Finansujemy rozwój przedsiębiorstw, społeczności lokalnych i kraju

Sprawdź jak możemy wesprzeć Twój sukces

Aktualności

PFR Ventures z funduszem funduszy dedykowanym dla Private Equity

PFR Ventures

7 kwietnia 2020

Wartość inwestycji venture capital w Polsce w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 190 mln PLN

PFR Ventures

3 kwietnia 2020

PFR prezentuje Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

PFR

1 kwietnia 2020

W kierunku bardziej egalitarnego rynku pracy - Fundacja PFR wspiera projekt Her Impact

Fundacja PFR

30 marca 2020

PFR przekazał pierwsze dopłaty roczne dla uczestników PPK

PFR

25 marca 2020

Fundacja PFR przekazuje ponad 4,5 mln złotych na walkę z koronawirusem

Fundacja PFR

25 marca 2020

Inwestycje dla Polski

Wspieramy przedsiębiorców, samorządy i obywateli w budowaniu wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości Polski.

Oferta Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Instytucje rozwoju w Polsce

 • PFR
 • PFR Ventures
 • PFR TFI
 • PFR Nieruchomości
 • PFR Portal PPK
 • ARP
 • BGK
 • KUKE
 • KUKE Finance
 • PAIH
 • PARP

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Spółka strategiczna oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju.

Odwiedź serwis spółki

PFR Ventures sp. z .o.o.

Realizując strategię PFR, PFR Ventures działa w formule funduszu funduszy, oferując finansowanie zwrotne innowacyjnym spółkom z sektora MŚP poprzez wybranych pośredników finansowych

Odwiedź serwis spółki

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Spółka zarządza funduszami inwestycyjnymi, od funduszy specjalistycznych, np. nieruchomościowych, przez fundusze ukierunkowane na ekspansję zagraniczną, do otwartych.

Odwiedź serwis spółki

PFR Nieruchomości S.A.

Spółka wzmacnia potencjał polskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Misją firmy jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem.

Odwiedź serwis spółki

PFR Portal PPK sp. z o.o.

Zadaniem spółki jest zarządzanie portalem mojeppk.pl, gdzie informuje się o funkcjonowaniu PPK, prezentuje oferty instytucji finansowych oraz informuje uczestników PPK o zgromadzonych środkach.

Odwiedź serwis spółki

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Firma oferuje pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Odwiedź serwis spółki

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który wspiera rozwój społeczno-gospodarczy. Daje możliwość uczestniczenia w projektach o niespotykanej na rynku specyfice i skali.

Odwiedź serwis spółki

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Spółka ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą.

Odwiedź serwis spółki

KUKE Finance S.A.

Celem działalności spółki jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu.

Odwiedź serwis spółki

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Misją spółki jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.

Odwiedź serwis spółki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Celem Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą MŚP, rozwój regionalny, czy wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.

Odwiedź serwis spółki

Warunki RODO

Warunki RODO