PFR dla Miast jest innowacyjnym programem, którego głównym celem jest wsparcie w rozwoju polskich inteligentnych miast przyszłości. Rozwiązania tworzące inteligentne miasta (tzw. smart cities) mają poprawiać jakość życia, ułatwiać załatwianie codziennych spraw ich mieszkańcom, a miasta wspierać w efektywnym zarządzaniu całą infrastrukturą.

Dla kogo?

Program kierujemy do przedstawicieli miast, którzy są zainteresowani:

  • zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy na temat rozwoju inteligentnych miast (w kraju i za granicą);
  • zwiększeniem liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w samorządach;
  • a także ułatwieniem dostępu do finansowania tego typu inwestycji.

Chcemy przede wszystkim poprawić sytuację jednostek samorządu terytorialnego i w ten sposób pomóc im podejmować inicjatywę dotyczącą wdrażania innowacyjnych rozwiązań w ich miastach. Celem programu jest równocześnie poprawa jakości życia w polskich miastach.

 

Strona programu PFR dla Miast

 

W ramach programu zawarte są:

  1. Baza Miejskich Innowacji - inspirujące przykłady najlepszych polskich oraz zagranicznych rozwiązań ułatwiających codzienne życie w mieście;
  2. Akademia Miast Przyszłości - innowacyjny, intensywny (i bezpłatny) program edukacyjny, którego najbliższa edycja skierowana jest do przedstawicieli polskich średnich miast (ośrodków pomiędzy 20 a 100 tys. mieszkańców);
  3. Finansowe i pozafinansowe sposoby wsparcia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w miastach.

Dodatkowo Bazę Miejskich Innowacji przedstawiciele miast mogą wzbogacać, dodając do bazy własne projekty, które zostały wdrożone z ich inicjatywy lub w ich mieście.

 

Inspirujemy

do poznania miejskich innowacji z Polski i świata

Szkolimy

w tworzeniu inteligentnych miast przyszłości

Finansujemy

wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

Warunki RODO

Warunki RODO