Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Mieszkalnictwo

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN

Rodzaj finansowania

Mieszkanie Plus

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy, Samorząd, Osoba prywatna

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju służy finansowaniu projektów mieszkaniowych w ramach programu Mieszkanie Plus, który zakłada budowę dostepnych cenowo mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności. Inwestycje są realizowane na zasadach rynkowych na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz inwestorów prywatnych.

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN jest długoterminowym inwestorem finansowym, którego działalność polega na finansowaniu i współfinansowaniu inwestycji w obszarze nieruchomości mieszkaniowych, realizowanych we współpracy z podmiotami prywatnymi, samorządami oraz spółkami Skarbu Państwa.

Fundusz inwestuje w segmencie dostępnych cenowo mieszkań. W ramach realizowanych projektów Fundusz może kupować, budować i rozbudowywać oraz modernizować budynki wielorodzinne lub budynki w zabudowie szeregowej, a także infrastrukturę związaną z budownictwem mieszkaniowym i samorządowym.

Co do zasady Fundusz oferuje dwa produkty:

  • Produkt Aktywny Fundusz (PAF) 
  • Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP) 

Każdy z nich może być realizowany we współpracy z partnerem samorządowym.

PAF zakłada, że docelowym właścicielem zabudowanej nieruchomości pozostaje Fundusz, a grunt może zostać m.in. zakupiony od partnera prywatnego lub wniesiony aportem do spółki celowej przez partnera samorządowego, który po zakończeniu budowy może zostać wykupiony przez Fundusz.

PPP przewiduje, że to partner samorządowy - który wnosi grunt do spółki - staje się z czasem właścicielem zabudowanej nieruchomości. Fundusz inwestuje w spółkę celową środki pieniężne pozwalające na realizację prac budowlanych. W dalszej kolejności, nieruchomość będzie wynajmowana przez spółkę na rzecz indywidualnych najemców, ale może być również wydzierżawiana na rzecz partnera samorządowego na okres, który średnio wynosi ok. 25 - 30 lat.

Zarządzającym portfelem aktywów Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN jest PFR Nieruchomości S.A.

Warunki RODO

Warunki RODO