Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Gwarancje Ubezpieczenia Eksport

Ubezpieczenie należności – Polisa na Wschód

Rodzaj finansowania

Ubezpieczenie należności

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Zasięg terytorialny

Rynki zagraniczne

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Pomyśl o bezpieczeństwie swojej transakcji i zabezpiecz się przed brakiem płatności ze strony kontrahenta.

Co musisz wiedzieć?

Zabezpiecz swoją działalność na rynkach krajów podwyższonego ryzyka. 

Biorąc udział w programie, zabezpieczysz się przed brakiem płatności – zarówno z powodu opóźnień, niewypłacalności kontrahenta, ale i zdarzeń politycznych.

Jedynym kosztem, jaki poniesiesz, jest składka ubezpieczeniowa

Program skierowany jest do firm, których eksportowane produkty i usługi spełniają warunki produktu polskiego.

Co zyskasz?

Zgłaszając się do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), która oferuje ubezpieczenie należności handlowych Polisa na Wschód, możesz uzyskać:

  • zabezpieczenie przed opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań, niewypłacalnością kontrahentów czy problemami wynikającymi ze zmiany sytuacji politycznej krajów, z których pochodzą Twoi partnerzy handlowi; ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do działalności na rynkach podwyższonego ryzyka;
  • wypłatę odszkodowania gwarantowaną przez Skarb Państwa;
  • windykację wszystkich należności od ubezpieczonych kontrahentów; bezpłatne odzyskanie należności objętych ubezpieczeniem;
  • bezpłatne uzyskanie oraz analizę informacji o kontrahentach, a także rzetelną ocenę ich wiarygodności handlowej. Ubezpieczenie obejmuje 59 krajów w Europie, Azji, Aryce i Ameryce Południowej, w tym m.in. Afganistan; Albanię; Białoruś; Gruzję; Irak; Iran; Kazachstan; Macedonię; Nigerię; Rosję; Serbię; Ukrainę czy Wietnam. Pełną listę krajów objętych ubezpieczeniem znajdziesz na stronie internetowej programu Polisa na Wschód.

Jedyny koszt ubezpieczenia stanowi składka ubezpieczeniowa (płatna w miesięcznych ratach).

Ocena wiarygodności handlowej kontrahentów i windykacja ubezpieczonych należności dokonywane są bez dodatkowych opłat.

Szacowane koszty ubezpieczenia sprawdź w dwóch prostych krokach za pomocą kalkulatora

Jakie wymagania musisz spełnić?

Polisa na Wschód jest przeznaczona dla wszystkich firm, których eksportowane produkty i usługi spełniają warunki produktu polskiego.

Pamiętaj również, że maksymalny termin odroczenia płatności (kredytu kupieckiego) za dostarczany towar lub usługę nie może przekroczyć dwóch lat. 

Jakie są etapy działania?

  • Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta przez analityków na podstawie Twojego wniosku o ubezpieczenie i podanej wysokości limitu kredytowego.
  • Zawarcie umowy ubezpieczenia na czas nieokreślony i zapłata składki co miesiąc.
  • Sprzedaż towaru lub usługi i płatności od kontrahenta. W przypadku braku płatności – zwrot do KUKE o podjęcie działań windykacyjnych wobec odbiorcy.
  • Wypłata odszkodowania, jeśli działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów. 

Co dalej?

Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie pisemnego wniosku. W oparciu o zawarte w nim dane oraz na podstawie oceny ryzyka, KUKE ustala szczegółowe warunki ubezpieczenia. Podmioty odpowiedzialne Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Warunki RODO

Warunki RODO