Dostępność: Dostępny Ubezpieczenia Eksport KUKE

Ubezpieczenie należności – Polisa na Wschód

Rodzaj wsparcia

Ubezpieczenie należności

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), Duże firmy

Zasięg terytorialny

Rynki zagraniczne

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich transakcji na rynkach krajów podwyższonego ryzyka.

Co musisz wiedzieć?

Zgłaszając się do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), która oferuje ubezpieczenie należności handlowych Polisa na Wschód, możesz uzyskać:

  • zabezpieczenie przed opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań, niewypłacalnością kontrahentów, czy problemami wynikającymi ze zmiany sytuacji politycznej krajów, z których pochodzą Twoi partnerzy handlowi;
  • ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do działalności na rynkach podwyższonego ryzyka;
  • wypłatę odszkodowania gwarantowaną przez Skarb Państwa;
  • windykację wszystkich należności od ubezpieczonych kontrahentów,
  • bezpłatne odzyskanie należności objętych ubezpieczeniem;
  • bezpłatne uzyskanie oraz analizę informacji o kontrahentach, a także rzetelną ocenę ich wiarygodności handlowej.

Ubezpieczenie obejmuje 59 krajów w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej, w tym m.in. Afganistan, Albanię, Białoruś, Gruzję, Irak, Iran, Kazachstan, Macedonię, Nigerię, Rosję, Serbię, Ukrainę czy Wietnam. Pełną listę krajów objętych ubezpieczeniem znajdziesz na stronie internetowej programu Polisa na Wschód.

Jedyny koszt ubezpieczenia stanowi składka ubezpieczeniowa (płatna w miesięcznych ratach).

Ocena wiarygodności handlowej kontrahentów i windykacja ubezpieczonych należności dokonywane są bez dodatkowych opłat.

Szacowane koszty ubezpieczenia sprawdź w dwóch prostych krokach za pomocą kalkulatora.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Polisa na Wschód jest przeznaczona dla wszystkich firm, których eksportowane produkty i usługi spełniają warunki produktu polskiego. Eksportowany towar lub usługa musi spełniać warunek polskości.

Pamiętaj również, że maksymalny termin odroczenia płatności (kredytu kupieckiego) za dostarczany towar lub usługę nie może przekroczyć dwóch lat.

Jak skorzystać z produktu?

Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie pisemnego wniosku. W oparciu o zawarte w nim dane oraz na podstawie oceny ryzyka KUKE ustala szczegółowe warunki ubezpieczenia.

Oferujemy Ci transparentny model współpracy. Można go przedstawić w 4 punktach:

  1. Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta przez analityków na podstawie Twojego wniosku o ubezpieczenie i podanej wysokości limitu kredytowego.
  2. Zawarcie umowy ubezpieczenia na czas nieokreślony i zapłata składki co miesiąc.
  3. Sprzedaż towaru lub usługi i płatności od kontrahenta. W przypadku braku płatności – zwrot do KUKE o podjęcie działań windykacyjnych wobec odbiorcy.
  4. Wypłata odszkodowania, jeśli działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji znajduje się na stronie www.

Warunki RODO

Warunki RODO