Dostępny SMART FENG

Ścieżka SMART

Rodzaj wsparcia

Rodzaj wsparcia

Dotacja

Dla kogo

Dla kogo

MMSP ? O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny

Cała Polska

Do kiedy

Do kiedy

27.06 – 24.10.2024 r.

Co zyskujesz

Dofinansowanie można otrzymać na realizację innowacyjnych projektów, dotyczących opracowania lub wdrożenia rozwiązania innowacyjnego co najmniej na skalę krajową. Źródłem innowacji powinny być prace badawczo-rozwojowe, których realizacja lub wdrożenie jest możliwe do sfinansowania w obligatoryjnych modułach naboru.

Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • rozbudowę infrastruktury badawczej,
 • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
 • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie).

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.
Projekt dodatkowo może obejmować maksymalnie pięć modułów fakultatywnych. Moduły te dotyczą działań związanych z:

 • budową lub rozbudową infrastruktury B+R,
 • promocją produktów na rynkach zagranicznych,
 • ochroną własności przemysłowej,
 • podnoszeniem kompetencji kadr,
 • zieloną i cyfrową transformacją przedsiębiorstw.

Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie, z zastrzeżeniem, że moduł kompetencje musi obejmować działania wspierające realizację zadań w pozostałych zaplanowanych modułach.

Jak skorzystać z produktu? 

 1. Przygotuj dokumenty
 2. Wypełnij wniosek
 3. Ocenimy Twój wniosek
 4. Podpisz umowę

Dodatkowe informacje 

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej PARP i dzwoniąc na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202.

Podobne produkty

Warunki RODO

Warunki RODO