Ustawa o Systemie Instytucji Rozwoju tworzy prawny fundament dla wspólnej działalności Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w której skład wchodzą:

  • Polski Fundusz Rozwoju (PFR),
  • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),
  • Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP),
  • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE),
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH),

oraz spółki zależne tych podmiotów.

Fundamentem Grupy jest Polski Fundusz Rozwoju, który koordynuje działania wszystkich wyżej wymienionych instytucji. Prezes PFR jest przewodniczącym Rady Grupy PFR, w której skład wchodzą prezesi wszystkich wymienionych spółek.

Treść ustawy o systemie instytucji rozwoju

 

Główne zadania Rady Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

 

Prowadzenie uzgodnień projektu Strategii Grupy

 

Przyjmowanie Strategii oraz jej aktualizacji

 

Monitorowanie realizacji Strategii

 

Przyjmowanie sprawozdania z realizacji Strategii

 

Określanie sposobu koordynacji zadań instytucji rozwoju

 

Etapy działania Rady

Podmioty, które mają przedstawicieli w Radzie Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju są zobowiązane do przyjęcia wspólnej strategii spójnej z polityką gospodarczą rządu. Poprzedzi ją diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej, w następstwie, której Rada wyznaczy zakres i priorytety działalności.

 

  1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej
  2. Zakres i priorytety działalności
  3. Przyjęcie wspólnej strategii

Poza realizacją strategii, zadaniem tego gremium jest prowadzenie spójnej komunikacji wszystkich instytucji rozwoju o ich ofercie.

Posiedzenia Rady mają się odbywać nie rzadziej niż co miesiąc.

 

Skład Rady Grupy PFR

Janusz Władyczak

Członek Rady

Prezes Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Czytaj więcej

Prezes Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Małgorzata Oleszczuk

Członek Rady

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Czytaj więcej

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Cezariusz Lesisz

Członek Rady

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu

Czytaj więcej

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu

Grażyna Ciurzyńska

Członek Rady

Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Czytaj więcej

Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Beata Daszyńska-Muzyczka

Wiceprzewodnicząca Rady

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Czytaj więcej

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Paweł Borys

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

Czytaj więcej

Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

Warunki RODO

Warunki RODO