Ustawa o Systemie Instytucji Rozwoju tworzy prawny fundament dla wspólnej działalności Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w której skład wchodzą:

  • Polski Fundusz Rozwoju (PFR),
  • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
  • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE),
  • Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH),
  • Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP),

oraz spółki zależne tych podmiotów.

Fundamentem Grupy jest Polski Fundusz Rozwoju, który koordynuje działania wszystkich wyżej wymienionych instytucji. Prezes PFR jest przewodniczącym Rady Grupy PFR, w której skład wchodzą prezesi wszystkich wymienionych spółek.

Treść ustawy o systemie instytucji rozwoju

 

Główne zadania Rady Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Prowadzenie uzgodnień projektu Strategii Grupy

Przyjmowanie Strategii oraz jej aktualizacji

Monitorowanie realizacji Strategii

Przyjmowanie sprawozdania z realizacji Strategii

Określanie sposobu koordynacji zadań instytucji rozwoju

Etapy działania Rady

Podmioty, które mają przedstawicieli w Radzie Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju są zobowiązane do przyjęcia wspólnej strategii spójnej z polityką gospodarczą rządu. Poprzedzi ją diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej, w następstwie, której Rada wyznaczy zakres i priorytety działalności.

 

  1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej
  2. Zakres i priorytety działalności
  3. Przyjęcie wspólnej strategii

Poza realizacją strategii, zadaniem tego gremium jest prowadzenie spójnej komunikacji wszystkich instytucji rozwoju o ich ofercie.

 

Skład Rady Grupy PFR

miroslaw-czekaj

Mirosław Czekaj

Wiceprzewodniczący Rady

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Czytaj więcej

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

katarzyna-duber-stachurska

Katarzyna Duber-Stachurska

Członek Rady

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Czytaj więcej

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

janusz-wladyczak

Janusz Władyczak

Członek Rady

Prezes Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Czytaj więcej

Prezes Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

andrzej-dycha

Andrzej Dycha

Członek Rady

Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Czytaj więcej

Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

michal-dabrowski

Michał Dąbrowski

Członek Rady

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu

Czytaj więcej

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu

Warunki RODO

Warunki RODO