Oferty pracy w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju

Filtruj po:
Filtruj po:
 • Stanowisko
 • Lokalizacja
 • Spółka
 • Forma zatrudnienia
 • Data ważności
 • Specjalista ds. Obsługi Organów Statutowych Spółki Warszawa PFR Nieruchomości umowa o pracę 13 sierpnia 2022

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Nieruchomości
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 13 sierpnia 2022

  Główne zadania:

  • Obsługa organizacyjna i logistyczna organów statutowych Spółki i innych kolegialnych, w tym: koordynacja przygotowania i prowadzenia  posiedzeń; przygotowywanie porządków obrad oraz projektów dokumentów na posiedzenia organów korporacyjnych spółki; weryfikacja projektów uchwał organów,
  • Przygotowywanie i redagowanie pism, protokołów, prezentacji, zestawień i raportów na potrzeby organów statutowych
  • Nadzorowanie obiegu uchwał
  • Prowadzenie rejestru i bieżąca aktualizacja regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce    

  Oczekujemy: 

  • Wykształcenia wyższego prawniczego
  • Min 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
  • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (PowerPoint, Word, Excel)
  • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, 
  • Terminowości, umiejętności pracy pod presją czasu
  • Doskonałej umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej z dużą dbałością o szczegóły
  • Wysokiej kultury osobistej, otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie - adekwatne do posiadanego doświadczenia
  • Pakiet socjalny 
  • Ubezpieczenie grupowe
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
  • Płatny Program Poleceń Pracowniczych
  • Przyjazną atmosferę pracy w organizacji wyznającej zasadę Work-Life Integration 

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji: APLIKUJ 

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji.

  albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Nieruchomości S.A.”

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
  PFR Nieruchomości S.A. jest spółką zależną Polskiego Funduszu Rozwoju, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. PFR Nieruchomości S.A. wzmacnia potencjał ogólnopolskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Naszą misją jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin. Działamy na zasadach komercyjnych, bez angażowania pieniędzy podatników.

  Administrator danych
  W związku z przystąpieniem do rekrutacji, administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, które w powyższym celu będzie przetwarzało dane. 

  Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem.

 • Prawnik Warszawa PFR Ventures umowa o pracę 14 sierpnia 2022

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Ventures
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 14 sierpnia 2022

  Główne zadania:

  • Obsługa korporacyjna i wsparcie prawne PFR Ventures sp. z o.o. w sprawach związanych z zarządzaniem częścią portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (PFR Ventures sp. z o.o. jako ZASI),
  • Wsparcie prawne jednostek organizacyjnych PFR Ventures sp. z o.o. w ich działalności związanej z zarządzaniem alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i funduszami inwestycyjnymi,
  • Opracowywanie regulacji wewnętrznych PFR Ventures sp. z o.o. związanych z działalnością wskazaną w pkt. powyżej,
  • Przygotowywanie analiz, opinii prawnych i interpretacji przepisów krajowych i unijnych związanych z działalnością PFR Ventures sp. z o.o., w szczególności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

   

  Oczekujemy:

  • min. 3-letniego doświadczenia na stanowisku prawnika w instytucji finansowej lub kancelarii prawnej przy obsłudze instytucji finansowych,
  • bardzo dobrej znajomości (w tym praktyczna) zagadnień z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego ze szczególnym naciskiem na niepubliczny obrót papierami wartościowymi (krajowe i unijne regulacje), prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego,
  • doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych funduszy inwestycyjnych tj. funduszy inwestycyjnych zamkniętych, alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI a także zasad ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych,
  • wykształcenia wyższego magisterskiego,
  • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
  • zorientowania na rezultaty i wysoką jakość pracy,
  • nienagannej postawy etycznej.
    

  Mile widziane:

  • Tytuł radcy prawnego.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • pakiet prywatnej opieki medycznej;
  • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
  • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach;
  • przyjazne środowisko pracy

  Dodatkowe informacje:

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres                           rekrutacja@pfrventures.pl podając w temacie numer referencyjny PFRV/07/2022.

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR Ventures Sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 

  Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 • Prawnik Warszawa PFR TFI umowa o pracę 25 sierpnia 2022

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR TFI
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 25 sierpnia 2022

  Główne zadania:

  • obsługa korporacyjna organów Towarzystwa;
  • doradztwo prawne w sprawach związanych z funkcjonowaniem i działalnością Towarzystwa i zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
  • opiniowanie oraz przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Towarzystwo w imieniu własnym oraz zarządzanych funduszy inwestycyjnych;
  • wsparcie prawne jednostek organizacyjnych Towarzystwa w ich działalności oraz współpraca w zakresie tworzenia i zmian regulacji wewnętrznych;
  • współpraca z zewnętrznymi kancelariami świadczącymi pomoc prawną dla Towarzystwa;
  • zapewnianie aktualnych informacji prawnych w Towarzystwie.

  Oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego prawniczego;
  • min. 3-letniego doświadczenia w instytucji finansowej lub kancelarii prawnej przy obsłudze instytucji finansowych;
  • mile widziane doświadczenie w towarzystwie funduszy inwestycyjnych;
  • bardzo dobrej znajomości zagadnień z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego i prawa administracyjnego oraz znajomości funkcjonowania rynku kapitałowego, w szczególności w zakresie działalności funduszy inwestycyjnych;
  • znajomości języka angielskiego (poziom B1/B2);
  • umiejętności pracy pod presją czasu;
  • rzetelności, sumienności i komunikatywności.

  Oferujemy:

  • interesującą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej;
  • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
  • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;
  • dofinansowanie do świadczeń socjalnych (karta Multisport Plus, prywatna opieka medyczna, PPK, ubezpieczenie grupowe).

  Dodatkowe informacje:

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@pfrtfi.pl

  W tytule maila prosimy podać „Imię i Nazwisko – Prawnik”.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH 

  Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, email: dane.osobowe@pfrtfi.pl

  Twoje dane osobowe, których zakres określony jest w art. 221 Kodeksu pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), podane przez Ciebie podczas rekrutacji, są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe, które od Ciebie otrzymaliśmy (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem.

  Planujemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na uwzględnienie Twojego zgłoszenia rekrutacjach, które będą prowadzone przez nas w przyszłości – wówczas dane będą przez nas przechowywane odpowiednio dłużej.

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: dane.osobowe@pfrtfi.pl.

 • Analityczka/Analityk Inwestycyjny Warszawa PFR Ventures umowa o pracę 31 sierpnia 2022

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Ventures
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 31 sierpnia 2022

  Główne zadania:

  • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:

   a. Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert;
   b. Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC);
   c. Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
  • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
  • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
  • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
  • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
  • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
  • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;
  • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
  • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

  Oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego;
  • Co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji;
  • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
  • Znajomości KSH;
  • Biegłej znajomości języka angielskiego.

  Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • pakiet prywatnej opieki medycznej;
  • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
  • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

  Zapraszamy do aplikowania za pomocą dedykowanej strony www.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

  Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 • Stażysta/ka w Fundacji PFR Warszawa Fundacja PFR umowa zlecenie 15 sierpnia 2022

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka Fundacja PFR
  • Forma zatrudnienia umowa zlecenie
  • Data ważności 15 sierpnia 2022

  Do zadań kandydata będzie należało:

  • Obsługa recepcji Centralnego Domu Technologii (obsługa klientów, gości, korespondencji, dbanie o przestrzeń)
  • Wsparcie zespołu edukacyjnego w organizacji warsztatów
  • Wsparcie przy organizacji wydarzeń
  • Wsparcie zespołu projektowego Fundacji w organizacji wydarzeń i wolontariatu pracowniczego

  Od kandydata oczekujemy:

  • status studenta
  • znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word, Power Point);
  • wysokiej kultury osobistej, łatwości w nawiązywaniu relacji biznesowych;
  • rzetelności, sumienności oraz zaangażowania w powierzone zadania;
  • zorientowania na dostarczanie rezultatów;
  • umiejętności pracy pod presją czasu;
  • komunikatywnej znajomości języka angielskiego ;
  • mile widziane doświadczenie w obsłudze klientów, sprzedaży

  Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie
  • Możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin (min. 100 godzin/mc)
  • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia;
  • Przyjazną atmosferę w pracy;
  • Pracę w organizacji wyznającej zasadę Work-Life Integration.

  CV w języku polskim proszę wysyłać na adres: rekrutacja@fundacja.pfr.pl do dnia 15.08.2021.


  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację PFR ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji."

  albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację PFR ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Fundację PFR.”

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

  Fundacja PFR jest Fundacją zależną Polskiego Funduszu Rozwoju, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. Fundacja PFR dąży do wypełnienia luk w wymiarze społecznym. W tym celu prowadzi długofalowe działania z zakresu m.in. edukacji, innowacji, kultury i sztuki. Wykorzystując ekspercką wiedzę, doświadczenie i nowoczesne instrumenty rozwoju, jakie skupia Grupa PFR, wciela w życie wartościowe i ambitne inicjatywy.
  Administrator danych

  W związku z przystąpieniem do rekrutacji, administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Fundacja PFR z siedzibą w Warszawie, które w powyższym celu będzie przetwarzało dane.

Grupa kapitałowa Polskiego Funduszu Rozwoju

450 m

to odległość z siedziby do stacji Metro Centrum

600+

osób pracuje w grupie kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju

50 kroków

dzieli nas od ścisłego centrum Warszawy

0,5 kg

owoców przypada na jednego pracownika każdego dnia

531

filiżanek kawy wypijamy codziennie

4 piętra

zajmujemy w głównej siedzibie przy ul. Kruczej

Wybrane benefity dla naszych pracowników

Prywatna opieka zdrowotna

Prywatna opieka zdrowotna

Możliwość korzystania z dodatkowej opieki medycznej. Bogatą ofertę świadczeń zdrowotnych przygotowała jedna z wiodących na polskim rynku firm świadczących usługi medyczne.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to dodatkowa ochrona zdrowia i życia. Oferta przygotowana specjalnie dla naszych pracowników, a finansowana w całości przez pracodawcę.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki z tego funduszu mogą być przeznaczone m.in. na produkty kafeterii benefitów, świadczenia okazjonalne czy zapomogi losowe.

Kafeteria MyBenefit

Kafeteria benefitów

Kafeterie benefitów do to internetowe platformy z tysiącami produktów. To Ty wybierasz, z których skorzystasz, jak i kiedy chcesz! 

Karta Multisport

Karta sportowa

Karta umożliwia korzystanie z blisko 4 tysięcy obiektów sportowych na terenie całej Polski. Dzięki niej codziennie możesz odkrywać nowe aktywności.

Świeże owoce i warzywa

Świeże owoce i warzywa

Codziennie czeka na Ciebie świeża porcja owoców i warzyw. W ciągu miesiąca w naszej siedzibie pojawia się ponad tona owoców, co daje średnio 0,5 kg zdrowia dla Ciebie każdego dnia!

Dlaczego warto pracować razem z nami?