Dostępny Współfinansowanie Ekspansja zagraniczna PFR TFI

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

Finansowanie kapitałowe lub dłużne

Dla kogo

Dla kogo

Polskie firmy inwestujące na rynkach zagranicznych

Wkład własny

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

Rynki zagraniczne

Do kiedy

Do kiedy

Bezterminowo

Co zyskujesz

Zwiększasz swoją siłę finansową na międzynarodowych rynkach dzięki współpracy z funduszem, który może sfinansować nawet do 50% wartości inwestycji.

Co musisz wiedzieć?

Ekspansja zagraniczna to złożone przedsięwzięcie, dlatego warto skorzystać z rozwiązań, które pomogą Twojej firmie zwiększyć skalę inwestycji i podzielić się ryzykiem. Takim instrumentem jest zarządzany przez PFR TFI Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN („Fundusz”) współinwestujący z polskimi partnerami na międzynarodowych rynkach i oferujący stabilne wieloletnie finansowanie kapitałowe i dłużne. Fundusz może finansować zagraniczne przejęcie, utworzenie nowej lub dalszy rozwój już istniejącej zagranicznej spółki zależnej polskiej firmy. Może dzielić również ryzyko biznesowe inwestycji. Fundusz jest inwestorem mniejszościowym, a operacyjne zarządzanie projektem pozostawia w rękach polskiego partnera. Fundusz podąża za polskimi firmami tam, gdzie widzą one szanse na rozwój biznesu. Inwestuje w różnych sektorach gospodarki zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Fundusz angażuje się w spółki produkcyjne, dystrybucyjne i usługowe. Fundusz kontynuuje misję Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, który współinwestował z polskimi firmami na międzynarodowych rynkach od 2016 r.

Korzyści ze współpracy z Funduszem:

  • możliwość zwiększenia skali inwestycji – Fundusz może sfinansować nawet do 50% wartości inwestycji, 
  • możliwy podział ryzyka proporcjonalnie do zaangażowania Funduszu,
  • kontrola operacyjna po stronie polskiego partnera,
  • stabilne finansowanie kapitałowe lub dłużne dopasowane do wielkości i rodzaju projektu,
  • elastyczny model działania, szybkość decyzyjna i procesowa,
  • jasne zasady współpracy.

Typowa wielkość inwestycji Funduszu w jeden projekt to od 3 do 20 mln euro, ale nie więcej niż 50% wartości całej inwestycji. Okres inwestycyjny trwa zazwyczaj 5-10 lat.

Oczekiwana stopa zwrotu zależy od ryzyka projektu, kraju oraz wybranego instrumentu finansowego.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Twoja firma powinna mieć sprawdzony model biznesowy w Polsce, odpowiednie doświadczenie i kadrę menedżerską z kompetencjami do poprowadzenia zagranicznego biznesu. Drugim warunkiem jest zdolność do pozyskania środków na sfinansowanie swojej części zagranicznego projektu inwestycyjnego. 

Jak skorzystać z produktu?

Pierwszym krokiem do podjęcia współpracy jest zgłoszenie projektu. Zależy nam na poznaniu firmy, jej doświadczenia, możliwości finansowych, a także koncepcji zagranicznego projektu i jego miejsca w strategii przedsiębiorstwa. W kolejnym etapie dokładnie zapoznajemy się z informacjami i dokumentami oraz szczegółowo analizujemy projekt. Etap oceny trwa zazwyczaj kilka tygodni. 

Jeżeli interesuję Cię oferta Funduszu i masz już wstępną koncepcję inwestycji zagranicznej, zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 22 341 70 00 lub poprzez e-mail na adres [email protected].
 

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO