Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Analizy

Publikacje nt. ekspansji zagranicznej

Rodzaj finansowania

Publikacje

Dla kogo

Startupy, Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Kwota wsparcia

Wsparcie pozafinansowe

Wkład własny

Nie

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Skorzystaj z naszych anlizy rynkowych i sektorowych.

Wydawane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu publikacje adresowane są do dwóch grup odbiorców: potencjalnych inwestorów zagranicznych i polskich przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją zagraniczną.

W zwiazku z tym, prezentują zarówno krajowy system wsparcia inwestycji, jak i uwarunkowania prawno-gospodarczo-kulturowe działalności na zagranicznych rynkach. Publikacje powstają we własnym zakresie i we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Warunki RODO

Warunki RODO