← Strona główna Grupy PFR

PFR Operacje

Usługi IT i cyberbezpieczeństwa dla Grupy Kapitałowej PFR

PFR Operacje

Usługi IT i cyberbezpieczeństwa dla Grupy Kapitałowej PFR


PFR Operacje Sp. z o.o. został powołany w październiku 2020 r.

PFRO powstał w celu podniesienia poziomu dojrzałości obszarów IT i bezpieczeństwa w ramach Grupy Kapitałowej PFR, optymalizacji zakupów w tych obszarach oraz zwiększenia przejrzystości struktury odpowiedzialności za utrzymanie i rozwój aplikacji i systemów IT.

Zarząd spółki

radoslaw-hoc

Radosław Hoc

Członek Zarządu ds. Finansowych

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczony Menedżer ds. zarządzania z wieloletnią historią pracy w branży usług finansowych. Specjalista ds. finansów, wykwalifikowany w zakresie rynków kapitałowych, bankowości, finansów przedsiębiorstw, bankowości komercyjnej i instrumentów finansowych o stałym dochodzie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu instytucjach finansowych zarówno polskich jak i międzynarodowych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczony Menedżer ds. zarządzania z wieloletnią historią pracy w branży usług finansowych. Specjalista ds. finansów, wykwalifikowany w zakresie rynków kapitałowych, bankowości, finansów przedsiębiorstw, bankowości komercyjnej i instrumentów finansowych o stałym dochodzie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu instytucjach finansowych zarówno polskich jak i międzynarodowych.

Kodeks Etyki w Grupie Kapitałowej PFR

Kodeks etyki w Grupie Kapitałowej PFR

Kodeks etyki w Grupie Kapitałowej PFR

W PFR Operacje stosujemy zasady określone w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PFR. Dokument ten opisuje standardy, którymi kierujemy się w naszej pracy. Kodeks Etyki wspiera nas, Zespół PFRO, we właściwym wypełnianiu obowiązków zawodowych. Zależy nam, aby służył kształtowaniu profesjonalnych relacji z interesariuszami, które opierają się na poszanowaniu prawa, staranności zawodowej, uczciwości, niezależności i życzliwości.

Sprawdź kodeks etyki GK PFR

Strategia Grupy Kapitałowej PFR

Strategia Grupy Kapitałowej PFR

Strategia Grupy Kapitałowej PFR

Przygotowanie dokumentu poprzedzone było m.in. diagnozą społeczno-ekonomiczną wybranych obszarów gospodarczych oraz analizą działalności instytucji rozwoju na świecie.

Sprawdź strategię Grupy

Nasze wartości

Współpraca i partnerstwo
Współpraca i partnerstwo

Traktujemy innych w swojej pracy tak samo, jak chcielibyśmy być traktowani. Szanujemy i doceniamy pracę innych wsłuchując się w ich potrzeby. Współpracując dzielimy się doświadczeniem i informacjami, aby zaufanie było fundamentem rozwoju polskiego społeczeństwa i gospodarki.

Odpowiedzialność
Odpowiedzialność

Analizujemy i rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość, potrafimy powiązać własne zadania z celami zespołu i firmy, tak aby osiągać zamierzone rezultaty, a we wszystkich działaniach mamy na uwadze dobro Polski. Wyciągamy wnioski ze swoich sukcesów i porażek oraz podejmujemy konieczne ryzyko. Realizujemy to, co zadeklarowaliśmy w sposób konsekwentny, bez oglądania się na innych.

Profesjonalizm
Profesjonalizm

Konsekwentnie dążymy do realizacji celów dostarczając naszym klientom produktów i usług najwyższej jakości. Jesteśmy zawsze przygotowani, a sprawy doprowadzamy do końca.

Rozwój
Rozwój

Tworzymy nowe idee, usługi oraz rozwiązania przez co wspieramy rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa. Śledzimy najnowsze trendy i wykraczamy poza utarte schematy myślenia i działania. Przekraczamy granicę osiągając niezwykłe i nowe rezultaty.

Dodatkowe informacje

Skontaktuj się z nami
Nasza siedziba
Dane rejestrowe

Warunki RODO

Warunki RODO