Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Zamknięty Dotacje do 20 mln pln Innowacje

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Rodzaj finansowania

Dotacja

Dla kogo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)

Kwota wsparcia

do 20 mln pln

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Polska

Data dostępności

14.06.2019

Diamond icon

Co zyskujesz

Możesz sfinansować wytworzenie innowacyjnych produktów lub wdrożenie w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych.

Co musisz wiedzieć?

Celem Konkursu jest sfinansowanie:

 • wytworzenia innowacyjnych produktów
 • wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.

Co zyskasz?

Konkurs umożliwi Ci zdobycie dofinansowania w wysokości maksymalnie 20 mln PLN,

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 85% w przypadku usług doradczych oraz do 70% na inwestycje, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% do kosztów usług doradczych projektu i 30% kosztów inwestycji,

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu,

Dofinansowanie możesz otrzymać na:

 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych - maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej,
 • zakup nieruchomości,
 • zakup robót i materiałów budowlanych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • zakup usług doradczych na rzecz przygotowania do wdrożenia,
 • sfinansowanie ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki. Szczegółowe zasady finansowania znajdziesz w dokumentach konkursowych.

Jakie są wymagania?

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok,
 • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Jakie są etapy działania?

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu nie są prowadzone w rundach. Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

 • Start: 30.04.2019
 • Zakończenie: 14.06.2019

Co dalej?

 • Zapoznaj się z dokumentami konkursowymi i zasadami udzielania dofinansowania,
 • Przygotuj niezbędne dokumenty, które będą załącznikami do wniosku zgłoszeniowego (lista dokumentów).
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator Wniosków),
 • Poczekaj na ocenę projektu przez Komisję Oceny Projektów.

Warunki RODO

Warunki RODO