Dostępność: Dostępny Wiedza Technologie ARP

Forum innowacyjnego węgla

Rodzaj wsparcia

Baza wiedzy

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Kwota wsparcia

Wsparcie pozafinansowe

Wkład własny

Nie

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Wykorzystaj biznesowo wsparcie gospodarki niskoemisyjnej.

Co musisz wiedzieć?

Forum Innowacyjnego Węgla to platforma informacyjna służąca rozwojowi i promocji czystych technologii węglowych, wspierająca gospodarkę niskoemisyjną. Ma ona również na celu kształtowanie wizerunku węgla jako paliwa przyjaznego dla środowiska i akceptowanego społecznie.

Oddajemy Ci do dyspozycji narzędzie, dzięki któremu możesz efektywnie i szybko zdobyć wiedzę o czystych technologiach węglowych, możliwościach ich zastosowania oraz dostępnych źródłach wsparcia finansowego dla realizacji projektów innowacyjnych.

Wsparcie udzielane jest w kilku dziedzinach:

  • technologii czystej produkcji węgla;
  • transportowania i przetwarzania węgla;
  • sposobów ograniczania emisji szkodliwych substancji powstających przy spalaniu węgla;
  • możliwości zagospodarowania węgla w sposób minimalizujący jego wpływ na środowisko naturalne.

Dzięki współpracy z Platformą Transferu Technologii ARP zdobędziesz cenne informacje o ofertach partnerów Forum Innowacyjnego Węgla, jak również porady ekspertów, którzy swą wiedzą i doświadczeniem pomogą Ci w doborze właściwych rozwiązań.

Ponadto dowiesz się, jakie są możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego na realizację projektów w zakresie badań, transferu technologii oraz specjalistycznego doradztwa.

Jakie wymagania musisz spełnić i jak skorzystać z produktu?

Skontaktuj się z przedstawicielem Agencji Rozwoju Przemysłu: Aleksandra Janikowska (+48 32) 757 48 07 lub (+48 32) 757 48 00, aleksandra.janikowska@katowice.arp.pl.

Oddział ARP S.A. w Katowicach, ul. Mikołowska 100.

Dodatkowe informacje

Zapraszamy również na stronę internetową.

Warunki RODO

Warunki RODO