Dostępny Wsparcie finansowe Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm Tarcza 250 Pożyczka Płynnościowa

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm. Finansowanie Płynnościowe.

Rodzaj wsparcia

Finansowanie

Dla kogo

MŚP, Duża firma

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Do kiedy

do 31 marca 2021r.

Diamond icon

Co zyskujesz

Dzięki instrumentowi finansowemu pozyskasz kapitał obrotowy dla Firmy, który może zostać przeznaczony na regulowanie: wynagrodzeń; zobowiązań handlowych w tym, zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi; zobowiązań publiczno-prawnych; innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w umowie z Polskim Funduszem Rozwoju.

Finansowanie płynnościowe w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm służy pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa, powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w wyniku COVID-19. Finansowanie płynnościowe ma formę oprocentowanej i nieumarzalnej pożyczki udzielanej na okres do 4 lat.

Finansowanie udzielane jest w oparciu o stopę WIBOR 1R oraz marżę, której poziom zależny jest od terminu zapadalności finansowania. W celu uzyskania Finansowania Programowego Przedsiębiorcy powinni złożyć Wniosek nie później niż do 31 marca 2021 roku.

Okres udostępniania: od daty spełnienia warunków zawieszających zawartych w umowie Pożyczki nie później niż do 30 czerwca 2021 r. PFR dopuszcza uruchamianie Pożyczki jednorazowo lub w transzach. Pożyczka ma charakter pożyczki nieodnawialnej.

Finansowanie płynnościowe udzielane jest w wysokości zaakceptowanej przez PFR w oparciu o analizę zapotrzebowania na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa oraz nie może przekroczyć:

 • kwoty 1 miliarda złotych;
 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych) za rok 2019;
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w 2019 roku.

W uzasadnionych przypadkach kwota finansowania może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność przez najbliższe 12 miesięcy dla dużych przedsiębiorstw lub 18 miesięcy dla małych i średnich przedsiębiorstw (kwalifikujących się do Programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm), jednak maksymalnie do wysokości 1 miliarda złotych.

Udzielone finansowanie płynnościowe może zostać przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym:

 • wypłatę wynagrodzeń;
 • zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;
 • zobowiązań publiczno-prawnych;
 • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w Dokumentach Finansowania Programowego.

Udzielone finansowanie płynnościowe nie może zostać przeznaczone na:

 • dokonywanie jakichkolwiek dystrybucji do właścicieli lub podmiotów powiązanych;
 • nabycie udziałów lub akcji w celu umorzenia;
 • fuzje i przejęcia;
 • refinansowania bądź wcześniejszej spłaty zadłużenia finansowego;
 • inne cele określone w Dokumentach Finansowania Programowego.

Dodatkowe informacje  

Szczegółowe informacje o pożyczce znajdują się w Regulaminie Programu.

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO