Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Szkolenia Analizy

Otoczenie prawno-gospodarcze

Rodzaj finansowania

Doradztwo

Dla kogo

Startupy, Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Kwota wsparcia

Wsparcie pozafinansowe

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Chcesz zainwestować w Polsce? Dostarczymy Ci sprawdzone informacje niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Znajomość i zrozumienie specyfiki uwarunkowań biznesowych w Polsce, wsparte wieloletnimi obserwacjami rynku, to jedna z największych wartości, jaką Polska Agencja Inwestycji i Handlu stara się przekazać klientom. Dzięki kompleksowemu podejściu Agnecja sięga do wiarygodnych źródeł, by dostarczać sprawdzone informacje niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Codziennie wyspecjalizowany zespół ekspertów PAIH pozyskuje, a następnie analizuje bieżące dane makroekonomiczne, śledzi informacje dotyczące uwarunkowań prawno - gospodarczych i innych czynników związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej w Polsce. Efektem tej pracy są analizy sektorowe, raporty atrakcyjności inwestycyjnej, opracowania o dostępności potencjalnej kadry, wysokości płac czy oferowanych zachęt inwestycyjnych.

Warunki RODO

Warunki RODO