrotowy źródeł finansowania bieżącej działalności;
 • chcą ograniczyć ryzyko niewypłacalności odbiorców; • chcą poprawić bądź utrzymać dyscyplinę płatniczą kontrahentów.

Jak skorzystać z produktu?

 1. Sprzedaż towaru lub usługi i wystawienie faktury;
  Firma (faktorant) dostarcza Ci towar lub usługę. Następnie wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności i przesyła do KUKE Finance (faktora) informację o wystawionej fakturze.
 2. Wypłata gotówki i monitoring należności;
  Natychmiast po zaksięgowaniu należności KUKE Finance wypłaca Ci zaliczkę w wysokości do 90% wartości faktury brutto. Na tym etapie KUKE Finance nie pobiera żadnej opłaty operacyjnej. Należność jest monitorowana przez KUKE Finance do momentu jej spłaty.
 3. Płatność od kontrahenta i rozliczenie należności;
 4. Kontrahent dokonuje płatności na rzecz KUKE Finance, która wypłaca Ci pozostałą część należności.
 5. Naliczenie kosztów faktoringowych;
  KUKE Finance nie potrąca kosztów związanych z realizacją umowy z Twojego konta faktoringowego. Opłaty naliczane są na podstawie oddzielnej faktury z terminem płatności 14 dni.

Dodatkowe informacje

Zapraszamy na stronę lub do naszych konsultantów: (22) 233 07 08, kontakt@kuke-finanse.pl

Warunki RODO

Warunki RODO