Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Ekspansja zagraniczna Fundusz inwestycyjny

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Rodzaj finansowania

Finansowanie kapitałowe

Dla kogo

Polskie firmy inwestujące na rynkach zagranicznych

Kwota wsparcia

od 1 mln eur

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Rynki zagraniczne

Data dostępności

Bezterminowo

Diamond icon

Co zyskujesz

Pozyskaj współinwestora w Twój projekt ekspansji zagranicznej.

Co musisz wiedzieć?

Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ) oferuje polskim firmom współfinansowanie kapitałowe ich zagranicznych projektów inwestycyjnych poprzez pożyczki lub objęcie udziałów mniejszościowych z odkupem, na warunkach rynkowych

  • Fundusz może finansować przejęcie zagranicznej spółki, utworzenie nowej spółki lub dalszy rozwój już istniejącej zagranicznej spółki zależnej polskiej firmy.
  • Fundusz może inwestować zarówno w krajach Unii Europejskiej jak i poza nią, również w krajach rozwijających się i wysokiego ryzyka, w prawie wszystkich sektorach, nie tylko w spółki produkcyjne ale też dystrybucyjne i usługowe.

Co zyskasz?

Typowa wielkość inwestycji Funduszu w jeden projekt to od jednego do kilkunastu mln EUR, ale nie będzie stanowiła więcej niż 50% wartości całej inwestycji.

  • Okres inwestycyjny do 10 lat
  • Fundusz inwestuje wspólnie z polską firmą bezpośrednio w jej zagraniczną spółkę zależną i dzieli z nią ryzyko projektu zagranicznego.
  • Fundusz nie wchodzi do struktury własnościowej polskiej spółki-matki.
  • Jako inwestor mniejszościowy w spółce zagranicznej Fundusz pozostawia zarządzanie zagranicznym projektem w rękach polskiej firmy.
  • Oczekiwana stopa zwrotu będzie ustalana indywidualnie i zależeć będzie od ryzyka projektu, ryzyka kraju, w którym jest realizowany oraz wybranego instrumentu finansowego.

Jakie są wymagania?

Firma zainteresowana współpracą z Funduszem powinna mieć odpowiednie doświadczenie i kadrę menadżerską z kompetencjami do poprowadzenia zagranicznego biznesu opartego na sprawdzonym w Polsce modelu lub rozszerzającego dotychczasową działalność polskiej firmy.

Drugim warunkiem jest zdolność do pozyskania środków na sfinansowanie swojej części zagranicznego projektu inwestycyjnego.

Co dalej?

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą Funduszu Ekspansji Zagranicznej zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail: (+48) 22 341 70 00, fez@pfrtfi.pl.

W pierwszej kolejności zachęcamy do przesłania wiadomości mailowej z informacją o Państwa firmie, doświadczeniu i możliwościach finansowych oraz krótkim opisem koncepcji projektu i jego miejsca w strategii firmy.

Warunki RODO

Warunki RODO