Tarcza finansowa PFR jest częścią programu Tarcza Antykryzysowa

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników - nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

PFR oferuje mikrofirmom i MŚP subwencje finansowe możliwe do uzyskania za pośrednictwem banków. Natomiast duże firmy będą mogły skorzystać z kilku rodzajów finansowania dostępnego bezpośrednio w Polskim Funduszu Rozwoju.

Wszystkie te rozwiązania mają na celu:

 • poprawić płynność finansową firm;
 • zrekompensować im szkody poniesione w wyniku pandemii;
 • ochronić miejsca pracy szczególnie w mikrofirmach i MŚP;
 • wesprzeć działanie sektorów najmocniej dotkniętych skutkami pandemii

Wartość Tarczy Finansowej to 100 mld zł, co stanowi 4,5 proc. polskiego PKB.

 

Ta kwota została podzielona na trzy obszary finansowania:

 

Tarcza Finansowa dla mikrofirm (do 9 pracowników, bez samozatrudnionych) – 25 mld zł

 

Tarcza Finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP, do 249 pracowników) – 50 mld zł

 

Tarcza Finansowa dla dużych firm (powyżej 249 pracowników) – 25 mld zł

Smiley face

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Skorzystaj z naszego Przewodnika Antykryzysowego dla Przedsiębiorców i Jednostek Samorządu Terytorialnego napisanego przez ekspertów Grupy PFR. W nowej wersji Przewodnika m.in. szczegółowe omówienie zasad Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników oraz prezentacja nowych produktów spółek z Grupy PFR.

Pobierz przewodnik

Tarcza finansowa PFR w liczbach - wspomożemy aż do 670 tys. beneficjentów subwencji

100 mld pln

na subwencje utrzymujące miejsca pracy i ratujące płynność finansową firm

25 mld pln

na subwencje dla mikrofirm

50 mld pln

na subwencje dla firm z sektora MŚP

25 mld pln

na wsparcie dla dużych firm

75 %

możliwa wartość umorzenia subwencji dla mikrofirm i MŚP

12 000 pln

kwota bazowa subwencji na 1 pracownika dla mikrofirm

25 %

spadku przychodów firmy wystarczy do ubiegania się subwencję

12 m-cy

dopiero po tym czasie zaczniesz spłacać subwencję

Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju S. A.

 

Tarcza Finansowa PFR jest częścią programu "Tarcza Antykryzysowa"

Tarcza Antykryzysowa to program rządu, który ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa. To dziesiątki konkretnych rozwiązań dla pracowników, pracodawców, mikro, małych, średnich i dużych firm.

Tarcza Antykryzysowa to także pakiet wsparcia oferowany przez spółki z Grupy PFR małym, średnim i dużym fimom, m.in. korzystne kredyty z gwarancjami BGK, dopłaty do kredytów obrotowych, finansowanie leasingu oraz podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji.

 

Instrumenty wsparcia oferowane przez Grupę PFR w ramach Tarczy Antykryzysowej

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Wsparcie kapitałowe przedsiębiorstw - dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz innych podmiotów,  które ucierpiały w wyniku pandemii i potrzebują zasilenia kapitałowego.

Możliwość udzielania gwarancji, podwyższenia kapitału, finansowania lub zakupu udziałów w przedsiębiorstwach i innych podmiotach ze specjalnego funduszu w wysokości blisko 7 mld zł.


Instrumenty wsparcia dla samorządów - dla jednostek samorządu terytorialnego, które wymagają dodatkowych funduszy w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

Dostarczenie samorządom nowych środków na rozwój poprzez odkupy udziałów w firmach komunalnych (transakcje monetyzacyjne) oraz doradztwo i inwestycje w istniejące i nowe spółki, w tym przygotowywane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Przejdź na stronę PFR S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

Rozszerzony system gwarancji de minimis - dla mikro-, małych i średnich firm, posiadających zdolność do spłaty kredytu, w tym z krótką historią kredytową lub nieposiadających odpowiedniego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu, brak prowizji za gwarancję - za pierwszy roczny okres gwarancji oraz wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego.

Kredyt na innowacje technologiczne - dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, wdrażających  innowacje technologiczne, będące wynikiem własnych lub nabytych prac B+R.

Dotacja stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej z istotnymi zmianami, które ułatwią innowacyjnym firmom ubieganie się o premię technologiczną.

