Finansujemy rozwój przedsiębiorstw, społeczności lokalnych i kraju

Sprawdź, jak możemy wesprzeć Twój sukces

Tak działamy

Aktualności

Webinarium PAIH: Sektor spożywczy w Meksyku

PAIH S.A.

15 czerwca 2021

Webinarium PAIH: MidV4est Investment Forum

PAIH S.A.

15 czerwca 2021

Webinarium PAIH: Meksykański sektor e-commerce - szanse i możliwości

PAIH S.A.

14 czerwca 2021

Fundacja PFR wspiera edukację cyfrową w ramach projektu SPEecjalna sieć współpracy nauczycieli

Fundacja PFR

11 czerwca 2021

Jasiek Mela ambasadorem programu grantowego Fundacji PFR „Wakacyjna AktywAKCJA”

Fundacja PFR

10 czerwca 2021

Jak budujemy Start-upy? Przewodnik Szkoły Pionierów PFR

PFR S.A.

9 czerwca 2021

Inwestycje dla Polski

Wspieramy przedsiębiorców, samorządy i obywateli w budowaniu wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości Polski.

Ekspertyzy ekonomiczne

Programy strategiczne

Oferta Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Instytucje rozwoju w Polsce

 • PFR S.A.
 • PFR Ventures
 • PFR TFI
 • PFR Nieruchomości
 • PFR Portal PPK
 • ARP
 • BGK
 • KUKE
 • KUKE Finance
 • PAIH
 • PARP

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Spółka strategiczna oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju.

Odwiedź serwis spółki

PFR Ventures sp. z .o.o.

Zarządzamy 7 funduszami funduszy, które inwestują w zespoły Venture Capital i Private Equity. Do tej pory zainwestowaliśmy w ponad 50 funduszy, które sfinansowały około 300 innowacyjnych firm.

Odwiedź serwis spółki

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Spółka zarządza funduszami inwestycyjnymi, od funduszy specjalistycznych, np. nieruchomościowych, przez fundusze ukierunkowane na ekspansję zagraniczną, do otwartych.

Odwiedź serwis spółki

PFR Nieruchomości S.A.

Spółka wzmacnia potencjał polskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Misją firmy jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem.

Odwiedź serwis spółki

PFR Portal PPK sp. z o.o.

Spółka zarządza portalem www.mojeppk.pl - oficjalnym źródłem wiedzy o PPK. Na stronie znajdują się aktualności, oferty instytucji finansowych, kalkulator korzyści oraz szczegóły dotyczące szkoleń.

Odwiedź serwis spółki

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Firma oferuje pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Odwiedź serwis spółki

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który wspiera rozwój społeczno-gospodarczy. Daje możliwość uczestniczenia w projektach o niespotykanej na rynku specyfice i skali.

Odwiedź serwis spółki

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Spółka ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.

Odwiedź serwis spółki

KUKE Finance S.A.

Celem działalności spółki jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu.

Odwiedź serwis spółki

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Misją spółki jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.

Odwiedź serwis spółki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą MŚP, rozwój regionalny, czy wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Odwiedź serwis spółki

Warunki RODO

Warunki RODO