Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny od 2 mln pln

Finansowanie dłużne branż strategicznych obarczonych wysokim ryzykiem

Rodzaj finansowania

Finansowanie dłużne

Rodzaj finansowania

Finansowanie dłużne

Dla kogo

Duże firmy

Kwota wsparcia

2-30 mln pln

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Finansowanie dużych przedsiębiorstw działających w branżach istotnych dla rozwoju polskiej gospodarki.

Co musisz wiedzieć?

Finansowanie dużych przedsiębiorstw działających w branżach istotnych dla rozwoju polskiej gospodarki, w tym mających utrudniony dostęp do kapitału.

Co zyskasz?

Przedmiotem finansowania kapitał obrotowy lub zadania inwestycyjne związane z realizacją dostaw produktów lub usług w ramach stałych lub powtarzalnych kontraktów (zamówień) dla dużych kontrahentów. Celem finansowania uzupełnienie luki finansowej, związanej z długimi terminami płatności ze strony kontrahentów.

  • Okres finansowania 1-3 lat
  • Koszt finansowania (marża odsetkowa) od 2,0 do 6,0 p.p.
  • Wysokość finansowania od 2 mln do 30 mln PLN
  • Koszt finansowania (prowizja) 1,0% kwoty
  • Sektor duże przedsiębiorstwa
  • Inne koszty: brak

 

Warianty finansowania:

  • Dla branż o ograniczonym dostępie do finansowania (np. górnictwo)
  • Finansowanie pozostałych podmiotów współpracujących z dużymi podmiotami z dominującym udziałem Skarbu Państwa.

Co dalej?

Skontaktuj się z przedstawicielem Agencji Rozwoju Przemysłu: Wojciech Majewski +48 22 695 36 31,  wojciech.majewski@arp.pl

Warunki RODO

Warunki RODO