Kariera

Doświadczenia i ekspercka wiedza pracowników Polskiego Funduszu Rozwoju są podstawą do realizacji naszej misji, czyli tworzenia praktycznych rozwiązań dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości w ramach inwestycji dla Polski.
W pracy zawodowej stawiamy na jakość i współpracę oraz optymalne środowisko pracy, które tworzymy z pasją i zaangażowaniem.

Oferty pracy

Specjalista ds. aktuarialnych

Specjalista ds. aktuarialnych

Warszawa / KUKE / 22-04-2017

Miejsce pracy: Warszawa Centrum, Polska
Nr ref.: BAR/03/2017
Termin zgłoszeń: do 22 kwietnia 2017
 
Główne zadania:

 • kalkulacja rezerw techniczno – ubezpieczeniowych do celów rachunkowości i systemu Wypłacalność II,
 • udział w wyliczaniu Minimalnego Wymogu Wypłacalności (MCR) oraz Standardowego Wymogu Wypłacalności (SCR),
 • rozwój narzędzi, procesów aktuarialnych, baz danych na potrzeby modelowania aktuarialnego,
 • udział w analizie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych,
 • udział w analizie szkodowości produktów,
 • sporządzanie raportów oraz analiz statystycznych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu matematycznym lub ukończenia kierunków pokrewnych (nauki ścisłe),
 • co najmniej rocznego doświadczenia w aktuariacie,
 • znajomości zagadnień związanych z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi oraz systemu Wypłacalność II,
 • wiedzy z zakresu konstrukcji produktów ubezpieczeniowych oraz finansów zakładów ubezpieczeń,
 • bardzo dobrej znajomości MS Excel, MS Word,
 • wysokiej zdolności analitycznej, dociekliwości, samodzielności, inicjatywy,
 • dokładności, dbałości o szczegóły,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności pracy pod presją czasu

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość ubezpieczeń w dziale II, w grupach 14-16,
 • znajomość zagadnień reasekuracyjnych,
 • znajomość programu MS SQL i języków programowania Visual Basic, SQL, R.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki pakiet socjalny / opiekę medyczną

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres praca@kuke.com.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Siennej 39, 00-121 Warszawa, moich da-nych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Specjalista – Recepcja/Kancelaria ogólna

Specjalista – Recepcja/Kancelaria ogólna

Warszawa / ARP / 05-04-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: BZA/07/2017
Termin zgłoszeń: 05.04.2017
 
Główne zadania:
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała kompleksowa obsługa recepcji ARP S.A., w tym:

 • opieka nad gośćmi firmy
 • obsługa połączeń telefonicznych
 • obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej, w tym obsługa elektronicznego rejestru korespondencji organizacji
 • zarządzania usługami pocztowymi
 • współpraca z zewnętrznymi usługodawcami (kurierzy, dostawcy)
 • bieżące prace biurowe

Oczekujemy:

 • wyższe wykształcenie
 • doświadczenie w pracy biurowej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (minimum poziom C1)
 • wysoka kultura osobista
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • obowiązkowość
 • dyspozycyjność

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia i pracę w dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do pracowniczej karty sportowej
 • pracę w nowocześnie zaprojektowanym biurze w dogodniej lokalizacji w centrum miasta

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) na adres rekrutacja@arp.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Praktykanta/ki w Departamencie Oceny Ryzyka Kredytowego

Praktykanta/ki w Departamencie Oceny Ryzyka Kredytowego

Warszawa / BGK / 03-04-2017

nr ref.: D0RK/P/02/17
Miejsce pracy – Warszawa
Termin zgłoszeń do 03.04.2017


Główne zadania:
Projekt jest dedykowany do studentów lub absolwentów  Wyższych Uczelni z sektora Bankowości, Finansów i Rachunkowości.

