Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe

Rodzaj finansowania

Pracownicze Plany Kapitałowe

Dla kogo

Osoba prywatna

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Długoterminowe oszczędzanie na cele emerytalne, w którym wspólnie uczestniczą: pracownik, pracodawca i państwo.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system oszczędzania na cele emerytalne organizowany przez każdego pracodawcę, który zatrudnia co najmniej jedną osobę, podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Pracodawca we współpracy z wybraną instytucją finansową otwiera dla każdego pracownika indywidualny rachunek PPK. Będzie on zasilany przez comiesięczne wpłaty pracownika i pracodawcy, Państwo zaś przekaże jednorazową wpłatę powitalną i dopłaty roczne.

Oszczędności zebrane na rachunkach PPK będą stanowiły w pełni prywatny i dziedziczony kapitał finansowy pracownika.

Jak to działa?

Po wejściu w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych pracodawcy w Polsce – zgodnie z obowiązującymi ich terminami – będą zobowiązani do podpisania umowy o prowadzenie PPK dla wszystkich osób przez nich zatrudnionych, które nie ukończyły 55 lat i nie zrezygnowały z uczestnictwa w systemie.

By rozpocząć oszczędzanie, pracownik nie musi wykonywać żadnych czynności. Do programu automatycznie zostanie zapisana każda osoba zatrudniona, która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 55 roku życia, o ile nie zrezygnowała z dokonywania wpłat do PPK. Wszyscy pracownicy, w imieniu których pracodawca podpisze umowę o prowadzenie PPK, będą gromadzić środki w wysokości 2% swojego wynagrodzenia brutto. W przypadku osób, które mają małe dochody, wpłata podstawowa może być niższa (minimum 0,5% wynagrodzenia brutto).

Wpłaty podstawowe pracownika będą przekazywane do PPK przez pracodawcę w momencie wypłaty wynagrodzenia. Na rachunek PPK pracownika będzie wpłacał środki także pracodawca –1,5% wynagrodzenia pracownika. Pracodawca nie będzie mógł z tego zrezygnować (wpłata będzie jego obowiązkiem ustawowym), ponieważ będzie to swego rodzaju podwyżka wynagrodzenia. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tej wpłaty pracodawca nie będzie mógł potrącać z wynagrodzenia pracownika.

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą przekazywać do PPK wpłaty dodatkowe, które wraz z wpłatami podstawowymi mogą zasilać konto PPK do maksymalnej wysokości 8% wynagrodzenia brutto.

Oszczędzający otrzymają od Państwa wpłatę powitalną w wysokości 250 PLN i w każdym roku dopłatę roczną w wysokości 240 PLN. Wpłata dokonywana będzie z Funduszu Pracy za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju. Gromadzone na rachunkach PPK środki będą inwestowane w fundusze inwestycyjne, które ograniczają poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika - fundusze zdefiniowanej daty.

Więcej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych znajdziesz na stronie www.mojeppk.pl.

Warunki RODO

Warunki RODO