Dostępność: Dostępny Ubezpieczenia Eksport KUKE

Forfaiting

Rodzaj wsparcia

Ubezpieczenie forfaitingu

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Zabezpiecz bank przed ryzykiem braku spłaty należności przez zagranicznego kontrahenta.

Co musisz wiedzieć?

Program ma zabezpieczać banki skupujące średnio- i długoterminowe finansowe wierzytelności od ryzyka braku spłaty należności przez zagranicznego kontrahenta. Umożliwia się ubezpieczenie należności wynikających z kontraktu eksportowego po rozpoczęciu realizacji kontraktu. Zapewniany jest wysoki procent ochrony ubezpieczeniowej (do 100% wykupionych wierzytelności). Wypłatę odszkodowania gwarantuje Skarb Państwa. Warunki ubezpieczenia dostosowane są do międzynarodowych standardów określonych przez OECD.

Ubezpieczenie dotyczy ryzyka kredytu, to jest ryzyka, które obejmuje szkody powstałe po wysyłce przez eksportera towarów lub realizacji usług i dotyczy braku możliwości windykacji całości lub części należności wykupionych przez bank od dłużnika zagranicznego. W ramach ryzyka kredytu ubezpieczeniu podlegają zdarzenia spowodowane urzeczywistnieniem się ryzyka handlowego oraz ryzyka politycznego.

Jesteśmy zobowiązani stosować stawki za ubezpieczenie zharmonizowane z systemami stawek obowiązującymi w krajach OECD, które przystąpiły do tzw. Konsensusu OECD.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Kontrakt eksportowy musi dotyczyć dostaw polskich towarów i usług. Przedmiotem ubezpieczenia są bezsporne, istniejące, wolne od protestów na rzecz osób trzecich należności pieniężne powstałe z tytułu wykupionych przez bank wierzytelności od zagranicznych dłużników tytułem sprzedaży towarów lub usług płatnych w terminie 2 i więcej lat.

Wykup należności powinien nastąpić nie później niż 7 dni przed terminem płatności pierwszej ubezpieczonej należności.

Jak skorzystać z produktu?

Na to i inne pytania odpowiedzą konsultanci. Zadzwoń, napisz lub odwiedź KUKE osobiście.

Dodatkowe informacje

Dostępne są na stronie internetowej.

Warunki RODO

Warunki RODO