Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny

Forfaiting

Rodzaj finansowania

Ubezpieczenie forfaitingu

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Skuteczne zabezpieczenie banku przed ryzykiem braku spłaty należności przez zagranicznego kontrahenta.

Ubezpieczenie średnio- i długoterminowych należności eksportowych skupowanych przez bank.

Ubezpieczenie forfaitingu oferowane przez KUKE skutecznie zabezpiecza bank przed ryzykiem braku spłaty należności przez zagranicznego kontrahenta.

Jakie są warunki współpracy?

Kontrakt eksportowy musi dotyczyć dostaw polskich towarów i usług. Przedmiotem ubezpieczenia są bezsporne, istniejące, wolne od protestów na rzecz osób trzecich należności pieniężne powstałe z tytułu wykupionych przez bank wierzytelności od zagranicznych dłużników tytułem sprzedaży towarów lub usług płatnych w terminie 2 i więcej lat.

Wykup należności powinien nastąpić nie później niż 7 dni przed terminem płatności pierwszej ubezpieczonej należności.

Ubezpieczenie dotyczy ryzyka kredytu, to jest ryzyka, które obejmuje szkody powstałe po wysyłce przez eksportera towarów lub realizacji usług i dotyczy braku możliwości windykacji całości lub części należności wykupionych przez bank od dłużnika zagranicznego. W ramach ryzyka kredytu ubezpieczeniu podlegają zdarzenia spowodowane urzeczywistnieniem się ryzyka handlowego oraz ryzyka politycznego.

Jesteśmy zobowiązani stosować stawki za ubezpieczenie zharmonizowane z systemami stawek obowiązującymi w krajach OECD, które przystąpiły do tzw. Konsensusu OECD.

Zalety ubezpieczenia forfaitingu

Zabezpieczamy banki skupujące średnio- i długoterminowe finansowe wierzytelności od ryzyka braku spłaty należności przez zagranicznego kontrahenta. Umożliwiamy ubezpieczenie należności wynikających z kontraktu eksportowego po rozpoczęciu realizacji kontraktu. Zapewniamy wysoki procent ochrony ubezpieczeniowej (do 100% wykupionych wierzytelności).

Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa. Umożliwiamy stosowanie przez banki zerowej wagi ryzyka. Zapewniamy warunki ubezpieczenia dostosowane do międzynarodowych standardów określonych przez OECD.

Warunki RODO

Warunki RODO