katarzyna-duber-stachurska

Katarzyna Duber-Stachurska

Członek Rady

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Katarzyna Duber-Stachurska – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku finanse i bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie wyniesione z pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz ze współpracy z sektorem publicznym.

W latach 2019-2024 r. pełniła funkcję wiceprezes Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Była przedstawicielką TISE w Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej. Jako wiceprezes TISE współpracowała z BGK, oferując instrumenty finansowe z unijnych programów EFS i EFRR. Nadzorowała też wdrażanie pilotażowych programów dotyczących innowacji społecznych, w tym pierwszego w Polsce funduszu inwestującego w przedsiębiorstwa społeczne FKIS.

Przez ponad 20 lat pracowała w polskim oddziale SOCIETE GENERALE SA, w tym jako Dyrektor Bankowości Transakcyjnej i Dyrektor Zarządzający, była też związana z Bankiem Pekao SA.

Warunki RODO

Warunki RODO