Kariera

Doświadczenia i ekspercka wiedza pracowników Polskiego Funduszu Rozwoju są podstawą do realizacji naszej misji, czyli tworzenia praktycznych rozwiązań dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości w ramach inwestycji dla Polski.
W pracy zawodowej stawiamy na jakość i współpracę oraz optymalne środowisko pracy, które tworzymy z pasją i zaangażowaniem.

Oferty pracy

Prawnik

Prawnik

Warszawa / PFR Ventures /

Nr ref.: PFRV/03/2018

Główne zadania:

 • obsługa korporacyjna i wsparcie prawne PFR Ventures sp. z o.o. w zakresie zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
 • przygotowanie dokumentacji konkursowej i obsługa prawna konkursów organizowanych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
 • negocjowanie umów inwestycyjnych z oferentami wyłonionymi w konkursach organizowanych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
 • nadzór prawny nad realizacją umów inwestycyjnych zawartych przez PFR Ventures Sp. z o.o.,
 • przygotowywanie analiz, opinii prawnych i interpretacji przepisów krajowych i unijnych związanych z działalnością PFR Ventures sp. z o.o.

Oczekujemy: 

 • 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa spółek handlowych, obsługi korporacyjnej spółek oraz w obszarze fuzji i przejęć (M&A) (najlepiej w zakresie obsługi instytucji finansowych),
 • praktyczna wiedza z zakresu regulacji prawnych rynku kapitałowego ze szczególnym naciskiem na niepubliczny obrót papierami wartościowymi,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych i ostatnich zmian ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zasad ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych,
 • znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity),
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w tym prowadzenie negocjacji/wystąpień publicznych,
 • zorientowanie na rezultaty i wysoką jakość pracy,
 • nienaganna postawa etyczna.

Mile widziane:

 • tytuł radcy prawnego,
 • praktyczne doświadczenie w negocjacji kontraktów i umów inwestycyjnych,
 • znajomość rynku oraz przepisów prawnych dotyczących instrumentów finansowych,
 • znajomość rynku venture capital/private equity w Polsce (mile widziana znajomość tych rynków w Europie i na świcie),
 • znajomość przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznych (regulacji krajowych i unijnych),
 • doświadczenie we wdrażaniu projektów unijnych lub finansowanych z budżetu państwa.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Ventures Sp. z o.o”.

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Analityk Inwestycyjny/Associate

Analityk Inwestycyjny/Associate

Warszawa / PFR Ventures /

Główne zadania:

 • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:

  a. Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert,
  b. Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC),
  c. Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
 • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC,
 • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji,
 • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności,
 • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych,
 • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC,
 • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures,
 • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC,
 • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures. 

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego,
 • Co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji,
 • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity),
 • Znajomości KSH,
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.

Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska klikając:
 

 APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Ventures Sp. z o.o ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Ventures Sp. z o.o”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.


Administrator Systemów

Administrator Systemów

Warszawa / KUKE FINANCE / 31-07-2018

Nr ref.: IT/01/2018 
 
Główne zadania:

 • administracja infrastrukturą informatyczną (sieć, bazy danych, systemy operacyjne, serwer pocztowy),
 • planowanie i nadzór nad rozwojem infrastruktury informatycznej i zasobów informatycznych,
 • opracowywanie koncepcji rozwiązań technologicznych w obszarze infrastruktury,
 • instalacja, konfiguracja i utrzymanie w sprawności infrastruktury informatycznej,
 • koordynacja i udział w planowanych pracach utrzymaniowych i rozwojowych w obszarze infrastruktury informatycznej,
 • zakupy IT,
 • wsparcie użytkowników końcowych.

Oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego,
 • minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Administratora IT,
 • znajomości administracji MS Windows Server/Workstation, OWS Microfocus, NetIQ, Linux SUSE, MS SQL Server, serwery plików, pocztowe, DNS, WWW itp.,
 • bardzo dobrej znajomości zagadnień związanych z sieciami, bezpieczeństwem oraz sprzętem komputerowym, 
 • praktycznej wiedza z obszaru klastrowania systemów i baz danych, wirtualizacji (vMWare, HyperV), 
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji techniczne, 
 • dobrej organizacja pracy i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,

Mile widziana: znajomość administracji GroupWise firmy MicroFocus, znajomość administracji systemami ASSECO Faktor, ERP.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w rozwijającej się instytucji finansowej na umowę o pracę,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • dużą samodzielność działania,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • opiekę medyczną i kartę sportową.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji przycisk

 APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym IT/01/2018.

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KUKE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym IT/01/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez KUKE Finance S.A.” 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.


 

Pobierz plik


Specjalista ds. Windykacji i Regresów

Specjalista ds. Windykacji i Regresów

Warszawa / KUKE / 20-07-2018

Nr ref.: BWO/17/2018

 Główne zadania:

 • prowadzenie działań windykacyjnych i regresowych,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami windykacyjnymi, 
 • wystawianie rachunków za prowadzenie postępowania windykacyjnego i regresowego, 
 • sporządzanie raportów i materiałów związanych z działalnością komórki organizacyjnej na potrzeby organów nadzoru i innych instytucji.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (ekonomia lub prawo),
 • znajomości zagadnień związanych z handlem zagranicznym, 
 • umiejętności analitycznych, 
 • bardzo dobrej organizacji pracy, 
 • doświadczenie w ubezpieczeniach należności i/lub windykacji będzie atutem,
 • znajomość języków obcych będzie atutem.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego, 
 • szeroki pakiet socjalny / opiekę medyczną,
 • dobry dojazd do pracy (jesteśmy w Centrum Warszawy przy Złotych Tarasach),
 • dofinansowanie do biletu komunikacji miejskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji  

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BWO/17/2018.

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BWO/17/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.” 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność
 

Pobierz plik


Konsultant IT- HelpDesk

Konsultant IT- HelpDesk

Warszawa / KUKE / 13-07-2018

Nr ref.: BIN/16/2018 

Główne zadania:

 • instalacja, konfiguracja i nadzór funkcjonowania aplikacji na urządzeniach użytkownika końcowego,
 • udział w projektach dotyczących desktop,
 • realizacja wniosków w zakresie dostępów do systemów informatycznych,
 • rejestracja, rozwiązywanie i koordynacja incydentów i problemów związanych z użytkownikiem końcowym,
 • współpraca z serwisem zewnętrznym,
 • szkolenie użytkowników w obsłudze aplikacji biurowych,
 • przygotowywanie i instalacja sprzętu IT u użytkowników.

Oczekujemy:

 • min. wykształcenia średniego, 
 • min. rocznego doświadczenia pracy w HelpDesk IT,
 • bardzo dobrej wiedzy w zakresie MS Office, 
 • ugruntowanej wiedzy w zakresie konfiguracji systemu operacyjnego Windows 7, oprogramowania biurowego oraz urządzeń peryferyjnych,
 • znajomości zagadnień w obszarze sieci LAN,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • znajomości języka angielskiego umożliwiającej czytanie dokumentacji technicznej,
 • dokładności oraz umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • dyspozycyjności w sytuacjach awaryjnych,
 • odporności na stres.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego, 
 • szeroki pakiet socjalny / opiekę medyczną,
 • dobry dojazd do pracy (jesteśmy w Centrum Warszawy przy Złotych Tarasach),
 • dofinansowanie do biletu komunikacji miejskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji: 

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczone-go numerem referencyjnym BIN/16/2018.

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczone-go numerem referencyjnym BIN/16/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.” 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Analityk

Analityk

Warszawa / ARP / 10-07-2018

Nr ref.: BIK/03/2018 
 
Szukamy pracownika, który swoją codzienną pracą wesprze Zespół Analityków Biura Inwestycji Kapitałowych, będzie realizował zadania i odpowiedzialności związane z opieką nad procesem inwestycyjnym w ARP S.A. w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych.

Główne zadania:

 • ocena i analiza projektów inwestycyjnych,
 • opracowywanie analiz ekonomicznych i rekomendacji dla przyszłych i trwających projektów inwestycyjnych (w tym, także analiza przygotowanych przez spółki modeli finansowych lub ich tworzenie),
 • bieżący monitoring rynku, otoczenia biznesowego i działania inwestycji,
 • codzienna bieżąca współpraca z Zespołem,
 • odpowiedzialność za terminowość, dokładność oraz biznesową wartość analiz.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 1 rok na stanowisku analityka,
 • znajomość statystyki i sprawozdawczości finansowej, zagadnień rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację biznesową (poziom B2),
 • bardzo dobra znajomość programu Excel i PowerPoint,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • zdolność analizowania i przetwarzania złożonych informacji, identyfikowanie ryzyka,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność.

Oferujemy:

 • ciekawe i rozwojowe projekty,
 • pracę w dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w nowocześnie zaprojektowanym biurze w dogodniej lokalizacji w centrum miasta,
 • prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do pracowniczej karty sportowej, pakiet socjalny.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@arp.pl podając w temacie numer referencyjny (BIK/03/2018).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 

„Niniejszym, mając na uwadze przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Analityka/Starszego Analityka (Lidera Zespołu), jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.”


 

Pobierz plik

Aplikuj


Menedżer w Departamencie Finansów i Kontrolingu

Menedżer w Departamencie Finansów i Kontrolingu

Warszawa / PFR / 30-06-2018

Numer ref.: PFR/M/DFK/06/2018

Do zadań kandydata będzie należało:

 • wdrażanie procedur oraz narzędzi kontroli zarządczej,
 • wykonywanie zadań z zakresu zarówno rachunkowości zarządczej / kontrolingu (80-90%) jak i rachunkowości finansowej / księgowości (10-20%),
 • nadzorowanie prac związanych z tworzeniem planu finansowego spółki,
 • kontrola realizacji planu finansowego oraz budżetów kosztowych,
 • proponowanie rozwiązań służących optymalizacji kosztów,
 • przygotowywanie informacji dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
 • wsparcie w procesie zarządzania płynnością finansową spółki, współpraca z bankami,
 • przygotowywanie prognoz zapotrzebowania na środki przez fundusze zarządzane przez spółkę,
 • wsparcie Zarządu w podejmowaniu kluczowych decyzji,
 • przygotowywanie analiz i raportów z bieżącej działalności,
 • współpraca z podmiotem świadczącym usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki,
 • współpraca z audytorem,
 • analiza danych finansowych spółek z grupy kapitałowej, ustalanie grupowych wytycznych dotyczących przygotowania planu finansowego oraz bieżącego raportowania, przygotowywanie syntetycznej informacji o kondycji finansowej Grupy PFR na potrzeby Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego ekonomicznego (certyfikat ACCA lub CIMA będą dodatkowym atutem),
 • min. 5-letniego doświadczenia w obszarze rachunkowości zarządczej / kontrolingu (warunek konieczny),
 • zaawansowanej znajomości programu MS Excel (warunek konieczny),
 • znajomości zagadnień rachunkowości finansowej oraz podatków,
 • staranności i dokładności,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznego myślenia i interpersonalnych, 
 • świadomości kosztowej,
 • bardzo dobrej organizacji czasu pracy.

 
Wybranemu kandydatowi oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • świadczenia z Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • pakiet opieki medycznej, ubezpieczenie na życie,
 • szansa na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) 

APLIKUJ

Dodatkowe informacje:

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/M/DFK/06/2018

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/M/DFK/06/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.” 
 


Stażysta (F/M) w Departamencie Rozwoju Innowacji /wsparcie przy portalu startup.pfr.pl/

Stażysta (F/M) w Departamencie Rozwoju Innowacji /wsparcie przy portalu startup.pfr.pl/

Warszawa / PFR / 30-06-2018

Numer ref.: PFR/S2/DRI/06/2018
 

Główne zadania:

 • wsparcie w tworzeniu aktualności oraz opisów programów na portal startup.pfr.pl,
 • aktualizacja mapy ekosystemu innowacji i kontakt z instytucjami zewnętrznymi,
 • współtworzenie newslettera do bazy ok. 1000 kontaktów,
 • zbieranie i wyszukiwanie informacji dotyczących ekosystemu innowacji w Polsce i za granicą, 
 • udział w procesie rozwijania portalu.

Oczekujemy:

 • studentów po III roku studiów (mile widziany licencjat),
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, szczególnie Power Point i Excel,
 • języka angielskiego na poziomie minimum C1,
 • zdolności analitycznych, dokładności i dbałości o szczegóły,
 • umiejętności organizacji własnego czasu pracy i samodzielnego podejmowania decyzji,
 • podejmowania inicjatyw i wysokiej komunikatywności w zespole,
 • zainteresowania współpracą z podmiotami ekosystemu startupów i innowacji w Polsce,
 • podstawowej znajomości innowacyjnych trendów w gospodarce polskiej i światowej, 
 • częściowej dyspozycyjności w godzinach pracy.

Oferujemy:

 • staż w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • udział w ciekawych i nowatorskich projektach,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • współpracę z ambitnym i kreatywnym zespołem. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV):

APLIKUJ

Dodatkowe informacje:

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/S2/DRI/06/2018.

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/S2/DRI/06/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.” 
 

Pobierz plik


Asystentka (F/M) w Biurze Zarządu

Asystentka (F/M) w Biurze Zarządu

Warszawa / PFR / 30-06-2018

Numer ref.: PFR/BZ/A/06/2018

Do zadań kandydata będzie należało:

 • wsparcie w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej Spółki,
 • organizowanie i obsługa posiedzeń/narad organów Spółki,
 • zarządzanie kalendarzem Zarządu,
 • bieżąca obsługa Biura Zarządu:
 • organizacja spotkań,
 • nadzór nad obiegiem korespondencji,
 • organizacja podróży służbowych,
 • współpraca  i komunikacja z wewnętrznymi jednostkami i innymi podmiotami Grupy PFR,
 • obsługa sekretariatu.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • 2-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi biura zarządu,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • zorientowania na dostarczanie rezultatów i wysoką jakość pracy,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • nienagannej postawy etycznej,
 • mile widziana: znajomość języka angielskiego.

 Wybranemu kandydatowi oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet opieki medycznej,
 • szansa na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
 • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.
   

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV)

 APLIKUJ

Dodatkowe informacje:

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/BZ/A/06/2018

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/BZ/A/06/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.” 

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Pobierz plik


Stażysta (F/M) w Departamencie Rozwoju Innowacji /wsparcie projektów edukacyjnych departamentu/

Stażysta (F/M) w Departamencie Rozwoju Innowacji /wsparcie projektów edukacyjnych departamentu/

Warszawa / PFR / 30-06-2018

Numer ref.: PFR/S1/DRI/06/2018

Główne zadania:

 • wsparcie w prowadzeniu projektów edukacyjnych i mentoringowych mających na celu rozwój ekosystemu innowacji,
 • przygotowywanie analiz oraz tworzenie prezentacji i raportów na potrzeby działań departamentu,
 • zarządzanie działaniami operacyjnymi w tym organizacyjnymi w ramach projektów,
 • komunikacja z partnerami biznesowymi i instytucjami oraz sprzedaż produktów departamentu,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych projektów.

Oczekujemy:

 • studentów po III roku studiów (mile widziany licencjat),
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, szczególnie Power Point i Excel,
 • języka angielskiego na poziomie minimum C1,
 • zdolności analitycznych, dokładności i dbałości o szczegóły,
 • umiejętności organizacji własnego czasu pracy i samodzielnego podejmowania decyzji,
 • podejmowania inicjatyw i wysokiej komunikatywności w zespole,
 • zainteresowania współpracą z podmiotami ekosystemu startupów i innowacji w Polsce,
 • podstawowej znajomości innowacyjnych trendów w gospodarce polskiej i światowej,
 • częściowej dyspozycyjności w godzinach pracy.

Oferujemy:

 • staż w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • udział w ciekawych i nowatorskich projektach,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • współpracę z ambitnym i kreatywnym zespołem. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV):

APLIKUJ

Dodatkowe informacje:

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/S1/DRI/06/2018.

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ul. Książęca 4, 00-498Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym PFR/S1/DRI/06/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A."
 

Pobierz plik


Specjalista ds. Współpracy z Klientem Niemieckojęzycznym

Specjalista ds. Współpracy z Klientem Niemieckojęzycznym

Warszawa / KUKE / 30-06-2018

Nr ref.: BWO/13/2018

Główne zadania:

 • prowadzenie działań windykacyjnych i regresowych szczególnie związanych z rynkiem niemieckojęzycznym, 
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami windykacyjnymi, 
 • wystawianie rachunków za prowadzenie postępowania windykacyjnego i regresowego, 
 • sporządzanie raportów i materiałów związanych z działalnością komórki organizacyjnej na potrzeby organów nadzoru i innych instytucji.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (ekonomia lub prawo),
 • znajomości zagadnień związanych z handlem zagranicznym, 
 • umiejętności analitycznych, 
 • bardzo dobrej organizacji pracy, 
 • bardzo dobrej znajomość języka niemieckiego,
 • minimum dwuletnie doświadczenie w ubezpieczeniach należności i/lub windykacji będzie atutem.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku, 
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • możliwość rozwoju zawodowego, 
 • szeroki pakiet socjalny/opiekę medyczną,
 • dobry dojazd do pracy (jesteśmy w Centrum Warszawy przy Złotych Tarasach),
 • dofinansowanie do biletu komunikacji miejskiej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji:

APLIKUJ

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BWO/13/2018.

albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oznaczonego numerem referencyjnym BWO/13/2018 oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.” 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność
 

 

Pobierz plik


Główny Specjalista

Główny Specjalista

Warszawa / ARP / 29-06-2018

Nr ref.: BK/09/2018 

Szukamy pracownika, który będzie odpowiedzialny za realizację powierzonych zadań na stanowisku Głównego Specjalisty w Biurze Księgowości. 


Główne zadania:

 • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • opiniowanie projektów umów w zakresie rachunkowym i podatkowym,
 • współudział w procesie sporządzania wewnętrznej oraz zewnętrznej sprawozdawczości finansowej,
 • komunikacja z oddziałami ARP S.A.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
 • pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku finansowym lub księgowym,
 • bardzo dobra znajomość przepisów podatkowych CIT,
 • doświadczenie w kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych,
 • wiedza z zakresu rachunkowości,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (głównie Excel),
 • mile widziana znajomość programu Infor ERP LN,
 • zdolność planowania i organizowania pracy,
 • dokładność, odpowiedzialność i komunikatywność.

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • prywatną opiekę medyczną i dofinansowanie do pracowniczej karty sportowej,
 • pracę w nowocześnie zaprojektowanym biurze w dogodniej lokalizacji w centrum miasta.

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@arp.pl podając w temacie numer referencyjny (BK/09/2018).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

 „Niniejszym, mając na uwadze przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.”
 

Pobierz plik

Aplikuj


Analityk ds. Nieruchomości w Zespole Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych

Analityk ds. Nieruchomości w Zespole Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych

Warszawa / PFR TFI / 27-06-2018

Główne zadania:

 • ocena projektów inwestycyjnych rynku nieruchomości,
 • monitorowanie, analiza i raportowanie w zakresie projektów nieruchomościowych,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych,
 • bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi takimi jak ryzyko, operacje, kontroling, nadzór, audyt.

Oczekujemy:

 • wykształcenia inżynierskiego lub w kierunkach: finanse, prawo,
 • doświadczenia w pracy w instytucjach finansowych lub związanych z branżą nieruchomości,
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2),
 • dobrej organizacji pracy i kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • komunikatywności, dbałości o szczegóły, otwartości na współpracę.

Oferujemy:

 • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej,
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego,
 • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport Plus, prywatna opieka medyczna).

Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja2@pfrtfi.pl.  
W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko – Analityk ds. Nieruchomości”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ludna 2, 00-496 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl.

Twoje dane osobowe, których zakres określony jest w art. 221 Kodeksu pracy lub w innych usta-wach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podane przez Ciebie podczas rekrutacji, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy (np. Twój wizerunek) przetwa-rzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenie-sienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora da-nych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podsta-wie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

Planujemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na uwzględnienie Twojego zgłoszenia rekrutacjach, które będą prowa-dzone przez nas w przyszłości – wówczas dane będą przez nas przechowywane odpowiednio dłużej.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl.

 

Pobierz plik

Aplikuj


Analityk w Zespole Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych

Analityk w Zespole Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych

Warszawa / PFR TFI / 27-06-2018

Główne zadania:

 • tworzenie modeli finansowych i baz danych,
 • monitorowanie, sporządzanie raportów i analiz lokat i portfeli funduszy inwestycyjnych aktywów niepublicznych,
 • współpraca z zewnętrznymi podmiotami zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych,
 • bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi takimi jak ryzyko, operacje, kontroling, nadzór, audyt.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub studenci ostatniego roku, preferowane kierunki: finanse, ekonomia,
 • doświadczenia w pracy w instytucjach finansowych lub wdrażających programy unijne będzie dodatkowym atutem,
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1),
 • dobrej organizacji pracy i kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • komunikatywności, dbałości o szczegóły, otwartości na współpracę.

Oferujemy:

 • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej,
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego,
 • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport Plus, prywatna opieka medyczna).

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja2@pfrtfi.pl.  

W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko – Analityk”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ludna 2, 00-496 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl.

Twoje dane osobowe, których zakres określony jest w art. 221 Kodeksu pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podane przez Ciebie podczas rekrutacji, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

Planujemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na uwzględnienie Twojego zgłoszenia rekrutacjach, które będą prowadzone przez nas w przyszłości – wówczas dane będą przez nas przechowywane odpowiednio dłużej.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl.

Pobierz plik

Aplikuj


Przebieg procesu rekrutacyjnego w Polskim Funduszu Rozwoju:
1. Selekcja nadesłanych aplikacji - realizowana jest w oparciu o wymagania wskazane w ogłoszeniu o pracę.
2. Spotkanie z pracownikiem HR i przedstawicielem obszaru biznesowego, do którego prowadzona jest rekrutacja - wywiad mający na celu ocenę motywacji do zmiany pracy i realizacji zadań na nowym stanowisku, w nowej organizacji. Spotkanie ma na celu poznanie oczekiwań kandydata, planów rozwoju zawodowego i kompetencji.
3. Weryfikacja umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
4. Zakończenie procesu rekrutacyjnego - decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest w oparciu o zrealizowany w pełni proces rekrutacyjny, skutkuje złożeniem wybranemu kandydatowi przez Polski Fundusz Rozwoju oferty pracy, określającej warunki zatrudnienia.

W ramach realizacji usług przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Zamknij