Logotyp Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania, w którym do prywatnych oszczędności uczestnika dokłada się jego pracodawca i państwo.

Celem PPK jest wsparcie pracujących w budowaniu ich bezpieczeństwa finansowego. System ten został wprowadzony ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Jakie są efekty 5 lat funkcjonowania PPK?

Logotyp Pracowniczych Planów Kapitałowych.

3,92 mln

liczba aktywnych rachunków PPK

318 tys.

podmiotów umożliwa swoim pracownikom oszczędzanie w PPK

3,37 mln

podmiotów umożliwa swoim pracownikom oszczędzanie w PPK
*dane pochodzą z Ewidencji PPK i są aktualne na 30 listopada 2023 r.

 

 

Badania społeczne pokazują, że blisko 80% Polaków chciałoby mieć oszczędności,  ale tylko kilkanaście procent oszczędza długoterminowo. Polacy oszczędzają zwykle krótkoterminowo i przez to mniej efektywnie.

Uczestnictwo w programie PPK jest proste i nie wymaga praktycznie żadnych działań, a jednocześnie umożliwia efektywne oszczędzanie. Każdy pracownik oszczędzający w PPK - za pośrednictwem wyspecjalizowanych i pobierających niskie opłaty funduszy – staje się inwestorem na rynku polskim i rynkach międzynarodowych.

Najważniejsze korzyści programu PPK

Bezpieczeństwo finansowe pracujących

Bezpieczeństwo finansowe pracujących

Oszczędności z PPK będą stanowić uzupełnienie emerytury – zgromadzony kapitał na prywatnym rachunku PPK sprawi, że przyszli emeryci będą zamożniejsi.
Oszczędzanie wspólnie z pracodawcą i państwem

Oszczędzanie wspólnie z pracodawcą i państwem

Pracownik oszczędzający w PPK gromadzi na swoim rachunku PPK wyższą kwotę niż gdyby oszczędzał sam, bo w PPK do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo.
Dobrowolność uczestnictwa w programie

Dobrowolność uczestnictwa w programie

Zarówno na etapie tworzenia programu w miejscu pracy, jak i w każdym innym czasie można zrezygnować z PPK. W każdej chwili można także wrócić do oszczędzania w programie.
Prywatność zgromadzonych środków

Prywatność zgromadzonych środków

Uczestnik programu ma stały dostęp do swojego rachunku PPK i w każdej chwili może skorzystać ze zgromadzonych tam środków. W przypadku jego śmierci oszczędności podlegają dziedziczeniu.
Bezpieczeństwo finansowe pracujących

Bezpieczeństwo finansowe pracujących

Oszczędności z PPK będą stanowić uzupełnienie emerytury – zgromadzony kapitał na prywatnym rachunku PPK sprawi, że przyszli emeryci będą zamożniejsi.
Oszczędzanie wspólnie z pracodawcą i państwem

Oszczędzanie wspólnie z pracodawcą i państwem

Pracownik oszczędzający w PPK gromadzi na swoim rachunku PPK wyższą kwotę niż gdyby oszczędzał sam, bo w PPK do prywatnych oszczędności pracownika dokłada się jego pracodawca i państwo.
Dobrowolność uczestnictwa w programie

Dobrowolność uczestnictwa w programie

Zarówno na etapie tworzenia programu w miejscu pracy, jak i w każdym innym czasie można zrezygnować z PPK. W każdej chwili można także wrócić do oszczędzania w programie.
Prywatność zgromadzonych środków

Prywatność zgromadzonych środków

Uczestnik programu ma stały dostęp do swojego rachunku PPK i w każdej chwili może skorzystać ze zgromadzonych tam środków. W przypadku jego śmierci oszczędności podlegają dziedziczeniu.

PPK to program solidarności i odpowiedzialności społecznej pracodawców oraz podniesienie standardu polskiego rynku pracy. Co do zasady, każdy pracodawca jest zobowiązany stworzyć PPK dla pracowników i wpłacać co najmniej 1,5% wynagrodzenia na ich rachunki w programie. Zaangażowanie pracodawców w program PPK jest docenione jako ich wkład w długoterminowe bezpieczeństwo finansowe pracowników. Podniesienie standardów polskiego rynku pracy zwiększa jego atrakcyjność i podnosi motywację pracowników – co jest z korzyścią zarówno dla pracowników jak i pracodawców.

Ikonka z kalkulatorem i wykresem symbolizującym zysk.

Kalkulator PPK

Sprawdź swoje przyszłe oszczędności za pomocą naszego kalkulatora Pracowniczych Planów Kapitałowych

Przejdź do kalkulatora PPK

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych

Jak wygląda schemat programu Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Jakie są ogólne zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych?
Pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wymienionych w ustawie o PPK, ma obowiązek utworzyć PPK. Pracodawca w porozumieniu z pracownikami dokonuje wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, która następnie otwiera dla pracowników imienne rachunki PPK.

Do PPK obowiązuje automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 55 lat (pracownik, który ukończył 55. rok życia, ale nie ukończył 70. roku życia, może przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek). Pracownik może zrezygnować z PPK, składając pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W każdej chwili może także wrócić do oszczędzania, składając odpowiedni wniosek pracodawcy.