System dopłat do odsetek kredytów - dla małych, średnich oraz dużych firm dotkniętych skutkami COVID-19

Dopłaty do 12 miesięcy do oprocentowania kredytów bankowych obrotowych.

Przejdź na stronę BGK

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP - dla firm z sektora MŚP

Pożyczka przeznaczona na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń w kwocie netto wymaganego do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa.

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym - dla firm z sektora MŚP

Uproszczona pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym w kwocie od 0,8 mln zł do 5 mln zł.

Rozszerzone ubezpieczenia obrotu handlowego - dla firm realizujących projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym

100 proc. zakres ochrony ubezpieczeniowej ryzyka kredytowego i politycznego dla projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym dla wszystkich nowych transakcji z okresem spłaty kredytu dwóch i więcej lat.

Finansowanie leasingu dla firm transportowych - dla firm sektora transportowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku ze skutkami COVID-19.

Leasing operacyjny na korzystnych warunkach. Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat z 12-miesięczną karencją w spłacie.

Przejdź na stronę ARP

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Rozszerzone ubezpieczenia obrotu handlowego - dla firm realizujących projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym

100 proc. zakres ochrony ubezpieczeniowej ryzyka kredytowego i politycznego dla projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym.Możliwość ubezpieczania należności pochodzących z faktur za sprzedaż towarów, niezależnie od miejsca pochodzenia towaru.

Przejdź na stronę KUKE

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Wsparcie dla firm działających na rynkach zagranicznych - dla firm działających lub planujacyh ekspansję na rynkach zagranicznych

Wsparcie przedsiębiorców w uzyskaniu transparentnych informacji dotyczących sytuacji na danych rynkach zagranicznych, nawiązywaniu kontaktów z lokalną administracją oraz identyfikacji partnerów biznesowych, jak również pomoc w nawiązywaniu z nimi relacji.

Przejdź na stronę PAIH

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Minimalizacja wpływu pandemii na sytuację wnioskodawców i beneficjentów - dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, korzystających z usług PARP

Okres przyjmowania wniosków o dofinansowanie we wszystkich konkursach, których zakończenie przypada na marzec oraz kwiecień br., został wydłużony.

Przejdź na stronę PARP

Tarcza Antykryzysowa to dziesiątki konkretnych rozwiązań dla pracowników, pracodawców, mikro, małych, średnich i dużych firm, m.in.:

Zwolnienie ze składek na ZUS
Dofinansowanie wynagrodzeń
Odroczenia płatności
Wypłata 2080 złotych
Dofinansowania i pożyczki
Wsparcie Grupy PFR

W skład Grupy PFR wchodzą

 • PFR S.A.
 • PFR Ventures
 • PFR TFI
 • PFR Nieruchomości
 • PFR Portal PPK
 • ARP
 • BGK
 • KUKE
 • KUKE Finance
 • PAIH
 • PARP

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Spółka strategiczna oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju.

Odwiedź serwis spółki

PFR Ventures sp. z .o.o.

Zarządzamy 7 funduszami funduszy, które inwestują w zespoły Venture Capital i Private Equity. Do tej pory zainwestowaliśmy w ponad 50 funduszy, które sfinansowały około 300 innowacyjnych firm.

Odwiedź serwis spółki

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Spółka zarządza funduszami inwestycyjnymi, od funduszy specjalistycznych, np. nieruchomościowych, przez fundusze ukierunkowane na ekspansję zagraniczną, do otwartych.

Odwiedź serwis spółki

PFR Nieruchomości S.A.

Spółka wzmacnia potencjał polskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Misją firmy jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem.

Odwiedź serwis spółki

PFR Portal PPK sp. z o.o.

Spółka zarządza portalem www.mojeppk.pl - oficjalnym źródłem wiedzy o PPK. Na stronie znajdują się aktualności, oferty instytucji finansowych, kalkulator korzyści oraz szczegóły dotyczące szkoleń.

Odwiedź serwis spółki

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Firma oferuje pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Odwiedź serwis spółki

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który wspiera rozwój społeczno-gospodarczy. Daje możliwość uczestniczenia w projektach o niespotykanej na rynku specyfice i skali.

Odwiedź serwis spółki

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Spółka ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.

Odwiedź serwis spółki

KUKE Finance S.A.

Celem działalności spółki jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu.

Odwiedź serwis spółki

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Misją spółki jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.

Odwiedź serwis spółki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą MŚP, rozwój regionalny, czy wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Odwiedź serwis spółki

Warunki RODO

Warunki RODO