← Strona główna Grupy PFR

Wolontariat i zaangażowanie społeczne

Wdrażając w organizacji działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w 2018 roku Fundacja PFR zainicjowała wolontariat pracowniczy. Pracownicy Polskiego Funduszu Rozwoju zaangażowali się w akcję społeczną „Szlachetna paczka” w efekcie czego pomogli trzem potrzebującym rodzinom. W akcję zaangażowanych było około 70 pracowników.

Kolejnym działaniem wolontariackim było wsparcie Domu Samotnej Matki na Pradze Północ w Warszawie. Fundacja PFR zakupiła dla Domu sprzęt AGD i RTV, który poprawił codzienne funkcjonowanie mam i dzieci przebywających w placówce. Fundacja wraz z pracownikami PFR również przygotowała oraz wręczyła podopiecznym placówki świąteczne prezenty.

Fundacja PFR zaangażowała się również w zakup pianina dla fundacji Echo, która opiekuje się dziećmi niedosłyszącymi. Dzięki instrumentowi możliwe będzie prowadzenie zajęć rehabilitacji słuchowej dla podopiecznych Echa. Zakupione pianino charakteryzuje się mocniejszą wibracją, co pozwala dzieciom nawet z dużą wadą słuchu usłyszeć dźwięki instrumentu.

Ważną inicjatywą społeczną było również przekazanie darowizny na rzecz akcji charytatywnej „Dajmy wakacje ubogim dzieciom” organizowanej przez Radę Pań przy Polskim Czerwonym Krzyżu, dzięki czemu kilkanaścioro dzieci ze środowisk defaworyzowanych zyskało szansę na spędzenie wakacji poza miejscem zamieszkania.

Warunki RODO

Warunki RODO