Dostępny Wsparcie finansowe Przemysł 4.0 Automatyzacja Dygitalizacja Robotyzacja

Przemysł 4.0 – pilotaż

Rodzaj wsparcia

Grant

Dla kogo

MŚP prowadzące działalność produkcyjną

Kwota wsparcia

Do 800.000,00 zł

Wkład własny

Min 15%

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Do kiedy

Do 30 czerwca 2021r.

Diamond icon

Co zyskujesz

Dokonaj transformacji firmy i wprowadź technologię przemysłu przyszłości dzięki finansowaniu w pilotażowej edycji konkursu Przemysł 4.0. Możesz uzyskać finansowanie w następujących obszarach: Big Data oraz działania związane z analizą danych, roboty przemysłowe; Przemysłowy Internet rzeczy; Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS); Cyberbezpieczeństwo; Chmura obliczeniowa; Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość; Sztuczna inteligencja; Blockchain; Druk addytywny (druk 3D).

Co musisz wiedzieć?

Grant w wysokości maksymalnie 800 tys zł możesz przeznaczyć na realizację projektów polegających na przygotowaniu firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożeniu wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Przedmiotem dofinansowania w ramach Twojego projektu mogą być wydatki na usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej, usługi doradcze związanych z wdrożeniem mapy drogowej, zakup  maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Z grantu możesz skorzystać jeżeli jesteś małym lub średnim (z wyłączeniem mikro) przedsiębiorcą prowadzącym działalność produkcyjną, który w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych.

Jak skorzystać z produktu?

  1. Przygotuj dokumenty
  2. Wypełnij wniosek
  3. Ocenimy Twój wniosek
  4. Podpisz umowę

Dodatkowe informacje

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej i infolinii 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202.

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO