Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Zamknięty Szkolenia

inno_LAB

Rodzaj finansowania

Wsparcie organizacyjne i doradcze

Dla kogo

Instytucje publiczne

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Data dostępności

31.10.2019

Diamond icon

Co zyskujesz

Celem projektu Inno_LAB jest sfinansowanie wsparcia w tworzeniu innowacyjnych usług we współpracy z instytucjami publicznymi.

Co zyskasz (Instytucja publiczna)?

Biorąc udział w projekcie masz możliwość skorzystania z następujących opcji:

 • warsztaty z interesariuszami, ułatwiające poznanie wszystkich aktorów mających wpływ na projekt,
 • moderowane spotkania zespołów, prace pod czujnym okiem facylitatora,
 • zjazdy networkingowe, których celem jest wymiana doświadczeń i praktycznych pomysłów,
 • spotkania z ekspertami, na których można poznać najnowsze narzędzia i metodologie,
 • wsparcie mentorów w zakresie prawidłowego stosowania narzędzi projektowych.

Co zyskasz (przedsiębiorca)?

W ramach projektu inno_LAB przedsiębiorca (osoba fizyczna, startup, Mikro, MSP) może skorzystać z atrakcyjnych programów które obejmuje projekt. Programy w ramach inno_LAB to:

 • Poland Prize - Sfinansowanie rozpoczęcia działalności zagranicznych start-upów w Polsce,
 • Electro ScaleUp - Wsparcie dla rozwoju start-upów w branży elektromobilność,
 • Connect & Scale UP - Współpraca korporacji ze start-upami.

Jakie są wymagania (Instytucja publiczna)?

Wsparcie mogą otrzymać instytucje publiczne, które:

 • chcą rozwijać swoją organizację,
 • potrzebują wsparcia w projektowaniu usług i programów publicznych
 • chcą spotkać się i wymienić doświadczeniami z praktykami z instytucji z całej Polski.

Jakie są wymagania (Przedsiębiorca lub osoba fizyczna)?

Należy spełnić wymagania określone regulaminem wybranego programu w ramach projektu inno_LAB.

Jakie są etapy działania?

Wejdź na stronę wybranego przez siebie programu z sekcji „Co zyskasz” i aplikuj zgodnie z wymaganiami Programu.

Co dalej?

Po zakończeniu wybranego przez siebie Programu zostaniesz poinformowany o rezultacie/wynikach zgodnie z regulaminem. Więcej informacji o projekcie inno_LAB uzyskasz na stronie PARP, organizacji współodpowiedzialnej za projekt. 

Warunki RODO

Warunki RODO