Zapytanie musi mieć minimum 3 znaki
Dostępność: Dostępny Dotacje Ekspansja zagraniczna

Polskie Mosty Technologiczne

Rodzaj finansowania

Dotacje

Dla kogo

Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP)

Kwota wsparcia

do 200 tys. euro

Zasięg terytorialny

Dedykowane rynki zagraniczne

Data dostępności

31.12.2019

Diamond icon

Co zyskujesz

Twoja firma otrzyma grant na wypracowanie oraz wdrożenie strategii ekspansji na wybranym rynku pozaunijnym.

Celem projektu Polskie Mosty Technologiczne (PMT) jest pomoc w ekspansji zagranicznej polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie im wysokiej jakości usług doradczo - szkoleniowych.

Wsparcie polega na:

  • dostarczeniu eksperckich usług doradczych, dzięki którym przedsiębiorstwo otrzyma wspólnie wypracowaną strategię ekspansji na wybrany rynek pozaunijny;
  • nabywaniu umiejętności i praktycznych informacji, w kontekście rozwoju działalności na rynkach zagranicznych;
  • gromadzeniu wiedzy nt. oczekiwań MŚP oraz budowaniu i udoskonalaniu modelu wdrażania programu ekspansji.

Co musisz wiedzieć?

Biorąc udział w programie, otrzymasz kompleksowe wsparcie ekspertów zewnętrznych w wypracowaniu oraz wdrożeniu strategii wejścia na zagraniczny rynek. Wsparcie finansowe na rozwój pojedynczego projektu wynosi 200 tys. PLN. Produkt skierowany do firm o dużym potencjale do internacjonalizacji, które planują ekspansję zagraniczną.

Co zyskasz?

W ramach projektu otrzymasz wsparcie finansowe w wysokości nawet 200 tys. PLN. Będziesz mógł/mogła przeznaczyć je m.in. na: eksperckie usługi doradcze, np. marketingowe lub prawne, niezbędne do wypracowania strategii ekspansji Twojego produktu, usługi czy technologii na wybrany rynek zagraniczny; nabywanie umiejętności i praktycznych informacji w kontekście rozwoju Twojej działalności za granicą; gromadzenie wiedzy oraz budowanie i udoskonalanie modelu wdrażania programu ekspansji

Będziesz miał/-a możliwość skorzystać z przestrzeni Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

Jakie wymagania musisz spełnić?

Program skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które:

  • charakteryzują się dużym potencjałem do internacjonalizacji swoich produktów, usług czy technologii;
  • ich działalność wpisuje się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS);
  • planują ekspansję zagraniczną na jeden z wybranych rynków: Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Meksyk, Wietnam, Chiny, Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kenia, Indie, Egipt, Ukraina, Rosja, Republika Południowej Afryki, Algieria, Kenia, Australia, Izrael, Norwegia, Indonezja, Singapur.

Z inicjatywy skorzystają również innowatorzy, poszukujący partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo-rozwojowych (B+R) i zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności.

Jakie są etapy działania?

W ramach tegorocznej pierwszej rundy masz możliwość złożenia wniosku w terminie od 20 lutego do 27 marca br. Nabór koncentruje się na rynkach Australii, Izraela i Indii.

Aby zgłosić się do programu, wystarczy, że wypełnisz wniosek o dofinansowanie i złożysz go w wersji elektronicznej za pomocą Systemu Obsługi Elektronicznej.

By przejść do SOE, kliknij w przycisk „Skorzystaj z produktu”. Będzie on podlegał dwuetapowej ocenie: formalnej oraz eksperckiej.

Jeżeli Twoja aplikacja zostanie oceniona pozytywnie, zostaniesz zaproszony/-a na podpisanie umowy o powierzenie grantu i rozpoczniesz aktywną pracę nad strategią wejścia na rynek zagraniczny.

Co dalej?

Program składa się z następujących komponentów:

  • etap krajowy – w ramach tego etapu weźmiesz udział w 3-dniowym seminarium, podczas którego przygotujesz wstępną wersję strategii ekspansji na wybrany rynek zagraniczny; konsultacje indywidualne z ekspertami, mające na celu wypracowanie finalnej strategii;
  • etap zagraniczny, podczas którego wyjedziesz do Zagranicznego Biura Handlowego PAIH i rozpoczniesz wdrażanie strategii ekspansji na rynku docelowym.

Co ważne, na każdym etapie realizacji programu otrzymasz wsparcie merytoryczne ekspertów zewnętrznych oraz przedstawicieli Centrali i Zagranicznego Biura Handlowego PAIH – również podczas budowy relacji z lokalnymi partnerami biznesowymi, a także w ramach tzw. opieki po-projektowej.

Inicjatywa będzie realizowana do 2023 r.

Warunki RODO

Warunki RODO