Dostępność: Wstrzymany Doradztwo Technologie ARP

Sieć Otwartych Innowacji – granty na doradztwo

Rodzaj wsparcia

Dotacje

Dla kogo

Firmy ubiegające się o grant na transfer technologii

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

31.12.2019

Diamond icon

Co zyskujesz

Dowiedz się od naszych doradców, jak pozyskać grant na doradztwo technologiczne, prawne oraz w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Co musisz wiedzieć?

Biorąc udział w programie:

 • zbadasz możliwości kupna i wdrożenia technologii w firmie;
 • dopasujesz technologię do konkretnych potrzeb;
 • wycenisz i otrzymasz wsparcie prawne w procesie nabycia wartości niematerialnych i prawnych.

Wśród usług objętych dofinansowaniem grantu znajdują się m.in.:

1. usługi doradcze o charakterze technologicznym, w tym:

 • due dilligence technologiczne;
 • audyt innowacyjności firmy;
 • analiza konkurencyjności i rynku w kontekście technologii;
 • optymalizacja struktury firmy pod kątem wdrożeń;
 • ocena innowacyjności technologii.

2. usługi doradcze o charakterze prawno-patentowym, w tym:

 • konstruowanie umowy transferu technologii;
 • negocjacje postanowień umowy między stronami transferu technologii;
 • weryfikacja i doradztwo umowy transferu technologii;
 • badanie statusu prawno-patentowego;
 • doradztwo zarządzania patentami i podatkowe.

3. wycena wartości niematerialnych i prawnych.

Pamiętaj, że usługi mogą świadczyć wyłącznie instytucje z bazy doradców projektu Sieć Otwartych Innowacji.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Grant na doradztwo technologiczne i prawne możesz otrzymać pod warunkiem, że dysponujesz odpowiednią kwotą wkładu własnego. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

 • 85% (80% dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego) kosztów kwalifikowalnych, jeśli całkowita pomoc na usługi doradcze w obszarze innowacji, z której skorzystała Twoja firma w ostatnich trzech latach, nie przekroczyła ustalonego limitu;
 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Jak skorzystać z produktu?

Przed wypełnieniem wniosku skontaktuj się z Brokerem Technologii ARP, który pomoże Ci w wybraniu odpowiedniej usługi doradztwa. Podpis Brokera na wniosku jest konieczny dla jego formalnej akceptacji. Nabór wniosków w programie jest ciągły.

 1. Wypełnij swoją aplikację za pomocą formularza na dedykowanej stronie internetowej i złóż go (osobiście lub w formie listownej) pod adresem:
  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa
  Wejście „C”
  z dopiskiem „Wniosek o powierzenie grantu na doradztwo w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji”.
 2. Twój wniosek będzie podlegał weryfikacji formalnej i merytorycznej. W terminie 7 dni powinieneś zostać poinformowany o jej rezultacie.
 3. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, w terminie 10 dni musisz dostarczyć do ARP S.A. wszystkie wymagane dokumenty.
 4. Po ich zweryfikowaniu w ciągu pięciu dni roboczych zostaniesz poinformowana o możliwości podpisania umowy.
 5. Każdy poniesiony wydatek zostanie zrefundowany zgodnie z podpisaną umową po złożeniu Wniosku o płatność.

Dodatkowe informacje

Jeśli szukasz informacji o konkretnych terminach lub kwotach dofinansowania, wejdź na stronę www. Możesz również skorzystać z infolinii 22 695 37 88 lub napisać e-mail: soi@arp.pl.

Warunki RODO

Warunki RODO