Dostępny Płynność finansowa Pożyczka płynnościowa Pożyczka Utrzymanie działalności BGK

Pożyczki płynnościowe POIR

Dla kogo

Dla kogo

Mikroprzedsiębiorca, MŚP

Kwota wsparcia

Kwota wsparcia

dwukrotność wynagrodzeń za 2019 r. lub 25% obrotu za 2019 r. (młodsze firmy wg prognoz)

Wkład własny

Wkład własny

brak

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

cała Polska (nabory wniosków regionalnie)

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

pożyczka ze środków unijnych

Do kiedy

Do kiedy

Do wyczerpania puli środków, nie dłużej niż do 31.12.2021 r.

Co zyskujesz

Z Pożyczką płynnościową POIR sfinansujesz wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnisz jej płynność finansową. Pożyczka jest nieoprocentowana, więc spłacasz jedynie raty kapitałowe. Informacje o statusie naboru wniosków w Twoim województwie znajdziesz na stronach internetowych instytucji finansujących, współpracujących z BGK.

Ich lista dostępna jest na stronie WWW.

Co musisz wiedzieć?

Celem pożyczki płynnościowej jest umożliwienie firmom, których dotknęły skutki pandemii COVID-19 dostępu do kapitału na zapewnienie płynności finansowej, w tym odbudowę działalności. Połączona jest z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania.

Korzyści dla Twojej firmy:

  • Szeroki wachlarz wydatków, opłacisz m.in.: wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), koszty personelu pracującego na terenie firmy, zobowiązania publiczno-prywatne, zobowiązania handlowe, zaległe faktury, koszty użytkowania infrastruktury, zakupisz towary, opłacisz zobowiązania i wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
  • Półroczna karencja w spłacie – pierwszą ratę zapłacisz dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania,
  • Wakacje kredytowe – dodatkowo do 4 miesięcy bez spłaty rat,
  • Brak wymogu wkładu własnego
  • Na spłatę masz okres do 6 lat
  • Możesz uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy dwukrotności wynagrodzeń za 2019 r. lub 25% obrotu za 2019 r. (młodsze firmy wg prognoz). 

Jakie wymagania musisz spełnić?

Możesz skorzystać z pożyczki płynnościowej, jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą a Twoja firma ma lub miała problemy spowodowane przez skutki COVID-19.

Szczegółowe warunki, które musi spełnić Twoja firma dostępne są na stronie.

Jak skorzystać z produktu?

Informacje o dostępności pożyczek (statusie naboru wniosków) w poszczególnych województwach dostępne są na stronach internetowych instytucji finansujących, współpracujących z BGK. Ich lista dostępna jest na stronie.

Aby uzyskać pożyczkę zwróć się do instytucji finansującej w Twoim województwie. Wzory wniosków wraz z wykazem wymaganych dokumentów dostępne są na ich stronach internetowych instytucji finansujących. 
 

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO