← Strona główna Grupy PFR

Magdalena Piłat

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Dyrektor Departamentu Zobowiązań i Analiz w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, odpowiedzialna m.in. za obszar analiz ekonomiczno-finansowych dot. funkcjonowania spółek Skarbu Państwa, realizację zobowiązań pozacenowych przez inwestorów oraz nieodpłatne udostępnianie akcji pracowniczych.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w projektowaniu rozwiązań systemowych w zakresie nadzoru właścicielskiego oraz ładu korporacyjnego, jak również w ich bezpośrednim wdrażaniu jako członek organów nadzoru spółek kapitałowych.

Poprzednio, w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii, zajmowała się m.in. kreowaniem polityki właścicielskiej, w tym problematyką wynagrodzeń członków organów spółek Skarbu Państwa, sponsoringu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, a także obszarem planowania strategicznego.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończyła kierunki m.in. z obszarów administracji oraz funkcjonowania spółek kapitałowych.

Warunki RODO

Warunki RODO