Wstrzymany badania i rozwój innowacje SMART

Ścieżka SMART 2 nabór 2023

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

Dotacja

Dla kogo

Dla kogo

MMSP

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Do kiedy

Do kiedy

15 listopada 2023 r. ? do godz. 16:00

Kwota wsparcia

Kwota wsparcia

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi od 10 % do 80% ? w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa lub lokalizacji inwestycji.

Co zyskujesz

Ścieżka Smart to kompleksowe wsparcie działalności mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, internacjonalizacji produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników.

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). 

Wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Projekt dodatkowo może obejmować maksymalnie pięć modułów fakultatywnych.

Moduły te dotyczą działań związanych z:

  • budową lub rozbudową infrastruktury B+R,
  • promocją produktów na rynkach zagranicznych,
  • ochroną własności przemysłowej,
  • podnoszeniem kompetencji kadr,
  • zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie, z zastrzeżeniem, że moduł kompetencje musi obejmować działania wspierające realizację zadań w pozostałych zaplanowanych modułach.

Dodatkowe informacje 

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej PARP i infolinii 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202.
 

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO