Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny

Oficer Łącznikowy Sektora Prywatnego dla Grupy Banku Światowego

Rodzaj finansowania

Relacje z Bankiem Światowym

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Kwota wsparcia

Wsparcie pozafinansowe

Wkład własny

Nie

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Nawiąż relację z Bankiem Światowym. Skorzystaj z jego oferty finansowej i biznesowej.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspiera polskie firmy zainteresowane udziałem i realizacją projektów Banku Światowego: dostarcza informacji na temat wsparcia udzielanego przez instytucje Grupy Banku Światowego oraz związanych z nim możliwości biznesowych, ułatwia kontakty między przedsiębiorstwami sektora prywatnego a instytucjami Grupy, organizuje konferencje, seminaria i inne wydarzenia poświęcone możliwościom rozwoju przedsiębiorstw sektora prywatnego.

Warunki RODO

Warunki RODO