Oferty pracy w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju

 • Stanowisko
 • Lokalizacja
 • Spółka
 • Forma zatrudnienia
 • Data ważności
 • Księgowy Funduszy (umowa na zastępstwo) Warszawa PFR TFI umowa o pracę (umowa na zastępstwo) 23 grudnia 2020

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR TFI
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę (umowa na zastępstwo)
  • Data ważności 23 grudnia 2020

  Główne zadania:

  • kompleksowa obsługa księgowa i finansowa funduszy inwestycyjnych;
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i wycena aktywów funduszy;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych funduszy;
  • współpraca z audytorem podczas prowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych;
  • współpraca z depozytariuszem, biurami maklerskimi i innymi kontrahentami funduszy;
  • sporządzanie raportów okresowych do KNF, NBP i na potrzeby uczestników
  • przygotowywanie informacji na potrzeby TFI i akcjonariusza;
  • udział w projektach realizowanych przez Spółkę.

  Oczekujemy:

  • wyższego wykształcenia w dziedzinie finansów, bankowości lub pokrewnego;
  • praktycznej znajomości zagadnień z zakresu księgowości funduszy inwestycyjnych;
  • co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji finansowej;
  • znajomości funkcjonowania rynku kapitałowego i rozliczeń finansowych zwianych z inwestycjami funduszy;
  • systematycznej pracy, samodzielności, łatwości przyswajania nowej wiedzy;
  • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację.

  Oferujemy:

  • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej;
  • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (umowa na zastępstwo z możliwością zatrudnienia na dłużej);
  • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego; 
  • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport, opieka medyczna, PPK, ubezpieczenie grupowe).

  Dodatkowe informacje:

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@pfrtfi.pl.  

  W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko –  Księgowy Funduszy”.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

  Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl

  Twoje dane osobowe, których zakres określony jest w art. 221 Kodeksu pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podane przez Ciebie podczas rekrutacji, są                                 przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że                    przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

  Planujemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na uwzględnienie Twojego zgłoszenia rekrutacjach, które będą prowadzone przez nas w przyszłości – wówczas dane będą przez nas przechowywane odpowiednio dłużej. 

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl
   

 • Menedżer ds. Operacyjnych (Fundusze Inwestycyjne Zamknięte) Warszawa PFR TFI umowa o pracę 31 grudnia 2020

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR TFI
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 31 grudnia 2020

  Główne zadania:

  Współpraca z:

  • Inwestorami / Uczestnikami Funduszy i Zarządzającymi, 
  • depozytariuszami Funduszy, bankami i biurami maklerskimi wykonującymi usługi na rzecz Funduszy, 
  • podmiotami wybranymi do badania sprawozdań finansowych i w zakresie sporządzania sprawozdań funduszy,
  • podmiotami świadczącymi usługi księgowości i wyceny składników aktywów Funduszy,
  • innymi podmiotami, wykonującymi usługi na rzecz Funduszy, w zakresie obejmującym działalność operacyjną,
  • innymi Departamentami w zakresie działalności operacyjnej funduszy oraz realizacji projektów prowadzonych w Towarzystwie.
  • Wprowadzanie stosownych rozwiązań operacyjnych;
  • Udział oraz prowadzenie projektów dotyczących działalności Departamentu i Towarzystwa;
  • Współpraca w zakresie tworzenia nowych Funduszy i procesu emisji certyfikatów inwestycyjnych;
  • Współpraca przy sporządzaniu rocznych i wieloletnich planów finansowych Towarzystwa i Funduszy;
  • Współpraca w zakresie tworzenia wewnętrznych regulacji w Spółce, pod kątem procesów operacyjnych w zakresie obsługi Funduszy;
  • Realizacja innych zadań w zakresie administrowania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

  Oczekujemy:

  • teoretycznej i praktycznej znajomości zagadnień z zakresu działalności funduszy inwestycyjnych, w szczególności funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
  • co najmniej 6-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, w szczególności przy obsłudze funduszy inwestycyjnych zamkniętych niepublicznych;
  • znajomości funkcjonowania rynku kapitałowego i rozliczeń finansowych związanych z inwestycjami funduszy;
  • samodzielności w podejmowaniu decyzji i prowadzeniu spraw funduszy w zakresie udzielonych upoważnień i kompetencji;
  • umiejętności pracy zespołowej;
  • precyzji i szybkości w działaniu w warunkach presji czasowej;
  • systematycznej pracy, łatwości przyswajania nowej wiedzy;
  • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację.

  Oferujemy:

  • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej;
  • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
  • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;
  • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport, opieka medyczna, PPK, ubezpieczenie grupowe).Dodatkowe informacje:

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja@pfrtfi.pl. W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko - Menedżer ds. Operacyjnych”.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

  Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl

  Twoje dane osobowe, których zakres określony jest w art. 221 Kodeksu pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podane przez Ciebie podczas rekrutacji, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

  Planujemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na uwzględnienie Twojego zgłoszenia rekrutacjach, które będą prowadzone przez nas w przyszłości – wówczas dane będą przez nas przechowywane odpowiednio dłużej. 

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl.  

  Dodatkowe informacje:

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@pfrtfi.pl podając w temacie nazwę stanowiska.

Grupa kapitałowa Polskiego Funduszu Rozwoju

450 m

to odległość z siedziby do stacji Metro Centrum

250 +

osób pracuje w grupie kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju

50 kroków

dzieli nas od ścisłego centrum Warszawy

0,5 kg

owoców przypada na jednego pracownika każdego dnia

531

filiżanek kawy wypijamy codziennie

4 piętra

zajmujemy w głównej siedzibie przy ul. Kruczej

Wybrane benefity dla naszych pracowników

Prywatna opieka zdrowotna

Prywatna opieka zdrowotna

Możliwość korzystania z dodatkowej opieki medycznej. Bogatą ofertę świadczeń zdrowotnych przygotowała jedna z wiodących na polskim rynku firm świadczących usługi medyczne.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to dodatkowa ochrona zdrowia i życia. Oferta przygotowana specjalnie dla naszych pracowników, a finansowana w całości przez pracodawcę.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki z tego funduszu mogą być przeznaczone m.in. na produkty kafeterii benefitów, świadczenia okazjonalne czy zapomogi losowe.

Kafeteria MyBenefit

Kafeteria benefitów

Kafeterie benefitów do to internetowe platformy z tysiącami produktów. To Ty wybierasz, z których skorzystasz, jak i kiedy chcesz! 

Karta Multisport

Karta sportowa

Karta umożliwia korzystanie z blisko 4 tysięcy obiektów sportowych na terenie całej Polski. Dzięki niej codziennie możesz odkrywać nowe aktywności.

Świeże owoce i warzywa

Świeże owoce i warzywa

Codziennie czeka na Ciebie świeża porcja owoców i warzyw. W ciągu miesiąca w naszej siedzibie pojawia się ponad tona owoców, co daje średnio 0,5 kg zdrowia dla Ciebie każdego dnia!

Dlaczego warto pracować razem z nami?