Środki zgromadzone na rachunku PPK są prywatną własnością uczestnika PPK i podlegają dziedziczeniu. Uczestnik w każdej chwili może wycofać środki zgromadzone na jego rachunku PPK - bez podawania przyczyny - dokonując tzw. zwrotu lub wypłacić je w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych (w przypadku choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka oraz na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym np. na zakup mieszkania). Warto pamiętać, że ukończenie 60 lat nie oznacza końca oszczędzania w PPK. 60 letni uczestnik PPK nadal może aktywnie oszczędzać w tym programie. Jeśli po ukończeniu 60 lat zdecyduje się jednak na wypłatę zgromadzonych środków będzie mógł sam zdecydować o sposobie ich wypłaty.

Po ukończeniu 60 lat, uczestnik PPK będzie mógł:

  • skorzystać z domyślnej formy wypłaty: jednorazowo wypłacić 25% środków, a resztę wypłacać w co najmniej 120 miesięcznych ratach (wypłata w tej formie będzie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych);
  • wypłacać pozostałe środki albo całość zgromadzonych oszczędności w dowolnej liczbie rat, przy czym skrócenie okresu wypłat poniżej 10 lat (120 rat) będzie skutkować koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych;
  • dokonać wypłaty transferowej:
    na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego,
    - na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie;
  • wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego (pod warunkiem, że małżonkowie mają rachunki PPK w tej samej instytucji finansowej).

Więcej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych można znaleźć na Portalu PPK pod adresem www.mojeppk.pl.

Gdzie znaleźć szczegółowe informacje na temat PPK?

Od początku 2019 roku działa specjalnie utworzony portal informacyjny mojeppk.pl, który jest centrum informacji o programie - prowadzi szeroką akcję informacyjną, publikując liczne pytania i odpowiedzi oraz zamieszczając materiały informacyjne do pobrania dla pracodawców i pracowników, także w językach obcych. Publikowane są tam także oferty instytucji finansowych oferujących prowadzenie PPK. Pracownicy mogą również za jego pośrednictwem sprawdzić wartość swoich oszczędności w PPK (serwis MojePPK). Portal oferuje także bezpłatne szkolenia, skierowane zarówno do pracodawców, jak i pracowników. Eksperci PPK w prosty sposób przybliżają zasady działania programu.

Czy zgromadzone w PPK środki należą do pracownika?

Oszczędności gromadzone przez uczestnika PPK stanowią jego prywatną własność. W związku z tym - pomimo docelowego przeznaczenia tych środków na wypłatę po 60 roku życia - uczestnik PPK może w dowolnym momencie z nich skorzystać, dokonując zwrotu środków (bez konieczności podawania przyczyny). W takiej sytuacji wypłata zostanie pomniejszona o środki pochodzące z dopłat od państwa (wpłatę powitalną i dopłaty roczne), 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy (zostaną one zapisane na indywidualnym koncie pracownika w ZUS jako jego składka emerytalna) oraz 19% podatek od zysków kapitałowych od zysku wypracowanego przez pozostałą część środków, pochodzącą z wpłat pracodawcy oraz wpłat pracownika.

W wyjątkowych sytuacjach zgromadzone fundusze będzie można wypłacić wcześniej bez potrąceń: do 25% środków – w sytuacji poważnego zachorowania uczestnika PPK lub jego najbliższych (małżonek, dziecko), do 100% środków– by pokryć wkład własny przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego np. na zakup mieszkania czy budowę domu.

Skąd pochodzą wpłaty na rachunek PPK?

Wpłaty na rachunki PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa. W przypadku pracownika i pracodawcy wysokość wpłat będzie naliczana procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Wpłaty ze strony państwa są takie same dla wszystkich. Każdy, kto zdecyduje się aktywnie oszczędzać w PPK, otrzyma jednorazowo wpłatę powitalną w wysokości - 250 zł i co roku (po spełnieniu określonych warunków) dopłatę roczną w wysokości - 240 zł.

Jakie są korzyści dla pracowników i gospodarki?

PPK to szansa na zwiększenie potencjału rozwoju i stabilności gospodarki z korzyścią dla wzrostu wynagrodzeń i zysków przedsiębiorstw. W Polsce cały czas brakuje lokalnego kapitału, a poziom majątku i oszczędności polskich gospodarstw domowych są jednymi z najniższych wśród krajów Unii Europejskiej. Mały zasób kapitału to niskie inwestycje i zagrożenie dla potencjału rozwoju gospodarczego Polski, w tym utrzymania tempa wzrostu wynagrodzeń i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Program PPK może zmienić szereg negatywnych trendów. Oszczędności gromadzone co roku w ramach PPK powinny dać nowy impuls rozwojowy, wzmocnić lokalny rynek kapitałowy, zmniejszyć zadłużenie zagraniczne, podnieść poziom majątku Polaków, przyspieszyć inwestycje i wzrost gospodarczy – wszystko z korzyścią dla pracowników i pracodawców.

Rola Polskiego Funduszu Rozwoju

Gdzie znaleźć więcej informacji o PPK

Logotyp Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Od początku roku 2019 działa specjalnie utworzony portal informacyjny mojeppk.pl, który prowadzi szeroką akcję informacyjną, publikując liczne pytania i odpowiedzi oraz zamieszczając materiały informacyjne do pobrania dla pracodawców i pracowników, także w językach obcych. Publikowane są tam także oferty instytucji finansowych oferujących prowadzenie PPK. Pracownicy mogą również za jego pośrednictwem sprawdzić wartość swoich oszczędności w PPK (serwis MojePPK). Na mojeppk.pl znajduje się również szeroka oferta bezpłatnych szkoleń, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. W prosty sposób przybliżają one założenia programu.

Logotyp Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Warunki RODO

Warunki RODO