Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Zamknięty Dotacje Krajowe Klastry

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Rodzaj finansowania

Dotacja

Dla kogo

Koordynatorzy i członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych

Kwota wsparcia

do 8 mln pln

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

25.07.2019

Diamond icon

Co zyskujesz

Rozwój i wprowadzenie na rynki zagraniczne produktów i usług oferowanych przez Krajowe Klastry Kluczowe i ich członków.

Co musisz wiedzieć?

Celem finansowania jest rozwój i wprowadzenie na rynki zagraniczne produktów i usług oferowanych przez Krajowe Klastry Kluczowe i ich członków.

 • Całkowity koszt projektu musi się zamknąć w kwocie 10 mln PLN,
 • Możesz otrzymać maksymalnie 8 mln PLN,
 • Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu.

Co zyskasz?

Biorąc udział w konkursie pozyskasz środki które możesz przeznaczyć na sfinansowanie:

W przypadku koordynatora klastra realizującego projekt:

 • koszty administracyjne i wynagrodzenie dla personelu biorącego udział w projekcie,
 • usługi eksperckie, w tym badania rynkowe, audyty, badania ewaluacyjne,
 • usługi na rzecz zaprojektowania, utworzenia, utrzymania i rozwoju narzędzi ICT,
 • marketing,
 • zarządzanie zapleczem klastra, organizację programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia, dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy międzynarodowej.

W przypadku członków klastra biorącego udział w projekcie:

 • usługi doradcze i szkolenia z zakresu działalności na rynkach zagranicznych,
 • udział w misjach gospodarczych,
 • udział w targach w charakterze wystawcy,
 • dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej,
 • promocję marek i produktów.

Jakie są wymagania?

Dofinansowanie mogą otrzymać Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, a za ich pośrednictwem członkowie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Jakie są etapy działania?

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach:

 • Runda I: start: 5.03.2019, zakończenie: 8.04.2019
 • Runda II: start: 9.04.2019, zakończenie: 30.05.2019
 • Runda III: start: 31.05.2019, zakończenie: 25.07.2019

Co dalej?

 • Zapoznaj się z dokumentami konkursowymi i zasadami udzielania dofinansowania,
 • Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego,
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy online,
 • Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Warunki RODO

Warunki RODO