Dostępność: Dostępny Wsparcie finansowe Duża firma ARP

Finansowanie dłużne branż strategicznych obarczonych wysokim ryzykiem

Rodzaj wsparcia

Finansowanie dłużne

Dla kogo

Duże firmy

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Finansowanie dużych przedsiębiorstw działających w branżach istotnych dla rozwoju polskiej gospodarki, w tym mających utrudniony dostęp do kapitału.

Co musisz wiedzieć?

Przedmiotem finansowania może być kapitał obrotowy lub zadania inwestycyjne związane z realizacją dostaw produktów lub usług w ramach stałych lub powtarzalnych kontraktów (zamówień) dla dużych kontrahentów. Celem finansowania jest uzupełnienie luki finansowej związanej z długimi terminami płatności ze strony kontrahentów.

  • Okres finansowania – od 1 roku do 3 lat;
  • Koszt finansowania (marża odsetkowa) – od 2,0 do 6,0 p.p.;
  • Wysokość finansowania – od 2 mln do 30 mln PLN;
  • Koszt finansowania (prowizja) – 1,0% kwoty;
  • Sektor – duże przedsiębiorstwa;
  • Inne koszty – brak.

Jakie wymagania musisz spełnić i jak skorzystać z produktu?

Program przeznaczony jest dla branż o ograniczonym dostępie do finansowania (np. górnictwo). Obejmuje również firmy współpracujące z dużymi podmiotami, w których dominuje udział Skarbu Państwa.

Skontaktuj się z dedykowanym doradcą przez stronę www.

Dodatkowe informacje

Zapraszamy również na stronę internetową.

Warunki RODO

Warunki RODO