Oferty pracy w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju

 • Stanowisko
 • Lokalizacja
 • Spółka
 • Forma zatrudnienia
 • Data ważności
 • Główny Księgowy Warszawa PFR Nieruchomości umowa o pracę 7 sierpnia 2020

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Nieruchomości
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 7 sierpnia 2020

  Warszawa / PFRN/07-07-2020
  Nr ref.: PFRN/10/2020

  Główne zadania:

  • Odpowiedzialność za poprawność sprawozdań finansowych i podatkowych Spółki oraz ponad 60 spółek celowych funduszy (SPC), które Spółka obsługuje
  • Nadzór nad prowadzeniem przez firmę księgową w outsourcingu ksiąg rachunkowych Spółki oraz ponad 60 spółek celowych funduszy (SPC), które Spółka obsługuje
  • Tworzenie i wdrażanie wewnętrznych regulacji z zakresu rachunkowości i podatków, w tym m.in. określanie polityki rachunkowości oraz polityki podatkowej Spółki i spółek SPC, które spółka obsługuje
  • Tworzenie i wdrażanie zasad obiegu i opisywania dokumentów księgowych, w tym nadzór nad systemem elektronicznym do obiegu i opisywania dokumentów księgowych (eB2B)
  • Monitorowanie i weryfikacja dokumentów zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości i przepisów podatkowych
  • Realizacja płatności Spółki i spółek SPC, które Spółka obsługuje
  • Koordynacja wyceny spółek SPC wymaganej przez fundusz FIZAN
  • Projektowanie, wdrażanie i merytoryczny nadzór nad systemami ewidencji i sprawozdawczości finansowej (obecnie Symfonia, egranit, eB2B)
  • Nadzór i koordynacja badania sprawozdań finansowych spółki i spółek, którymi spółka zarządza
  • Inicjowanie i usprawnianie procesów finansowo-rozliczeniowych w Spółce i spółkach SPC
  • Organizacja pracy w zespole, delegowaniem zadań podległym pracownikom, rozwijaniem zespołu i pracowników
  • Współpraca z biurami finansowymi takimi jak kontroling czy biuro finansów funduszy
  • Współpraca z Interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • Wsparcie innych zespołów w kwestiach finansowych i podatkowych

   Oczekujemy:

  • Wyższego wykształcenia z tytułem magistra
  • Co najmniej 5-letniego doświadczenia w księgowości na stanowiskach kierowniczych, najlepiej z branży deweloperskiej lub zarządzania nieruchomościami
  • Bardzo dobrej praktycznej znajomości zagadnień rachunkowo-podatkowych i chęci doskonalenia swojej wiedzy, najlepiej potwierdzonej certyfikatami z zakresu rachunkowości, finansów, badania sprawozdań finansowych (biegły rewident, ACCA, CPA lub równoważny) lub wyższym wykształceniem ekonomicznym (finanse/rachunkowość/księgowość)
  • Dobrej znajomość ustawy o rachunkowości, MSSF oraz przepisów podatkowych, w szczególności z zakresu podatku CIT i VAT
  • Praktycznej znajomości systemów IT do ewidencji księgowej i sprawozdawczości, elektronicznego obiegu dokumentów
  • Bardzo dobrej znajomości Excela
  • Komunikatywności, otwartości na wyzwania i zmiany oraz umiejętności budowania relacji w całej organizacji
  • Skrupulatności, dokładności, inicjatywy w poszukiwaniu rozwiązań oraz odporności na stres

  Istotne doświadczenia uzupełniające:

  • Znajomość branży deweloperskiej i zagadnień rachunkowo-podatkowych związanych
  • z zakupem, projektowaniem i budową mieszkań
  • Znajomość zagadnień rachunkowo-podatkowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami i najmem lokali i mieszkań

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie - adekwatne do posiadanego doświadczenia
  • Biuro w ścisłym Centrum Warszawy
  • System kafeteryjny MyBenefit
  • Kartę Multisport
  • Ubezpieczenie na życie
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
  • Płatny Program Poleceń Pracowniczych
  • Przyjazną atmosferę pracy w organizacji wyznającej zasadę Work-Life Integration


  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji:
   
  APLIKUJ

  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a490a1be79134b0395f48aebe3e4e141

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji.

  albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Nieruchomości S.A.”

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  PFR Nieruchomości S.A. jest spółką zależną Polskiego Funduszu Rozwoju, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. PFR Nieruchomości S.A. wzmacnia potencjał ogólnopolskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Naszą misją jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin. Działamy na zasadach komercyjnych, bez angażowania pieniędzy podatników.

  Administrator danych

  W związku z przystąpieniem do rekrutacji, administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, które w powyższym celu będzie przetwarzało dane.

  Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
  https://nieruchomosci.pfr.pl/wp-content/uploads/Polityka_prywatnosci.pdf

   

 • Kierownik Projektu Warszawa PFR Nieruchomości umowa o pracę 7 sierpnia 2020

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Nieruchomości
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 7 sierpnia 2020

  Warszawa / PFRN/07-07-2020
  Nr ref.: PFRN/12/2020

  Główne zadania:

  Zarządzanie Projektem – w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej i realizacji budowy osiedli mieszkaniowych budynków wielorodzinnych w tym:

  • Zarządzanie procesem budowlanym w celu przygotowania i realizacji Projektu w zakresie od wyboru projektanta po oddanie budynków do użytkowania
  • Zarządzanie opracowaniem dokumentacji projektowej
  • Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i określenie warunków jej wykonania
  • Współpraca z architektami, specjalistami branżowymi i biurami projektowymi
  • Analiza i ocena rozwiązań technicznych
  • Weryfikacja, ocena, odbiór dokumentacji projektowej
  • Kontrola jakości dokumentacji projektowej oraz zgodności z wytycznymi, standardami i warunkami zawartych umów
  • Weryfikacja, ocena poprawności wykonania i odbioru przedmiotu robót budowlanych
  • Opracowanie treści merytorycznych uwarunkowań dokumentów formalnych, w tym umów
  • Prowadzenie formalnej korespondencji procesowej
  • Nadzór nad jakością i terminowością przygotowania i realizacji Projektu, w tym dokumentacji projektowej oraz realizacji robót
  • Planowanie, opracowanie i kontrola budżetu Projektu
  • Opracowanie i bieżąca kontrola harmonogramów
  • Opracowanie optymalnych scenariuszy podejmowanych działań
  • Analiza i wdrażanie skutecznych rozwiązań technicznych, organizacyjnych, prawnych, w zakresie przygotowania i realizacji Projektu
  • Ewidencjonowanie zdarzeń i raportowanie postępu prac, identyfikacja odchyleń
  • Wdrażanie zmian w projekcie
  • Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostaw
  • Analiza i wdrażanie rozwiązań w celu optymalizacji kosztów inwestycji
  • Nadzór nad procesem realizacji budowy, kontrola jakości i terminowości wykonania zgodnie z warunkami zawartej umowy
  • Organizacja działań i koordynacja pracy uczestników procesu inwestycyjnego
  • Wdrażanie standaryzacji procesu
  • Stosowanie obowiązujących w organizacji zasad, regulacji i wymagań formalnych procesu projektowego

  Oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego, technicznego budowlanego
  • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
  • Minimum kilka zrealizowanych projektów budowlanych mieszkaniowych
  • Doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów osiedli mieszkaniowych
  • Znajomości procesu inwestycyjnego i budowlanego
  • Znajomości techniki budowlanej (budynki mieszkaniowe i infrastruktura)
  • Znajomości obowiązujących przepisów prawa
  • Posiadania umiejętności koordynowania, delegowania i egzekwowania zadań, zarządzania w procesie inwestycyjnym budowlanym
  • Zdecydowania, samodzielności i efektywności w działaniu
  • Umiejętności pracy pod presją czasu, odporności na stres, umiejętności efektywnego zarządzania czasem pracy
  • Doświadczenia w kierowaniu procesem projektowym złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Posiadania uprawnień budowlanych
  • Dobrej znajomości MS Office – szczególnie MS Project, Excel, Word, PowerPoint, środowisko MS
  • Oczekiwana znajomość Auto CAD oraz Norma

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie - adekwatne do posiadanego doświadczenia
  • Biuro w ścisłym Centrum Warszawy
  • System kafeteryjny MyBenefit
  • Kartę Multisport
  • Ubezpieczenie na życie
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
  • Płatny Program Poleceń Pracowniczych
  • Przyjazną atmosferę pracy w organizacji wyznającej zasadę Work-Life Integration

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji:
   
  APLIKUJ

  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=28c5a39475db4ae786124cbcb9fd1c28

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji.

  albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Nieruchomości S.A.”

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  PFR Nieruchomości S.A. jest spółką zależną Polskiego Funduszu Rozwoju, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. PFR Nieruchomości S.A. wzmacnia potencjał ogólnopolskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Naszą misją jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin. Działamy na zasadach komercyjnych, bez angażowania pieniędzy podatników.

  Administrator danych

  W związku z przystąpieniem do rekrutacji, administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, które w powyższym celu będzie przetwarzało dane.

  Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
  https://nieruchomosci.pfr.pl/wp-content/uploads/Polityka_prywatnosci.pdf

   

 • Koordynator ds. BIM Warszawa PFR Nieruchomości umowa o pracę 7 sierpnia 2020

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Nieruchomości
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 7 sierpnia 2020

  Warszawa / PFRN/07-07-2020
  Nr ref.: PFRN/11/2020

  Główne zadania:

  • Wdrażanie technologii BIM w obszarze standardów, rozwiązań i narzędzi
  • Weryfikacja wymagań BIM (EIR) dla projektów i robót budowlanych
  • Negocjowanie Planu Realizacji BIM (BEP) z projektantami zewnętrznymi i wykonawcami robót budowlanych
  • Kontrola realizacji założeń BEP w trakcie procesu realizacji inwestycji
  • Przygotowanie regularnych przeglądów projektów oraz spotkań koordynacyjnych
  • Przygotowanie stosownych raportów w tym raportów kolizji
  • Przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń z technologii BIM
  • Wsparcie Kierowników Projektu w tym rozwiązywanie bieżących problemów związanych z technologią BIM
  • Wdrażanie i zarządzaniem CDE
  • Uczestniczenie w pracach standaryzacyjnych polegających m.in. na tworzeniu modeli BIM budynków mieszkalnych w technologii tradycyjnej i prefabrykowanej
  • Śledzenie rozwoju technologii BIM w Polsce i na świecie i implementowanie dostępnych i skutecznych rozwiązań w procesach projektowych

  Oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego w zakresie budownictwa
  • Znajomości zagadnień branży budowlanej w zakresie projektowania i wykonawstwa
  • Doświadczenia zawodowego min. 4 lata
  • Doświadczenia w pracy z programami klasy BIM - Revit, Archicad, Allplan
  • Praktycznego doświadczenia w pracy z programem Navisworks/Solibri
  • Dobra znajomość Dynamo będzie dodatkowym atutem
  • Znajomości pakietu MS Office, MS Project
  • Bardzo dobrych umiejętności komunikacyjnych
  • Samodzielności i zaangażowania
  • Umiejętności pracy w zespole
  • Bardzo dobrej organizacji czasu pracy

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie - adekwatne do posiadanego doświadczenia
  • Biuro w ścisłym Centrum Warszawy
  • System kafeteryjny MyBenefit
  • Kartę Multisport
  • Ubezpieczenie na życie
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
  • Płatny Program Poleceń Pracowniczych
  • Przyjazną atmosferę pracy w organizacji wyznającej zasadę Work-Life Integration

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji:
   
  APLIKUJ
  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a4d77e2cf73b4175a5f7980ae87412a8

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji.

  albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Nieruchomości S.A.”

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  PFR Nieruchomości S.A. jest spółką zależną Polskiego Funduszu Rozwoju, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. PFR Nieruchomości S.A. wzmacnia potencjał ogólnopolskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Naszą misją jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin. Działamy na zasadach komercyjnych, bez angażowania pieniędzy podatników.

  Administrator danych

  W związku z przystąpieniem do rekrutacji, administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, które w powyższym celu będzie przetwarzało dane.

  Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
  https://nieruchomosci.pfr.pl/wp-content/uploads/Polityka_prywatnosci.pdf

   

 • Specjalista ds. KYC Warszawa PFR Ventures umowa o pracę 7 sierpnia 2020

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Ventures
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 7 sierpnia 2020

  Główne zadania:

  • Opracowywanie regulacji wewnętrznych w zakresie polityki „poznaj swojego klienta” (KYC),
  • Przeprowadzanie badania KYC  podmiotów, z którymi PFR Ventures nawiązuje relacje biznesowe,
  • Przeprowadzanie okresowej weryfikacji podmiotów, z którymi PFR Ventures nawiązało relacje biznesowe,
  • współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie audytów i kontroli wewnętrznych zgodnie z zasadami przyjętymi w PFR Ventures,
  • Uczestnictwo w projektach związanych z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w zakresie prawidłowego funkcjonowania procedur identyfikacji klientów.

  Oczekujemy:

  • Min. 2 letniego doświadczenia zawodowego w obszarze Compliance, kontroli wewnętrznej lub AML/KYC,
  •  Wykształcenia wyższego (preferowane ekonomiczne lub prawnicze),
  • Doskonałej organizacji pracy oraz umiejętności pracy pod presją czasu,
  • Umiejętności analitycznych oraz przywiązywania wagi do szczegółów,
  • Umiejętności wyszukiwania informacji i tworzenia rekomendacji,
  • Komunikatywności,
  • Samodzielności i wytrwałości w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • Dobrej znajomości języka angielskiego.

  Mile widziane:

  • Doświadczenie w zakresie kontroli wewnętrznej,
  • Praktyczne rozumienie procesów operacyjnych i inwestycyjnych związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami private equity/venture capital.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • pakiet prywatnej opieki medycznej;
  • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne;
  • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach;
  • przyjazne środowisko pracy


  Dodatkowe informacje:
  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@pfrventures.pl podając w temacie numer referencyjny.

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PFR Ventures Sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-250 Warszawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Par-lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi-zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

  Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 • Menedżer ds. podatków Warszawa PFR TFI umowa na zastępstwo 14 sierpnia 2020

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR TFI
  • Forma zatrudnienia umowa na zastępstwo
  • Data ważności 14 sierpnia 2020

  Główne zadania:

  • koordynacja procesu raportowania schematów podatkowych;
  • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych;
  • analiza, interpretacja przepisów podatkowych oraz odpowiednie rekomendacje w zakresie ich zastosowania;
  • opiniowanie projektów umów pod względem zgodności z przepisami prawa podatkowego;
  • sprawdzanie poprawności deklaracji podatkowych;
  • współpraca z zewnętrznymi kancelariami podatkowymi;
  • bieżący kontakt z organami skarbowymi, przygotowywanie wyjaśnień oraz odpowiedzi dla urzędów skarbowych;
  • tworzenie procedur podatkowych.

  Oczekujemy:

  • min. 5 letniego doświadczenia w obszarze podatkowym;
  • wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym, finansowym lub w zakresie rachunkowości;
  • licencji doradcy podatkowego;
  • znajomości prawa podatkowego w szczególności w obszarze cen transferowych, schematów podatkowych (tzw. MDR) oraz podatku CIT;
  • doświadczenia w przygotowywaniu deklaracji podatkowych, współpracy z organami
  • podatkowymi;
  • mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych;
  • znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
  • umiejętności analitycznego myślenia;
  • biegłej znajomości środowiska MS Office (Word, Excel, Power Point);
  • samodzielności i umiejętności pracy pod presją czasu;
  • bardzo dobrej organizacji pracy.

  Oferujemy:

  • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej;
  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę (umowa na zastępstwo);
  • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;
  • PPK;
  • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport, opieka medyczna).

  Dodatkowe informacje:

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres rekrutacja2@pfrtfi.pl.
  W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko – Menedżer ds. podatków”.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

  Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl.

  Twoje dane osobowe, których zakres określony jest w art. 221 Kodeksu pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podane przez Ciebie podczas rekrutacji są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszeni rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.
  Planujemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na uwzględnienie Twojego zgłoszenia rekrutacjach, które będą prowadzone przez nas w przyszłości – wówczas dane będą przez nas przechowywane odpowiednio dłużej.

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl

Grupa kapitałowa Polskiego Funduszu Rozwoju

450 m

to odległość z siedziby do stacji Metro Centrum

250 +

osób pracuje w grupie kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju

50 kroków

dzieli nas od ścisłego centrum Warszawy

0,5 kg

owoców przypada na jednego pracownika każdego dnia

531

filiżanek kawy wypijamy codziennie

4 piętra

zajmujemy w głównej siedzibie przy ul. Kruczej

Wybrane benefity dla naszych pracowników

Prywatna opieka zdrowotna

Prywatna opieka zdrowotna

Możliwość korzystania z dodatkowej opieki medycznej. Bogatą ofertę świadczeń zdrowotnych przygotowała jedna z wiodących na polskim rynku firm świadczących usługi medyczne.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to dodatkowa ochrona zdrowia i życia. Oferta przygotowana specjalnie dla naszych pracowników, a finansowana w całości przez pracodawcę.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki z tego funduszu mogą być przeznaczone m.in. na produkty kafeterii benefitów, świadczenia okazjonalne czy zapomogi losowe.

Kafeteria MyBenefit

Kafeteria benefitów

Kafeterie benefitów do to internetowe platformy z tysiącami produktów. To Ty wybierasz, z których skorzystasz, jak i kiedy chcesz! 

Karta Multisport

Karta sportowa

Karta umożliwia korzystanie z blisko 4 tysięcy obiektów sportowych na terenie całej Polski. Dzięki niej codziennie możesz odkrywać nowe aktywności.

Świeże owoce i warzywa

Świeże owoce i warzywa

Codziennie czeka na Ciebie świeża porcja owoców i warzyw. W ciągu miesiąca w naszej siedzibie pojawia się ponad tona owoców, co daje średnio 0,5 kg zdrowia dla Ciebie każdego dnia!

Dlaczego warto pracować razem z nami?