W ramach praktyk oferujemy w BGK  inspirujące wyzwania pozwalające wykorzystać  wiedzę akademicką w praktyce.
Nasi praktykanci to studenci lub absolwenci, którzy są gotowi  realizować zadania w pełnym wymiarze czasu pracy -5 dni w tygodniu. Są otwarci, zmotywowani i lubią pracę w zespole.

Czas trwania praktyki kwiecień-grudzień  2017

Pod kierunkiem najlepszych specjalistów z dziedziny finansów i bankowości poznasz
zasady funkcjonowania Departamentu Oceny Ryzyka Kredytowego, zasady funkcjonowania departamentu zajmującego się oceną ryzyka kredytowego i weryfikacją wartości zabezpieczeń,  zapoznasz się z analiza rynku nieruchomości , transakcjami i rejestrem wniosków kredytowych.

Oczekujemy:
Praktyka to świetna okazja do tego, żeby zacząć swoją karierę zawodową i zdobyć cenne doświadczenie.
Codziennie realizując program praktyk będziesz mógł wykorzystać swoją bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office (Power Point, Word, Excel).
Nauczysz się  korzystać z systemu Zabezpieczeń Beza.
 Z sukcesem będziesz podchodził do rozwiązywania problemów.

Oferujemy:
Z radością obserwujemy, że większość naszych stażystów znajduje w BGK atrakcyjne środowisko pracy i zostaje z nami na stałe.

Posiadamy świetną lokalizację w samym centrum Warszawy. Tworzymy przyjazną atmosferę i pracujemy w elastycznym czasie pracy. Czujemy się za Ciebie odpowiedzialni, będziemy Cię wspierać w czasie realizacji Twoich zadań.  

Nasze staże są płatne i trwają trzy miesiące.

Prześlij  Swoje CV na adres  praktyki@bgk.pl do 03.04.2017 r
W treści e-maila prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego ogłoszenia oraz klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawa 00-955, Al. Jerozolimskie 7 zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r, Nr 101 , poz. 926 z późniejszymi zmianami i  informuję, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/ Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawa 00-955, Al. Jerozolimskie 7. Dane osobowe mogą zostać wyłącznie podmiotą upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami

 

Pobierz plik

Aplikuj


Praktykanta/ki w Departamencie Instrumentów Inżynierii Finansowej Wydział Instrumentów Finansowych i Zarządzania Systemem

Praktykanta/ki w Departamencie Instrumentów Inżynierii Finansowej Wydział Instrumentów Finansowych i Zarządzania Systemem

Warszawa / BGK / 03-04-2017

nr ref.: DIIF/P/04/17

Miejsce pracy – Warszawa
Termin zgłoszeń do 03.04.2017

Główne zadania:

Projekt jest dedykowany do studentów lub absolwentów  Wyższych Uczelni z sektora Bankowości, Finansów i  Rachunkowości, Prawa.

W ramach praktyk oferujemy w BGK  inspirujące wyzwania pozwalające wykorzystać  wiedzę akademicką w praktyce.
Nasi praktykanci to studenci lub absolwenci, którzy są gotowi  realizować zadania w pełnym wymiarze pracy -5 dni w tygodniu. Są otwarci, zmotywowani i lubią pracę w zespole.

Czas trwania praktyki kwiecień-grudzień  2017

Pod kierunkiem najlepszych specjalistów z dziedziny finansów i bankowości poznasz
zasady funkcjonowania  Wydziału Instrumentów Finansowych  w Departamencie  Instrumentów Inżynierii Finansowej, będziesz pracował nad opracowaniem założeń i parametrów produktów finansowych, poznasz zasady przygotowania dokumentacji przetargowej na wybór pośredników finansowych, będziesz współpracował z zespołem przygotowującym projekty wewnętrznych aktów normatywnych związanych z realizacją Projektów, przygotowaniem rozwiązań systemowych z obszaru zarządzania projektami, analizą zagadnień i kwestii problemowych , przygotowywaniem wyjaśnień , interpretacji i wytycznych dla pośredników finansowych w zakresie realizacji Projektów.

 

Oczekujemy:
Praktyka to świetna okazja do tego, żeby zacząć swoją karierę zawodową i zdobyć cenne doświadczenie.
Codziennie realizując program praktyk będziesz mógł wykorzystać swoje umiejętności związane ze znajomością zagadnień dotyczących Projektów UE , bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office (Power Point, Word, Excel).
Nauczysz się zasad współpracy Banku z instytucjami finansowymi a także organami jednostek samorządu terytorialnego oraz organami administracji publicznej.
Z sukcesem będziesz podchodził do zadań związanych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu instrumentów finansowych.

Oferujemy:

Z radością obserwujemy, że większość naszych stażystów znajduje w BGK atrakcyjne środowisko pracy i zostaje z nami na stałe.

Posiadamy świetną lokalizację w samym centrum Warszawy. Tworzymy przyjazną atmosferę i pracujemy w elastycznym czasie pracy. Czujemy się za Ciebie odpowiedzialni, będziemy Cię wspierać w czasie realizacji Twoich zadań.  

Nasze staże są płatne i trwają trzy miesiące.

Prześlij  Swoje CV na adres  praktyki@bgk.pl do 03.04.2017 r
W treści e-maila prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego ogłoszenia oraz klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawa 00-955, Al. Jerozolimskie 7 zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r, Nr 101 , poz. 926 z późniejszymi zmianami i  informuję, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/ Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawa 00-955, Al. Jerozolimskie 7. Dane osobowe mogą zostać wyłącznie podmiotą upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami

 

Pobierz plik

Aplikuj


Praktykanta/ki w Departamencie Rachunkowości

Praktykanta/ki w Departamencie Rachunkowości

Warszawa / BGK / 03-04-2017

nr ref.: DR/P/01/17
Miejsce pracy – Warszawa
Termin zgłoszeń do 03.04.2017

Główne zadania:
Projekt jest dedykowany do studentów lub absolwentów  Wyższych Uczelni z sektora Bankowości, Finansów i Rachunkowości.

W ramach praktyk oferujemy w BGK  inspirujące wyzwania pozwalające wykorzystać  wiedzę akademicką w praktyce.
 Nasi praktykanci to studenci lub absolwenci, którzy są gotowi  realizować zadania w pełnym wymiarze czasu pracy -5 dni w tygodniu. Są otwarci, zmotywowani i lubią pracę w zespole.

Czas trwania praktyki kwiecień-grudzień  2017

Pod kierunkiem najlepszych specjalistów z dziedziny finansów i bankowości poznasz
zasady funkcjonowania Departamentu Rachunkowości, proces przygotowywania materiałów w formie prezentacji na komitety projektowe, zdobędziesz umiejętności tworzenia sprawozdań statutowych i nadzorczych oraz nauczysz się wykonywania analiz na potrzeby działu rachunkowości i departamentów zewnętrznych.

Oczekujemy:
Praktyka to świetna okazja do tego, żeby zacząć swoją karierę zawodową i zdobyć cenne doświadczenie.
Codziennie realizując program praktyk będziesz mógł wykorzystać swoją bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office (Power Point, Word, Excel).
Nauczysz się korzystać z bazy danych.
Z sukcesem będziesz podchodził do rozwiązywania problemów .

Oferujemy:
Z radością obserwujemy, że większość naszych stażystów znajduje w BGK atrakcyjne środowisko pracy i zostaje z nami na stałe.

Posiadamy świetną lokalizację w samym centrum Warszawy. Tworzymy przyjazną atmosferę i pracujemy w elastycznym czasie pracy. Czujemy się za Ciebie odpowiedzialni, będziemy Cię wspierać w czasie realizacji Twoich zadań.  

