PFR Tech Hub to strategiczny program Polskiego Funduszu Rozwoju, którego celem jest wsparcie inwestycyjne sektora wysokich technologii w Polsce. Zależy nam na stworzeniu efektywnego ekosystemu firm wysokotechnologicznych. Poprzez wsparcie tego sektora nasz kraj uzyska dodatkowe korzyści z innowacyjnych firm, gromadzenia wiedzy, rozwoju kadry naukowo-badawczej oraz własności intelektualnej.

KLUCZOWE BRANŻE, DO KTÓRYCH KIERUJEMY NASZĄ OFERTĘ:

Chcesz poznać szczegóły oferty PFR Tech Hub lub nawiązać współpracę?

Skontaktuj się z nami! [email protected]

Aktualności

Warunki RODO

Warunki RODO