Dostępność: Dostępny Emerytura Oszczędzanie PFR S.A.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Rodzaj wsparcia

Pracownicze Plany Kapitałowe

Dla kogo

Osoba prywatna, Duża firma, MŚP, mała firma

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Chcesz mieć większą emeryturę? Skorzystaj z pomocy państwa i pracodawcy.

Co musisz wiedzieć?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system oszczędzania na cele emerytalne organizowany przez każdego pracodawcę, który zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Pracodawca we współpracy z wybraną instytucją finansową otworzy dla Ciebie indywidualny rachunek PPK. Będzie on zasilany przez comiesięczne wpłaty – Twoje i pracodawcy, Państwo zaś przekaże jednorazową wpłatę powitalną i dopłaty roczne.

Oszczędności zebrane na rachunku PPK będą stanowiły Twój w pełni prywatny i dziedziczony kapitał.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Aby rozpocząć oszczędzanie, nie musisz wykonywać żadnych czynności. Do programu automatycznie zostanie zapisana każda osoba zatrudniona, która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 55 roku życia, o ile nie zrezygnowała z dokonywania wpłat na rachunek PPK. Osoby w przedziale wiekowym 55-70 lat również mogą uczestniczyć w programie – aby tego dokonać, powinny samodzielnie wyrazić na to zgodę.

Jak skorzystać z produktu?

W ramach programu będziesz gromadzić środki w wysokości 2% swojego wynagrodzenia brutto. W przypadku osób, które mają małe dochody, wpłata podstawowa może być niższa (minimum 0,5% wynagrodzenia brutto). Co więcej, z każdą pensją na Twój rachunek PPK pracodawca będzie wpłacał dodatkowo min. 1,5% wynagrodzenia. Gwarantuje Ci to ustawa.

Pamiętaj, że zarówno Ty, jak i pracodawca możecie przekazywać na rachunek PPK wpłaty dodatkowe, które wraz z wpłatami podstawowymi mogą osiągnąć maks. 8% wynagrodzenia brutto.

Dodatkowo otrzymasz od Państwa wpłatę powitalną w wysokości 250 PLN i w każdym roku dopłatę roczną w wysokości 240 PLN. Wpłata dokonywana będzie z Funduszu Pracy za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju. Gromadzone na rachunku PPK środki będą inwestowane w fundusze inwestycyjne, które ograniczają poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika – fundusze zdefiniowanej daty.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych znajdziesz na stronie www.

Warunki RODO

Warunki RODO