michal-dabrowski

Michał Dąbrowski

Członek Rady

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu

Ekonomista, menadżer posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu wielomiliardowymi projektami w środowisku międzynarodowym i krajowym, specjalizujący się w optymalizacji wyniku i restrukturyzacji spółek. Absolwent Studiów Menadżerskich – MBA EY na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Rad Nadzorczych spółek skarbu państwa. Autor wielu strategii biznesowych, marketingowych i komunikacyjnych, związanych z optymalizacją procesów i kosztów.

Kierował dużymi inwestycjami i projektami od fazy start-up do zakończenia zgodnego z przyjętymi założeniami. Prowadził liczne restrukturyzacje, fuzje i przejęcia spółek. Posiada praktykę w zarządzaniu projektami i budżetami, negocjowaniu cen, kontraktowaniu przedsięwzięć oraz optymalizowaniu kosztów.

Pełnił m. in. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A (PBSz S.A), funkcję Wiceprezesa ds. strategii i rozwoju w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (dzisiaj PAIH), gdzie odpowiadał za pozyskiwanie międzynarodowych inwestorów do Polskich Stref Ekonomicznych oraz ekspansję polskich firm na rynki międzynarodowe, tworząc liczne misje gospodarcze m.in. firm sektora górniczego na rynek Indyjski, funkcję pełnomocnika zarządu ds. projektów strategicznych i public affairs w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., funkcję Prezesa Agencji Rozwoju Inwestycji sp. z o.o. w Bytomiu.

Od lat związany z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa zarządu odpowiadającego za rozwój projektów strategicznych i new business w obszarze rozwoju Śląska.

Doradca Zarządu w wielu prywatnych i publicznych firmach. Współpracował również z licznymi funduszami inwestycyjnymi.

Warunki RODO

Warunki RODO