Dostępność: Dostępny Wsparcie finansowe Innowacje PAIH Ministerstwo Rozwoju

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030

Rodzaj wsparcia

Dotacja

Dla kogo

Mikroprzedsiębiorca, MŚP, Duża Firma, Firma zagraniczna

Kwota wsparcia

do 20% kosztów inwestycji

Wkład własny

Tak

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Data dostępności

Do 2025 r.

Diamond icon

Co zyskujesz

Możesz otrzymać dotację na realizację inwestycji w wysokości do 20% kosztów inwestycji albo do 20 tys. zł na każde nowe miejsce pracy oraz dodatkowo do 7 tys. złotych na szkolenie pracownika

Co musisz wiedzieć?

O dotacje możesz ubiegać się, jeśli planujesz jedną z 5 typów inwestycji:

Typ inwestycji Charakterystyka Min. koszty inwestycji (nakłady) Min. liczba nowych miejsc pracy
Strategiczna Inwestycja produkcyjna 160 mln zł 100
Innowacyjna Inwestycja produkcyjna, której rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa stanowiąca nowość w skali krajowej 7 mln zł 20
Centrum Wysokozaawansowanych Usług Inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, świadczenie usług B+R, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych 1 mln zł 10
Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych Inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, co najmniej średniozaawansowane procesy
(zg. z Zał. nr 1 do Programu)
1,5 mln zł/300 tys. zł* 250/50*
Centrum Doskonalenia Procesów Biznesowych Inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, wyłącznie zaawansowane lub wysokozaawansowane procesy
(zg. z Zał. nr 1 do Programu)
1,5 mln zł/300 tys. zł* 150/50*

* Niższe progi dotyczą realizacji inwestycji w miejscach zagrożonych wykluczeniem – szczegóły w Programie.

Jakie wymagania musisz spełnić?

Każda inwestycja oceniana jest w obszarach rozwoju strukturalnego, naukowego, zrównoważonego terytorialnie, zasobów ludzkich oraz odpowiedzialności społecznej. Szczegółowy opis kryteriów oceny opisany jest w Załączniku nr 2 do Programu.

Jak skorzystać z produktu?

Zgłoś się do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., która zajmuje się obsługą inwestora na etapie oceny projektu inwestycyjnego. Będziesz musiał wypełnić specjalny wniosek.

Dodatkowe informacje

Znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Właścicielami produktu są: Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Podobne produkty