Oferty pracy w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju

 • Stanowisko
 • Lokalizacja
 • Spółka
 • Forma zatrudnienia
 • Data ważności
 • Analityk Inwestycyjny Warszawa PFR Ventures umowa o pracę 31 stycznia 2021

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Ventures
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 31 stycznia 2021

  Główne zadania:

  • Wspieranie Zespołu przygotowującego i przeprowadzającego nabór ofert dla zespołów zarządzających i inwestorów, w wyniku których tworzone będą fundusze VC, w tym:
  1. Opracowywanie warunków i dokumentacji zasad naboru oraz wyboru ofert;
  2. Dokonywanie oceny ofert zespołów zarządzających i inwestorów ubiegających się o utworzenie funduszu VC wspólnie z funduszami zarządzanymi przez PFR Ventures (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC);
  3. Przygotowywanie negocjacji warunków umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC i doprowadzenie do ich zawarcia.
  • Wspieranie Zespołu podejmującego działania na rzecz doprowadzenia do utworzenia funduszy kapitałowych współfinansowanych przez PFR Ventures, zgodnie z ustaleniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
  • Wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością funduszy VC, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
  • Monitorowanie działalności funduszy portfelowych VC, współfinansowanych przez fundusze zarządzane przez PFR Ventures w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC oraz raportowanie zdarzeń z ich działalności;
  • Raportowanie do Dyrektora Inwestycyjnego o przypadkach naruszenia przez fundusze VC, przepisów prawa lub postanowień umów inwestycyjnych;
  • Sporządzanie analiz i rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego związanych z realizacją umów o utworzenie i zarządzanie funduszem VC;
  • Formułowanie rekomendacji dla Dyrektora Inwestycyjnego w zakresie funkcjonowania funduszy VC, w którym inwestorem jest lub może zostać PFR Ventures;
  • Zapewnienie informacji źródłowych oraz terminowe i właściwe jakościowo sporządzanie raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji obowiązków PFR Ventures wynikających z przepisów prawa oraz zawartych umów o zarządzanie powierzonymi środkami w celu utworzenia funduszy VC;
  • Wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań PFR Ventures.

  Oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego;
  • Co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego, preferowane doświadczenie w
   funduszu funduszy, funduszu VC lub private equity, lub asset management na rynku akcji;
  • Znajomości procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
  • Znajomości KSH;
  • Biegłej znajomości języka angielskiego.

  Mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

  Oferujemy:

  • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • pakiet prywatnej opieki medycznej;
  • profesjonalny system szkoleń oraz wsparcie merytoryczne w Grupie PFR;
  • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach.

  Dodatkowe informacje:

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@pfrventures.pl podając w temacie nazwę stanowiska.

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR Ventures Sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

  Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 • Specjalista ds. Obsługi Klienta Warszawa PFR Nieruchomości umowa o pracę 31 stycznia 2021

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Nieruchomości
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 31 stycznia 2021

  Główne zadania:

  • Obsługa Infolinii w zakresie ruchu przychodzącego i wychodzącego.
  • Obsługa korespondencji pisemnej i mailowej od klientów i najemców.
  • Obsługa klienta w zakresie prezentacji lokali mieszkalnych i biurowych.
  • Udział w targach branżowych.
  • Udział w akcjach promocyjnych, marketingowych i sprzedażowych.
  • Przygotowanie i wystawianie ogłoszeń mieszkań na wynajem na portalach internetowych.
  • Obsługa klientów i najemców w zakresie weryfikacji w BIG Info Monitor i weryfikacji zdolności czynszowej.
  • Współpraca i obsługa pośredników. 
  • Przygotowanie dokumentacji celem finalizowania umów.
  • Opieka nad obecnymi i przyszłymi klientami funduszu.
  • Nadzór nad obsługą zapytań i zgłoszeń najemców. 
  • Współpraca z pozostałymi działami w ramach biura.

   Oczekujemy:

  • Doświadczenia w obsłudze klienta indywidualnego (obsługa telefoniczna i mailowa)
  • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel)
  • Znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
  • Bardzo dobrych umiejętności interpersonalnych
  • Łatwości w nawiązywaniu kontaktów i wysokiej kultury osobistej
  • Odporności na stres w pracy z klientem
  • Umiejętności pracy pod presją czasu
  • Wysokiej motywacji do realizacji zadań
  • Pozytywnego nastawienia i otwartości na potrzeby klienta
  • Dokładności, systematyczności i bardzo dobrej organizacji pracy
  • Umiejętności pracy w zespole
  • Doświadczenie w branży nieruchomości będzie dodatkowym atutem

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie - adekwatne do posiadanego doświadczenia
  • Biuro w ścisłym Centrum Warszawy
  • System kafeteryjny MyBenefit
  • Kartę Multisport
  • Ubezpieczenie grupowe
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
  • Płatny Program Poleceń Pracowniczych
  • Przyjazną atmosferę pracy w organizacji wyznającej zasadę Work-Life Integration 

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji:

  Aplikuj

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji."

  albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Nieruchomości S.A.”

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  PFR Nieruchomości S.A. jest spółką zależną Polskiego Funduszu Rozwoju, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. PFR Nieruchomości S.A. wzmacnia potencjał ogólnopolskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Naszą misją jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin. Działamy na zasadach komercyjnych, bez angażowania pieniędzy podatników.

  Administrator danych

  W związku z przystąpieniem do rekrutacji, administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, które w powyższym celu będzie przetwarzało dane. 

  Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://nieruchomosci.pfr.pl/wp-content/uploads/Polityka_prywatnosci.pdf.

 • Specjalista ds. Zarządzania Nieruchomościami Warszawa PFR Nieruchomości umowa o pracę 31 stycznia 2021

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Nieruchomości
  • Forma zatrudnienia umowa o pracę
  • Data ważności 31 stycznia 2021

  Główne zadania:

  • Nadzorowanie podmiotów administrujących i czuwanie nad prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości.
  • Nadzór nad obsługą gwarancyjną nieruchomości.
  • Nadzór nad obsługą zapytań i zgłoszeń najemców.
  • Zgłaszanie wniosków z zakresu optymalizacji kosztów zarządzania nieruchomościami.
  • Zatwierdzanie harmonogramów przeglądów i konserwacji.
  • Opisywanie dokumentów księgowych dotyczących nieruchomości.

   Oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego o profilu technicznym z tytułem inżyniera.
  • Dodatkowym atutem będą studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami.
  • Dodatkowym atutem będzie posiadanie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości wydanej przez organ państwowy lub świadectwo dyplomowanego zarządcy wystawione przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (PFSZN), Polską Federację Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości (PFOZiAN), Polską Federację Zarządców Nieruchomości (PFZN) lub Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami (KIGN)
  • Bardzo dobrej znajomości Prawa rzeczowego i budowlanego.
  • Znajomości programów środowiska Windows w tym Word, Excel, PowerPoint, atutem będzie znajomość AutoCad.
  • Umiejętności czytania dokumentacji technicznej.
  • Doświadczenia w zakresie administrowania budynkami mieszkalnymi.
  • Bardzo dobrej organizacji pracy.
  • Samodzielności i wysokiej motywacji w realizacji zadań.

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie - adekwatne do posiadanego doświadczenia
  • Biuro w ścisłym Centrum Warszawy
  • System kafeteryjny MyBenefit
  • Kartę Multisport
  • Ubezpieczenie grupowe
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy
  • Płatny Program Poleceń Pracowniczych
  • Przyjazną atmosferę pracy w organizacji wyznającej zasadę Work-Life Integration 
  • Ubezpieczenie na życie
  • Nasze biuro jest przygotowane pod względem sanitarnym i bezpieczne. Praca odbywa się w trybie rotacyjnym (praca zdalna/praca stacjonarna)


  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji:
   

  Aplikuj

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji."

  albo klauzulę zgody rozszerzonej o przetwarzanie danych osobowych również do celów przyszłych rekrutacji:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PFR Nieruchomości S.A ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w celu przeprowadzenia ww. procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PFR Nieruchomości S.A.”

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  PFR Nieruchomości S.A. jest spółką zależną Polskiego Funduszu Rozwoju, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. PFR Nieruchomości S.A. wzmacnia potencjał ogólnopolskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Naszą misją jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin. Działamy na zasadach komercyjnych, bez angażowania pieniędzy podatników.

  Administrator danych

  W związku z przystąpieniem do rekrutacji, administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, które w powyższym celu będzie przetwarzało dane. 

  Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://nieruchomosci.pfr.pl/wp-content/uploads/Polityka_prywatnosci.pdf.

   

 • Investment Analyst Intern Warszawa PFR Ventures Umowa o pracę 31 stycznia 2021

  • Lokalizacja Warszawa
  • Spółka PFR Ventures
  • Forma zatrudnienia Umowa o pracę
  • Data ważności 31 stycznia 2021

  Twoja praca będzie polegała na:

  • dokonywaniu oceny ofert funduszy PE (m.in. strategii inwestycyjnej);
  • sporządzaniu analiz i rekomendacji dla członków Komitetu Inwestycyjnego;
  • asystowaniu podczas negocjacji umów inwestycyjnych;
  • researchu polskiego i globalnego rynku PE/VC;
  • tworzeniu dokumentacji.


  Szukamy osoby, która:

  • ukończyła studia licencjackie (preferowane kierunki: finanse, ekonomia i pokrewne);
  • zdobyła pierwsze doświadczenia zawodowe (preferowane doświadczenie w ramach polskiego rynku kapitałowego);
  • posiada podstawową znajomość procesu inwestycyjnego na rynku PE/VC;
  • biegle posługuje się językiem angielskim;
  • sprawnie posługuje się programem Power Point;
  • wykazuje się samodzielnością i proaktywnością.

  Mile widziany zapoczątkowany proces zdobywania certyfikatów potwierdzających przygotowanie teoretyczne, np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

  Oferujemy:

  • konkurencyjne wynagrodzenie;
  • udział w ambitnych i innowacyjnych projektach;
  • możliwość nawiązania dłuższej współpracy po zakończeniu stażu;
  • lokalizację biura w centrum Warszawy.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny oraz CV) na adres rekrutacja@pfrventures.pl podając w temacie numer referencyjny i nazwę stanowiska.

  Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę następującej treści: 
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR Ventures Sp. z o.o., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

  Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 

Grupa kapitałowa Polskiego Funduszu Rozwoju

450 m

to odległość z siedziby do stacji Metro Centrum

250 +

osób pracuje w grupie kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju

50 kroków

dzieli nas od ścisłego centrum Warszawy

0,5 kg

owoców przypada na jednego pracownika każdego dnia

531

filiżanek kawy wypijamy codziennie

4 piętra

zajmujemy w głównej siedzibie przy ul. Kruczej

Wybrane benefity dla naszych pracowników

Prywatna opieka zdrowotna

Prywatna opieka zdrowotna

Możliwość korzystania z dodatkowej opieki medycznej. Bogatą ofertę świadczeń zdrowotnych przygotowała jedna z wiodących na polskim rynku firm świadczących usługi medyczne.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to dodatkowa ochrona zdrowia i życia. Oferta przygotowana specjalnie dla naszych pracowników, a finansowana w całości przez pracodawcę.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Środki z tego funduszu mogą być przeznaczone m.in. na produkty kafeterii benefitów, świadczenia okazjonalne czy zapomogi losowe.

Kafeteria MyBenefit

Kafeteria benefitów

Kafeterie benefitów do to internetowe platformy z tysiącami produktów. To Ty wybierasz, z których skorzystasz, jak i kiedy chcesz! 

Karta Multisport

Karta sportowa

Karta umożliwia korzystanie z blisko 4 tysięcy obiektów sportowych na terenie całej Polski. Dzięki niej codziennie możesz odkrywać nowe aktywności.

Świeże owoce i warzywa

Świeże owoce i warzywa

Codziennie czeka na Ciebie świeża porcja owoców i warzyw. W ciągu miesiąca w naszej siedzibie pojawia się ponad tona owoców, co daje średnio 0,5 kg zdrowia dla Ciebie każdego dnia!

Dlaczego warto pracować razem z nami?