Dostępność: Dostępny Ubezpieczenia Gwarancje KUKE

Ubezpieczenie leasingu

Rodzaj wsparcia

Ubezpieczenie leasingu

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Umożliwiamy instytucji finansowej bezpieczną realizację leasingu finansowego.

Co musisz wiedzieć

Ubezpieczenie leasingu finansowego w transakcjach eksportowych chroni firmę leasingową przed ryzykiem braku spłat rat leasingowych przez zagranicznego leasingobiorcę.

Przedmiotem ubezpieczenia jest należność główna wraz z marżami i innymi opłatami przysługującymi instytucji finansującej na podstawie umowy leasingu finansowego, gdzie okres spłaty rat leasingowych wynosi 2 lata lub dłużej. Możemy objąć ochroną ubezpieczeniową również kwotę przeznaczoną na finansowanie składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie dotyczy ryzyka kredytu, to jest ryzyka istniejącego po oddaniu przedmiotu leasingu do używania zagranicznemu leasingobiorcy. Ubezpieczający ma zapewnioną ochronę ubezpieczeniową od ryzyka braku spłaty rat leasingowych dokonywanych na mocy zawartej umowy leasingowej. Ubezpieczeniu podlegają zdarzenia spowodowane urzeczywistnieniem się ryzyka handlowego oraz ryzyka politycznego.

Jesteśmy zobowiązani stosować stawki za ubezpieczenie zharmonizowane z systemami stawek obowiązującymi w krajach OECD, które przystąpiły do tzw. Konsensusu OECD.

Umożliwiamy ubezpieczenie rat leasingowych z terminem płatności 2 lub więcej lat, zapewniające bezpieczeństwo transakcjom realizowanym na rynkach zagranicznych. Ochrona dotyczyć może blisko 200 krajów świata, zgodnie z aktualną polityką udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze wsparciem Skarbu Państwa.

  • Pokrycie do 100% ubezpieczonych należności.
  • Promesa ubezpieczenia na okres 6 miesięcy.
  • Wypłata odszkodowania w walucie umowy leasingu finansowego.
  • Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.

Zapewniamy warunki ubezpieczenia dostosowane do międzynarodowych standardów określonych przez OECD oraz Unię Europejską.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Ubezpieczenie skierowane jest do instytucji dokonujących leasingu finansowego polskich towarów dostarczanych przez polskich przedsiębiorców.

Jak skorzystać z produktu?

Należy skontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży KUKE.

Dodatkowe informacje

Zapraszamy również na stronę www.

Warunki RODO

Warunki RODO