Dostępny Współfinansowanie Ekspansja zagraniczna PFR TFI

Fundusz Ekspansji Zagranicznej

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

Finansowanie kapitałowe lub dłużne

Dla kogo

Dla kogo

Polskie firmy inwestujące na rynkach zagranicznych

Wkład własny

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

Rynki zagraniczne

Do kiedy

Do kiedy

Bezterminowo

Co zyskujesz

Pozyskaj współinwestora w Twój projekt ekspansji zagranicznej – do 50% wartości inwestycji.

Co musisz wiedzieć?

Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ) oferuje polskim firmom współfinansowanie ich zagranicznych projektów inwestycyjnych poprzez pożyczki lub objęcie udziałów mniejszościowych z odkupem, na warunkach rynkowych.

Fundusz może finansować przejęcie zagranicznej spółki, utworzenie nowej spółki lub dalszy rozwój już istniejącej zagranicznej spółki zależnej polskiej firmy. Fundusz może inwestować zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza nią, również w krajach rozwijających się i wysokiego ryzyka, w prawie wszystkich sektorach, nie tylko w spółki produkcyjne, ale też dystrybucyjne i usługowe.

Typowa wielkość inwestycji Funduszu w jeden projekt to od jednego do kilkunastu mln EUR, ale nie będzie stanowiła więcej niż 50% wartości całej inwestycji.

  • Okres inwestycyjny do 10 lat.
  • Fundusz inwestuje wspólnie z polską firmą bezpośrednio w jej zagraniczną spółkę zależną i dzieli z nią ryzyko projektu zagranicznego.
  • Fundusz nie wchodzi do struktury własnościowej polskiej spółki-matki.
  • Jako inwestor mniejszościowy w spółce zagranicznej Fundusz pozostawia zarządzanie zagranicznym projektem w rękach polskiej firmy.
  • Oczekiwana stopa zwrotu będzie ustalana indywidualnie i zależeć będzie od ryzyka projektu, ryzyka kraju, w którym jest realizowany oraz wybranego instrumentu finansowego.

Dodatkowe korzyści:

  • Niższe ryzyko dla Twojej firmy
  • Utrzymanie pełnej kontroli nad spółką
  • Możliwość wejścia na rynki podwyższonego ryzyka

Optymalnym momentem do kontaktu w sprawie współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej jest etap tworzenia struktury zagranicznego projektu inwestycyjnego i precyzowania koncepcji.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Twoja firma powinna mieć odpowiednie doświadczenie i kadrę menedżerską z kompetencjami do poprowadzenia zagranicznego biznesu opartego na sprawdzonym w Polsce modelu lub rozszerzającego dotychczasową rodzimą działalność firmy. Drugim warunkiem jest zdolność do pozyskania środków na sfinansowanie Twojej części zagranicznego projektu inwestycyjnego.

Jak skorzystać z produktu?

W pierwszej kolejności zachęcamy do przesłania wiadomości mailowej z informacją o Twojej firmie, doświadczeniu i możliwościach finansowych oraz krótkim opisem koncepcji projektu i jego miejsca w strategii przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Jeżeli interesuje Cię oferta Funduszu Ekspansji Zagranicznej, zapraszamy do kontaktu telefonicznego (+48) 22 341 70 00 lub e-mailowego pod adresem fez@pfrtfi.pl.

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO