Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Dotacje Doradztwo prawne

Sieć Otwartych Innowacji – granty na doradztwo

Rodzaj finansowania

Dotacje

Dla kogo

Firmy ubiegające się o grant na transfer technologii

Kwota wsparcia

do 200 tys. eur

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

31.12.2019

Diamond icon

Co zyskujesz

Pozyskaj grant na doradztwo technologiczne, prawne oraz w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Co musisz wiedzieć?

 • Otrzymasz środki na usługi doradcze o charakterze technologicznym, prawno-patentowym oraz dotyczące wyceny wartości niematerialnych i prawnych. 
 • Broker Technologii ARP pomoże Ci w wybraniu usługi doradztwa dopasowanej do Twoich potrzeb.
 • Możesz wziąć udział w programie, jeżeli planujesz ubiegać się o grant na transfer technologii w ramach projektu Sieci Otwartych Innowacji

Co zyskasz?

Usługi doradcze mają przygotować Twoją firmę do otrzymania dofinansowania na transakcje transferu technologii. W efekcie zostanie Ci powierzony grant na doradztwo technologiczne i prawne, dzięki którym będziesz miał/-a możliwość stworzenia kompletnego zestawu analiz, wycen i dokumentów potrzebnych do złożenia stosownego wniosku.

Biorąc udział w programie:

 • zbadasz możliwości kupna i wdrożenia technologii w firmie;
 • dopasujesz technologię do konkretnych potrzeb;
 • wycenisz i otrzymasz wsparcie prawne w procesie nabycia wartości niematerialnych i prawnych.

Wśród usług objętych dofinansowaniem grantu znajdują się m.in.:

1. usługi doradcze o charakterze technologicznym, w tym:

 • due dilligence technologiczne;
 • audyt innowacyjności firmy;
 • analiza konkurencyjności i rynku w kontekście technologii;
 • optymalizacja struktury firmy pod kątem wdrożeń;
 • ocena innowacyjności technologii.

2. usługi doradcze o charakterze prawno-patentowym, w tym:

 • konstruowanie umowy transferu technologii;
 • negocjacje postanowień umowy między stronami transferu technologii;
 • weryfikacja i doradztwo umowy transferu technologii;
 • badanie statusu prawno-patentowego;
 • doradztwo zarządzania patentami i podatkowe.

3. wycena wartości niematerialnych i prawnych. Pamiętaj, że usługi mogą świadczyć wyłącznie instytucje z Bazy doradców projektu Sieć Otwartych Innowacji.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Grant na doradztwo technologiczne i prawne możesz otrzymać, jeżeli:

 • planujesz ubiegać się o grant na transfer technologii;
 • dysponujesz odpowiednią kwotą wkładu własnego. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:
 • 85% (80% dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego) kosztów kwalifikowalnych, jeśli całkowita pomoc na usługi doradcze w obszarze innowacji, z której skorzystała Twoja firma w ostatnich trzech latach, nie przekroczyła 200 tys. EUR;
 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców. Jakie są etapy działania?

Przed wypełnieniem wniosku skontaktuj się z Brokerem Technologii ARP, który pomoże Ci w wybraniu dopasowanej do potrzeb usługi doradztwa.

Podpis Brokera na wniosku jest konieczny dla jego formalnej akceptacji.

Nabór wniosków w programie jest ciągły.

Wypełnij swoją aplikację za pomocą formularza na dedykowanej stronie internetowej i złóż go (osobiście lub w formie listownej) pod adresem:

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Wejście „C”

z dopiskiem „Wniosek o powierzenie grantu na doradztwo w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji”.

Twój wniosek będzie podlegał weryfikacji formalnej i merytorycznej. W terminie 7 dni zostaniesz poinformowany o jej rezultacie.

Co dalej?

 • Jeśli Twój wniosek zostanie zaakceptowany, w terminie 10 dni musisz dostarczyć do ARP S.A. wszystkie wymagane dokumenty.
 • Po ich zweryfikowaniu – w ciągu pięciu dni roboczych – zostaniesz poinformowany o możliwości podpisania umowy.
 • Każdy poniesiony wydatek zostanie zrefundowany zgodnie z podpisaną umową po złożeniu Wniosku o płatność.

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o grant udzielane są pod nr infolinii 22 695 37 88, jak również pod adresem e-mail: soi@arp.pl

Warunki RODO

Warunki RODO