Dostępność: Wstrzymany Wsparcie finansowe Innowacje PARP

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Rodzaj wsparcia

Dotacja

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)

Kwota wsparcia

do 20 mln pln

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

od 25.08.2020 do 24.09.2020 r.

Dodatkowe informacje

Ogłoszony

Diamond icon

Co zyskujesz

Możesz sfinansować wytworzenie innowacyjnych produktów lub wdrożenie w firmie innowacyjnych procesów technologicznych – w szczególności poprzez zastosowanie wyników prac badawczo – rozwojowych przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.

Co musisz wiedzieć?

Konkurs umożliwi Ci zdobycie dofinansowania w wysokości maksymalnie 20 mln PLN.

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w przypadku usług doradczych oraz do 70% na inwestycje, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% kosztów usług doradczych projektu i 30% kosztów inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na:

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej
 • zakup nieruchomości
 • zakup robót i materiałów budowlanych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia
 • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki

Szczegółowe zasady finansowania znajdziesz w dokumentach konkursowych.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa:

 • należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok
 • które w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Jak skorzystać z produktu?

 1. Zapoznaj się z dokumentami konkursowymi i zasadami udzielania dofinansowania
 2. Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego
 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy online
 4. Poczekaj na kwalifikację projektu przez Komisję Oceny Projektów

Ogłoszony został termin naboru, w którym należy złożyć wniosek, zapraszamy od 25.08.2020 do 24.09.2020 r.

Dodatkowe informacje

Skontaktuj się z naszymi konsultantami: 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202.

Zapraszamy również na stronę www.

Warunki RODO

Warunki RODO