Nasze staże są płatne i trwają trzy miesiące.
Prześlij  Swoje CV na adres  praktyki@bgk.pl do 03.04.2017 r
W treści e-maila prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego ogłoszenia oraz klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawa 00-955, Al. Jerozolimskie 7 zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r, Nr 101 , poz. 926 z późniejszymi zmianami i  informuję, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/ Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawa 00-955, Al. Jerozolimskie 7. Dane osobowe mogą zostać wyłącznie podmiotą upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami

 

Pobierz plik

Aplikuj


Praktykanta/ki w Departamencie Instrumentów Inżynierii Finansowej Zespół DS. Promocji i reklamy

Praktykanta/ki w Departamencie Instrumentów Inżynierii Finansowej Zespół DS. Promocji i reklamy

Warszawa / BGK / 03-04-2017

nr ref.: DIIF/P/03/17)
Miejsce pracy – Warszawa
Termin zgłoszeń do 03.04.2017

Główne zadania:
Projekt jest dedykowany do studentów lub absolwentów  Wyższych Uczelni z sektora Dziennikarstwa, Nauk Społecznych, Marketingu i Zarządzania, Bankowości, Finansów i  Rachunkowości.

W ramach praktyk oferujemy w BGK  inspirujące wyzwania pozwalające wykorzystać  wiedzę akademicką w praktyce.
Nasi praktykanci to studenci lub absolwenci, którzy są gotowi  realizować zadania w pełnym wymiarze czasu pracy -5 dni w tygodniu. Są otwarci, zmotywowani i lubią pracę w zespole.

Czas trwania praktyki kwiecień-grudzień  2017

Pod kierunkiem najlepszych specjalistów z dziedziny finansów i bankowości poznasz
zasady funkcjonowania  Zespołu ds. Promocji i Reklamy w Departamencie  Instrumentów Inżynierii Finansowej, będziesz pracował nad przygotowaniem i redagowaniem materiałów reklamowych (ulotki, foldery) oraz informacji prasowych, organizacją spotkań biznesowych /konferencji/seminariów, prowadzeniem funpage na FB, współpracą z uczelniami wyższymi i organizacjami z otoczenia biznesu, prowadzeniem strony internetowej dedykowanej projektom UE prowadzonym przez bank.

Oczekujemy:
Praktyka to świetna okazja do tego, żeby zacząć swoją karierę zawodową i zdobyć cenne doświadczenie.
Codziennie realizując program praktyk będziesz mógł wykorzystać swoje umiejętności dziennikarskie i redakcyjne, bardzo dobrą znajomość pakietu MS Office (Power Point, Word, Excel).
Nauczysz się nawiązywania relacji z partnerami biznesowymi.

Z sukcesem będziesz podchodził do planowania działań reklamowych w mediach społecznościowych.

Oferujemy:
Z radością obserwujemy, że większość naszych stażystów znajduje w BGK atrakcyjne środowisko pracy i zostaje z nami na stałe.

Posiadamy świetną lokalizację w samym centrum Warszawy. Tworzymy przyjazną atmosferę i pracujemy w elastycznym czasie pracy. Czujemy się za Ciebie odpowiedzialni, będziemy Cię wspierać w czasie realizacji Twoich zadań.  

Nasze staże są płatne i trwają trzy miesiące.

Prześlij  Swoje CV na adres  praktyki@bgk.pl do 03.04.2017 r
W treści e-maila prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego ogłoszenia oraz klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawa 00-955, Al. Jerozolimskie 7 zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r, Nr 101 , poz. 926 z późniejszymi zmianami i  informuję, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/ Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawa 00-955, Al. Jerozolimskie 7. Dane osobowe mogą zostać wyłącznie podmiotą upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami

 

Pobierz plik

Aplikuj


Praktykanta/ki w Departamencie Kredytów Trudnych

Praktykanta/ki w Departamencie Kredytów Trudnych

Warszawa / BGK / 03-04-2017

Miejsce pracy – Warszawa
Nr ref.: DKT/P/05/17)
Termin zgłoszeń do 03.04.2017

Główne zadania:

Projekt jest dedykowany do studentów lub absolwentów  Wyższych Uczelni z sektora Bankowości, Finansów i Rachunkowości, Prawa.

W ramach praktyk oferujemy w BGK  inspirujące wyzwania pozwalające wykorzystać  wiedzę akademicką w praktyce.
Nasi praktykanci to studenci lub absolwenci, którzy są gotowi  realizować zadania w pełnym wymiarze czasu pracy -5 dni w tygodniu. Są otwarci, zmotywowani i lubią pracę w zespole.

Oczekujemy:

Czas trwania praktyki kwiecień-grudzień  2017

Pod kierunkiem najlepszych specjalistów z dziedziny finansów i bankowości poznasz
Procesy i metody windykacji i restrukturyzacji wierzytelności dłużnika, programy rządowe

Praktyka to świetna okazja do tego, żeby zacząć swoją karierę zawodową i zdobyć cenne doświadczenie.
Codziennie realizując program praktyk będziesz mógł wykorzystać swoją akademicką wiedzę z zakresu prawa i ekonomii. Poznasz programy rządowe  obsługiwane przez BGK
Nauczysz się prowadzenia spraw związanych z windykacją wierzytelności trudnej w trybie egzekucji lub ugody.
Z sukcesem będziesz podchodził do rozwiązywania problemów, analizy dokumentów .

Oferujemy:

Z radością obserwujemy, że większość naszych stażystów znajduje w BGK atrakcyjne środowisko pracy i zostaje z nami na stałe.

Posiadamy świetną lokalizację w samym centrum Warszawy. Tworzymy przyjazną atmosferę i pracujemy w elastycznym czasie pracy. Czujemy się za Ciebie odpowiedzialni, będziemy Cię wspierać w czasie realizacji Twoich zadań.  

Nasze staże są płatne i trwają trzy miesiące.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) na adres: praktyki@bgk.pl z dopiskiem nazwy stanowiska i numeru referencyjnego w temacie maila do 3 kwietnia br. Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawa 00-955, Al. Jerozolimskie 7 zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r, Nr 101 , poz. 926 z późniejszymi zmianami i  informuję, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/ Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawa 00-955, Al. Jerozolimskie 7. Dane osobowe mogą zostać wyłącznie podmiotą upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Prawnik

Prawnik

Warszawa / BGK TFI / 31-03-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: TFI/01/03/2017
Termin zgłoszeń: 31.03. 2017
 
Główne zadania:

 • Przygotowanie projektów dokumentacji wewnętrznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz funduszy zarządzanych przez towarzystwo, w tym regulaminów, projektów statutów funduszy inwestycyjnych, warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych, informacji dla klienta AFI, protokołów zgromadzeń inwestorów funduszy inwestycyjnych,
 • Obsługa korporacyjna organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych (zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia),
 • Sporządzanie projektów umów oraz innych dokumentów związanych z bieżącym funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i ich działalnością inwestycyjną, w tym przygotowanie i negocjacja umów inwestycyjnych,
 • Udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych,
 • Bieżące opiniowanie i weryfikacja dokumentów,
 • Udział w negocjacjach i kształtowanie warunków formalno-prawnych umów,
 • Obsługa prawna spółek portfelowych funduszu inwestycyjnego, w tym prowadzenie postępowań przed KRS,
 • Udział w bieżących kontaktach z KNF,
 • Współpraca z zewnętrznymi doradcami prawnymi oraz nadzór organizacyjny nad ich pracą.

Oczekujemy:

 • Min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku prawnika w kancelarii prawnej, podmiocie gospodarczym lub KNF, w tym w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub nadzoru nad działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, prawa spółek, prawa gospodarczego i prawa cywilnego,
 • Mile widziane praktyczne doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości i transakcji M&A,
 • Dobra znajomość języka angielskiego (poziom B2),
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i nad wieloma projektami jednocześnie,
 • Rzetelność, obowiązkowość i komunikatywność

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • udział w prestiżowym i nowatorskim przedsięwzięciu biznesowym,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • pracę w młodym i ambitnym zespole.


Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres sekretariat@tfibgk.com.pl załączając CV, do 31 marca 2017 r.  
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TFI BGK S.A. moich danych osobowych w celu prze-prowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochro-nie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji procesu rekrutacji oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i do ich poprawiania.”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Ekspert ds. rozwoju personelu

Ekspert ds. rozwoju personelu

Warszawa / PFR / 30-03-2017

Miejsce pracy: Warszawa, Polska
Nr ref.: PFR/01/03/2017
Termin zgłoszeń: 30 marca 2017

Główne zadania:

 • realizacja projektów HR z zakresu motywacji, rozwoju, szkoleń i budowania zaangażowania personelu,
 • identyfikacja potrzeb rozwojowych oraz opracowywanie adekwatnych programów rozwojowych,
 • rozwój narzędzi wsparcia zarządzania personelem (w tym on the job training),
 • udział w tworzeniu polityki personalnej,
 • proaktywne wsparcie menadżerów w zakresie działań rozwojowych oraz zarządzania personelem,
 • udział we wdrożeniu narzędzi IT wspierających zarządzanie personelem,
 • udział w  realizacji projektów m.in. z zakresu: employer branding, leadership development, planowania sukcesji,
 • udział w opracowywaniu i realizacji budżetu przeznaczonego na wszelkie działania związane z procesami rozwoju personelu,
 • systematyczna ocena i komunikacja efektywności działań w zakresie prowadzonych projektów (m.in. wdroże-niowych i rozwojowych).

Wymagania:

 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze miękkiego HR, w tym minimum 4 lata w obszarze rozwoju , motywacji, szkoleń, ocen okresowych i budowania zaangażowania
 • wykształcenie wyższe,
 • mile widziane doświadczenie w budowaniu modułowych programów rozwojowych,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne poparte doświadczeniem w budowaniu pozytywnych, partnerskich relacji biznesowych,
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów IT.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (psychologia / ekonomia / zarządzanie),
 • doświadczenia we współpracy z kadrą menedżerską na poziomie B-1,
 • zaangażowania, terminowości i dokładności w realizacji powierzonych zadań,
 • wysoka świadomość biznesowa, doskonałe rozumienie roli biznesowej HR,
 • energiczność i entuzjazm w działaniu,
 • kreatywność i wysoka orientacja na zmiany,
 • samodzielność i asertywność.

Oferujemy:

 • atrakcyjny pakiet motywacyjny,
 • umowę o pracę,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) na adres: rekrutacja@pfr.pl z dopiskiem nazwy stanowiska i numeru referencyjnego w temacie maila do 30 marca br. Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498 War-szawa moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Doradca Klienta

Doradca Klienta

Warszawa / BGK / 29-03-2017

Miejsce pracy: Warszawa
Termin zgłoszeń: do 29 marca 2017


Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie i przedstawianie ofert klientom,
 • pozyskiwanie nowych klientów,
 • bieżąca obsługa klientów oddziału,
 • wstępna analiza finansowa potencjalnych klientów,
 • reprezentowanie banku podczas spotkań z klientami

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego na kierunkach: finanse, prawo, marketing
 • doświadczenia w sektorze usług finansowych – minimum 5 lat
 • doświadczenia w bankowości – minimum 3 lata
 • znajomości języków obcych w szczególności języka angielskiego zapewniająca swobodną komunikację

Dodatkowo oczekujemy:

 • prawa jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • przyjazne, dobrze zorganizowane środowisko pracy,
 • rozwój zawodowy w najbardziej zaufanej instytucji,
 • atrakcyjny system wynagradzania
 • wewnętrzne programy rozwojowe
 • wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy
 • szeroki pakiet benefitów pozapłacowych
 • elastyczny czas pracy

Prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 28 marca 2017r. za pomocą przycisku Aplikuj

 • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawa 00-955, Al. Jerozolimskie 7 zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r, Nr 101 , poz. 926 z późniejszymi zmianami i  informuję, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/ Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawa 00-955, Al. Jerozolimskie 7. Dane osobowe mogą zostać wyłącznie podmiotą upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Pobierz plik


Ekspert w Biurze Inwestycji Kapitałowych

Ekspert w Biurze Inwestycji Kapitałowych

Warszawa / BGK / 28-03-2017

Miejsce pracy: Warszawa
Termin zgłoszeń: 28 marca 2017

Główne zadania:

 • Wycena instrumentów finansowych rynku niepublicznego (w tym akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych) dla potrzeb ujęcia w księgach Banku;
 • Wycena akcji i udziałów spółek kapitałowych stanowiących zabezpieczenie wierzy-telności Banku z tytułu udzielanego finansowania dłużnego;
 • Tworzenie modeli finansowych na potrzeby analizy projektów inwestycyjnych;
 • Ocena i analiza projektów inwestycyjnych;
 • Wykonywanie raportów i analiz na potrzeby Banku;
 • Bieżąca współpraca z komórkami Banku (ryzyko finansowe, rachunkowość, sprze-daż, dział prawny, komórka poręczeń i gwarancji).

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu finansów, rachunkowości, eko-nomii lub metod ilościowych w ekonomii;
 • Biegłej znajomości metod wyceny instrumentów kapitałowych;
 • Doświadczenia w budowie modeli finansowych;
 • Znajomości zasad rachunkowości, w szczególności MSSF;
 • Znajomości kodeksu spółek handlowych;
 • Minimum 2 - letniego stażu pracy w audycie, doradztwie finansowo-biznesowym, ewentualnie w instytucjach finansowych.
 • Preferowane posiadanie kwalifikacji ACCA, tytułu biegłego rewidenta, licencji do-radcy inwestycyjnego lub tytułu CFA (lub w trakcie ubiegania się z udokumentowa-nym znaczącym stopniem zaawansowania)
 • Bardzo dobrej znajomości jęz. angielskiego w mowie i piśmie (minimum na pozio-mie C1), w tym znajomość języka biznesowego oraz pojęć rachunkowych.

Dodatkowo oczekujemy:

 • Umiejętności priorytetyzowania zadań;
 • Odporności na stres i zdolność pracy pod presją czasu;
 • Zdolności analitycznego myślenia;
 • Komunikatywności;
 • Otwartości na współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi Banku.

Oferujemy:

 • przyjazne, dobrze zorganizowane środowisko pracy,
 • rozwój zawodowy w najbardziej zaufanej instytucji,
 • atrakcyjny system wynagradzania
 • wewnętrzne programy rozwojowe
 • wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy
 • szeroki pakiet benefitów pozapłacowych
 • elastyczny czas pracy

Prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 28 marca 2017r. za pomocą przycisku Aplikuj
Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Bank Gospodarstwa Krajo-wego Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, moich danych osobowych w celu przepro-wadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

Pobierz plik


Przebieg procesu rekrutacyjnego w Polskim Funduszu Rozwoju:
1. Selekcja nadesłanych aplikacji - realizowana jest w oparciu o wymagania wskazane w ogłoszeniu o pracę.
2. Spotkanie z pracownikiem HR i przedstawicielem obszaru biznesowego, do którego prowadzona jest rekrutacja - wywiad mający na celu ocenę motywacji do zmiany pracy i realizacji zadań na nowym stanowisku, w nowej organizacji. Spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań kandydata, planów rozwoju zawodowego i kompetencji.
3. Weryfikacja umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
4. Zakończenie procesu rekrutacyjnego - decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest w oparciu o zrealizowany w pełni proces rekrutacyjny, skutkuje złożeniem wybranemu kandydatowi przez Polski Fundusz Rozwoju oferty pracy, określającej warunki zatrudnienia.

W ramach realizacji usług przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Zamknij